МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

УПАДАЦИТИНІБ

Назва англійською мовою:  Upadacitinib.
Група/призначення:

Селективні імуносупресанти, препарат хворобо-модифікуючої терапії. Упадацитиніб – це селективний та оборотний інгібітор янус-кінази (Janus kinase, JAK).

Покази: схвалений для лікування ревматоїдного артриту середнього та високого ступеня активності у дорослих пацієнтів з відсутністю адекватної відповіді або непереносимості метотрексату. Також для лікування псоріатичного артриту, екземи, виразкового коліту, анкілозуючого спондиліту.

Інші препарати цієї групи: баріцитиніб, руксолітиніб, тофацитиніб.

Альтернативні назви / синоніми: рінвок.
Діюча речовина: упадацитиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування упадацитинібу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, проте відсутність  досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ебріону/плода.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;
2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМІ, ЧОТИРИ ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. В двох дослідженнях вагітні щури продемонстрували підвищення частоти скелетних мальформацій (деформація плечової кістки та лопатки) на фоні доз, які у 1,6-1,7 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини і вводились в період органогенезу. Дози, які у 84 рази перевищували максимальну рекомендовану для людини, призводили до викривлення передніх і задніх кінцівок, дефектів ребер та хребців, зниження ваги тіла плодів. У вагітних кролів 15-кратні рекомендовані для людини дози в період органогенезу спричиняли кардіоваскулярні мальформації, постімплантаційні втрати, зниження ваги плодів, токсичний вплив на організм матері.

Препарат не продемонстрував карциногенності у щурів. Численні дослідження мутагенності були негативними. У самок щурів препарат підвищував ризик постімплантаційних втрат та знижував число життєздатних ембріонів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у вагітних жінок.

Характеристики: рівень зв’язування з білками плазми приблизно 52%, період напіввиведення – 8-14 годин. Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, його молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання упадацитинібу в період лактації у людини. Препарат проникає до грудного молока тварин, але невідомо, чи це відбувається у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. В цьому випадку наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні не відомі.

У дорослих найчастішими побічними ефектами були інфекції верхніх дихальних шляхів, нудота, кашель, гіпертермія. В деяких випадках важка інфекція призводила до летальних наслідіків.

Грудне вигодовування протипоказане в період лікування упадацитинібом та ще 6 днів після останньої дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”
  3. Upadacitinib (Rinvoq) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Upadacitinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Upadacitinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Rinvoq: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  7. Rinvoq – upadacitinib tablet, extended release. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 20.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!