МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕКСЕНАТИД

Назва англійською мовою: еxenatide.
Група/призначення: протидіабетичний препарат.

Див. статтю Цукровий діабет та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми:

Баета, батов, ексенатід.

Діюча речовина: ексенатид.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання ексенатиду в період вагітності у людини. В одного виду тварин спостерігали токсичний вплив на розвиток (структурні аномалії, неонатальну загибель), що спонукало віднести ризик від впливу препарату до помірного. Проте відсутність досвіду використання у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Допоки таких даних не отримано, найкращою рекомендацією буде уникнення використання цього препарату в період вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і кролів. Мишам вводили підшкірно дози, які призводили до системного впливу, в 390 разів вищого від отримуваного в людини на фоні максимальної рекомендованої для людини дози, до та під час парування та ще до 7-го дня вагітності. В період органогенезу (з 6 до 15 дня) підшкірне введення доз, які призводили до трикратного системного впливу, відносно максимальної рекомендованої дози, призводило до зменшення ваги плодів та новонароджених, розщілини піднебіння, неправильної осифікації ребер та кісток черепа. Підвищення частоти випадків неонатальної смерті на 2-4 дні після народження на фоні підшкірних доз, які призводили до системного впливу, втричі вищого від отримуваного у людини при використанні максимальної рекомендованої дози (вплив в період 2-4 днів після пологів). Вагітним кролям в період органогенезу (6-18 дні) підшкірно вводили дозу, яка призводила до системного впливу, який в 12 разів перевищував отримуваний у людини від максимальної рекомендованої дози, що призводило до неправильної осифікації.

У мишей не відзначали ознак карциногенності на фоні підшкірних доз, що призводили до системного впливу, який в 95 разів перевищував показник у людини внаслідок дії максимальної рекомендованої дози за період 2 років.

Дослідження, тривалістю 2 роки, виявило у самок щурів залежне від дози підвищення доброякісних С-клітинних аденом щитоподібної залози на фоні системного впливу, який у 5-130 разів перевищував цей показник у людини. Ексенатид не продемонстрував мутагенності чи кластогенності в різних дослідженнях, а 4-тижневе дослідження з впливом, в 390 разів вищим від отримуваного в людини не виявило порушень фертильності у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Ексенатид (відомий як ексендин-4) посилює залежну від глюкози секрецію інсуліну з бета-клітин підшлункової залози, пригнічує підвищену секрецію глюкагону, уповільнює спорожнення шлунку. Це пептид з 39 амінокислот, який призначають підшкірно.

Ексенатид призначається як допоміжна терапія для покращення глікемічного контролю у пацієнтів з діабетом 2 типу, які приймають метформін, сульфонілсечовину чи комбінацію цих препаратів, але при цьому не досягають адекватного глікемічного контролю. Препарат виводиться насамперед клубочковою фільтрацією з наступною протеолітичною деградацією. Середній період напіввиведення становить 2,4 години.

Дослідження 2003 року ex vivo з використанням котелидону плаценти при нормальній доношеній вагітності вивчало проникнення ексенатиду через плаценту. Відповідно до високої молекулярної ваги та короткого періоду напіввиведення співвідношення плід : мати становило ≤0,017. Хоча ці результати можуть не відповідати стану протягом  всієї вагітності, ймовірно, вплив препарату на плід є незначним.

Інші препарати цього класу: дулаглутид, альбіглютид, ліраглутид.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання ексенатиду в період лактації. Молекулярна вага та короткий період напіввиведення (2,4 години) припускає, що до грудного молока проникатиме клінічно незначима кількість препарату. І ця кількість буде перетравлена в шлунково-кишковому тракті немовляти. Хоча ризик для немовляти, що знаходиться на грудному вигодовуванні є невідомим, але видається низьким. Незважаючи на цей факт, рекомендується моніторувати рівень глюкози в крові.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 09.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!