МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АПРЕМІЛАСТ

Група/призначення: імунодепресант.

Це інгібітор фосфодіестерази 4. Покази: псоріатичний артрит. Див. статтю Псоріаз та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: отезла.
Діюча речовина: апреміласт.
Рекомендації при вагітності:

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Експерименти у тварин не продемонстрували зростання частоти вроджених вад розвитку, але у мавп відзначали підвищення частоти абортів. На сьогодні відсутня інформація про застосування препарату при вагітності у людини. Слід враховувати перебіг захворювання у матері та доцільність лікування.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати від експериментальних тварин підсумовані в інструкції до препарату та, більш детально, на сайті FDA. При впливі на вагітних мишей 4-кратної рекомендованої для людини дози, виходячи з концентрації в плазмі, не спостерігали підвищення частоти вроджених вад у потомства, але відзначали аномальні пологи.

У вагітних мавп не спостерігали підвищення частоти вроджених вад, але відзначали зростання частоти абортів при дозах, які у 2,1 рази перевищували терапевтичну; наступний найнижчий рівень дози – 1,4-кратний – не призводив до несприятливих наслідків. При найвищій дозі тільки 3 з 16 тварин народили живе потомство. Абортованих плодів не обстежували на предмет вроджених вад.

Вплив на мишей при вагітності та лактації призводив до зменшення ваги та виживання новонароджених на фоні 4-кратної рекомендованої для людини дози. Розвиток мишей, які вижили був нормальним і вони надалі народжували нормальне потомство при впливі дози, яка у 7,5 разів перевищувала терапевтичну. Апреміласт не чинив несприятливого впливу на фертильність у мишей.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до молока щурів. У мишей відзначали вплив препарату на потомство через молоко. Відсутня інформація про застосування у людини в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату не спостерігали порушення фертильності у самців мишей при пероральному введенні 3-кратної максимальної рекомендованої для людини дози. Естральний цикл у самок пролонгувався на фоні дози, яка у 1,8 разів та більше перевищувала максимальну рекомендовану для людини. При настанні вагітності у мишей, що отримували 20 мг/кг/день та більше спостерігали зростання рівня постімплантаційних втрат. Не відзначали впливу на фертильність мишей при застосуванні максимальної терапевтичної дози.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 02.11.2017:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.11.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!