МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛЬВІМОПАН

Назва англійською мовою: alvimopan.
Група/призначення:

Гастроентерологічні засоби; периферійний антагоніст опіоїдних рецепторів.

Альтернативні назви / синоніми: ентерег.
Діюча речовина: альвімопан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання альвімопану в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належним чином оцінити ризик для ембріону/плода.

Препарат доступний тільки для короткотривалого застосування (15 доз або протягом 7 днів) у пацієнтів в стаціонарних умовах в рамках спеціальної програми. Виходячи з показів, застосування в період вагітності є малоймовірним.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При призначенні вагітним щурам пероральних та внутрішньовенних доз, які в 3,4 та 6,8 разів відповідно перевищували рекомендовану пероральну для людини дозу, виходячи з площі поверхні тіла, не виявляли несприятливого впливу на плід. Аналогічні результати отримали і в кролів, використовуючи внутрішньовенну дозу 5-10- кратну рекомендованій для людини.

Дворічне дослідження карциногенності виявило істотне підвищення частоти фібром, фібросарком, сакром шкіри/підшкірних тканин та остеом/остеосарком кісток у самок мишей. У щурів пухлин не спостерігали. Альвімопан та його активні метаболіти не продемонстрували генотоксичності в численних дослідженнях. Також не знайдено ознак несприятливого впливу на фертильність у самців та самок щурів на фоні внутрішньовенних доз препарату, які у 3,6 і 6,8 разів перевищували рекомендовану для людини дозу.

Інформація щодо впливу на плід:

Альвімопан є селективним антагоністом µ-опіоїдних рецепторів периферичної дії. Не впливає на центральні знеболюючі ефекти µ-опіоїдних агоністів. Альвімопан призначається для прискорення відновлення верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту після часткової резекції товстої чи тонкої кишки первинним анастомозом.

Препарат метаболізується до активного метаболіту. Рівень зв’язування з білками плазми (альбуміном) альвімопану та метаболіту становить 80% та 94% відповідно. Середній період напіввиведення – 10-17 та 10-18 годин відповідно для цих двох сполук.

Інші препарати цього класу – налоксегол і метилналтрексон, які призначаються при індукованих опіоїдами закрепах.

Невідомо, чи альвімопан і його метаболіт проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага основної сполуки, помірний рівень зв’язування з білками і довгий період напівиведення основної сполуки і метаболіту припускає такий трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання альвімопану в період лактації у людини.  Молекулярна вага основної сполуки, помірний рівень зв’язування з білками і довгий період напівиведення основної сполуки і метаболіту припускають проникнення до грудного молока як основного препарату, так і метаболіту.

Наслідки впливу на немовля невідомі. Найчастішим побічним ефектом у дорослих була диспепсія. Якщо жінка отримує цей препарат в період грудного вигодовування, немовля слід моніторувати на предмет такого ефекту.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 21.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!