МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФОКСИТИН

Назва англійською мовою:  сefoxitin.
Група/призначення:

Антибіотик групи цефалоспоринів.

Альтернативні назви / синоніми: мефоксин.
Діюча речовина: цефокситин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику, який би асоціювався з антибіотиками групи цефалоспоринового ряду (цефалексин).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів не продемонстрували несприятливого впливу на фертильність чи репродуктивну поведінку на фоні трикратної максимальної рекомендованої для людини дози. У мишей і щурів не спостерігали несприятливого впливу (крім незначного зниження ваги плодів) чи тератогенних наслідків на фоні доз, які у 7,5 разів перевищували максимально рекомендовану для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Цефокситин є парентеральним напівсинтетичним антибіотиком цефалоспоринового ряду.

Чисельні повідомлення описали трансплацентарний пасаж цефокситину. Дві пацієнтки отримали внутрішньовенно 1 грам препарату перед терапевтичним абортом на 9 та 10 тижнях вагітності. На 55 хвилині рівень препарату в сироватці однієї жінки становив 10,5 мкг/мл і не був виявлений у тканинах плода. Щодо іншої жінки: через 4,25 години препарат в сироватці був відсутній, а в тканинах плода – 35,7 мкг/мл.

В пологах після внутрішньом’язової або швидкої внутрішньовенної дози 1 чи 2 мг рівень у пуповинній сироватці становив до 22 мкг/мл (11-90%) від рівня у матері. Пік концентрації в амніотичній рідині на 2-3-й годинах склав 3-15 мкг/мл. В жодного з немовлят не спостерігали несприятливих наслідків.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефокситин проникає до грудного молока у низькій концентрації. У грудному молоці жінок, які отримували терапевтичну дозу концентрація препарату склала до 2 мкг/мл. Відсутня інформація про стан немовлят. Після профілактичного призначення 2-4 грам цефокситину 18 жінкам під час та після кесарського розтину отримували зразки грудного молока в середньому через 25 годин (9-56 годин) після останньої дози. Тільки в одному зразку, отриманому через 19 годин після дози, було виявлено вимірювальний рівень цефокситину – 0,9 мкг/мл.

Хоча ця кількість препарату невелика, існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала цефокситин як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 04.04.2022 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.04.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!