МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

УПАДАЦИТИНІБ

Назва англійською мовою:  Upadacitinib.
Група/призначення:

Селективні імуносупресанти, препарат хворобо-модифікуючої терапії. Упадацитиніб – це селективний та оборотний інгібітор янус-кінази (Janus kinase, JAK).

Покази: схвалений для лікування ревматоїдного артриту середнього та високого ступеня активності у дорослих пацієнтів з відсутністю адекватної відповіді або непереносимості метотрексату. Також для лікування псоріатичного артриту, екземи, виразкового коліту, анкілозуючого спондиліту.

Інші препарати цієї групи: баріцитиніб, руксолітиніб, тофацитиніб.

Альтернативні назви / синоніми: рінвок.
Діюча речовина: упадацитиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування упадацитинібу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, проте відсутність  досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ебріону/плода.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;
2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМІ, ЧОТИРИ ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. В двох дослідженнях вагітні щури продемонстрували підвищення частоти скелетних мальформацій (деформація плечової кістки та лопатки) на фоні доз, які у 1,6-1,7 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини і вводились в період органогенезу. Дози, які у 84 рази перевищували максимальну рекомендовану для людини, призводили до викривлення передніх і задніх кінцівок, дефектів ребер та хребців, зниження ваги тіла плодів. У вагітних кролів 15-кратні рекомендовані для людини дози в період органогенезу спричиняли кардіоваскулярні мальформації, постімплантаційні втрати, зниження ваги плодів, токсичний вплив на організм матері.

Препарат не продемонстрував карциногенності у щурів. Численні дослідження мутагенності були негативними. У самок щурів препарат підвищував ризик постімплантаційних втрат та знижував число життєздатних ембріонів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у вагітних жінок.

Характеристики: рівень зв’язування з білками плазми приблизно 52%, період напіввиведення – 8-14 годин. Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, його молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання упадацитинібу в період лактації у людини. Препарат проникає до грудного молока тварин, але невідомо, чи це відбувається у людини. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. В цьому випадку наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні не відомі.

У дорослих найчастішими побічними ефектами були інфекції верхніх дихальних шляхів, нудота, кашель, гіпертермія. В деяких випадках важка інфекція призводила до летальних наслідіків.

Грудне вигодовування протипоказане в період лікування упадацитинібом та ще 6 днів після останньої дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”
  3. Upadacitinib (Rinvoq) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Upadacitinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Upadacitinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Rinvoq: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  7. Rinvoq – upadacitinib tablet, extended release. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 20.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...