МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ

Група/призначення:

Психолептичний засіб, тіоксантеновий антипсихотичний препарат.

Покази: початкове лікування гострих психозів, маніакальних станів і хронічних психозів у фазі загострення.

Має властивості, подібні до хлорпромазину (нейролептик).

Альтернативні назви / синоніми:  клопіксол, акуфаза.
Діюча речовина:  зуклопентиксол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; відсутні доречні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Зуклопентиксол не призводить до зростання частоти вроджених вад у щурів та кролів. Відсутня інформація про застосування при вагітності у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з канадською інструкцією до препарату він не викликає зростання частоти вроджених вад у щурів та кролів, але спостерігали зростання частоти мертвонароджень і затримки розвитку у щурів. При цьому дози не повідомляються. Плацентарний трансфер зареєстровано у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про використання у людини при вагітності.

У 2011 році FDA оновило інформацію в інструкції до всіх антипсихотичних препаратів щодо прийому при вагітності, підкресливши ризик виникнення неонатальних ускладнень при прийомі в ІІІ триместрі. Зазначили ускладнення, такі як екстрапірамідні порушення, що виникають в результаті дофамінової блокади та седації, труднощі з диханням та годуванням, збудження, тремор, аномально знижений або підвищений м’язовий тонус. FDA класифікує ці ефекти як симптоми відміни, але вони також можуть свідчити про токсичність від залишкового впливу препарату. Ці ускладнення можуть самостійно зникнути або вимагати стаціонарного лікування.

Створено національні реєстри щодо вживання антипсихотичних препаратів при вагітності: в США – на базі Массачусетського загального госпіталю (National Pregnancy Registry for Atypical Antipsychotics, http://www.womensmentalhealth.org/pregnancyregistry/) та Австралії (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00686946).

Також див. статтю Антипсихотичні препарати.

Застосування препарату під час вигодовування:

Зуклопентиксол проникає в грудне молоко. Повідомляється про 6 жінок, які приймали зуклопентиксол в період 3-10 місяців після пологів. Підрахували співвідношення молоко:сироватка – 0,29. Материнська доза становила 72 мг (внутрім’язове депо) кожні 2 тижні в однієї пацієнтки та 4-50 мг/день перорально в інших 5 жінок. У всіх випадках концентрація препарату в молоці склала <4 нг/мл з найвищим рівнем у жінки, яка отримувала препарат внутрішньом’язево. Автори підрахували, що якщо немовля отримує грудне молоко 600 мл/день, воно отримає зуклопентиксолу 0,5-5 мкг/день. В жодного новонародженого не відзнаічали седації або інших несприятливих наслідків.

При дослідженні у 1988 році також вимірювали концентрацію препарату в грудному молоці жінки, яка отримувала лікування від післяпологового психозу через 2 тижні після перших пологів. Мама приймала перорально 24 мг/день 4 дні, далі – 14 мг/день. Зразки молока та плазми обстежували на 2, 3, 6 та 8 дні терапії. Середня концентрація препарату в молоці на фоні дози 24 мг/день становила 20 нг/мл (співвідношення молоко:плазма 0,71-2,20), при дозі 14 мг/день – 5 мг/мл (0,24-0,66). Несприятливих наслідків не спостерігали.

Хоча в 7 немовлят, які зазанали впливу зуклопентиксолу з грудним молоком, не спостерігали несприятливих ефектів, довготривалі наслідки такого впливу не вивчались. Слід з обережністю підходити до грудного вигодовування, особливо при тривалому прийомі зуклопентиксолу.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про спонтанну еякуляцію у 22 річного чоловіка, який приймав переривчасто зуклопентиксол та сульпірид (нейролептик).

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 18.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!