МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЗЕРАНОЛ

Група/призначення:

Синтетичний анаболік з естрогеними властивостями. Це нестероїдний анаболік, отримуваний з естрогенного мікотоксину зеараленону. Мікотоксин зеараленон ще називають «рослинним гормоном», він має втричі меншу естрогенну активність, аніж синтетичний зеранол.

Естрогенність ідентифікують стандартними дослідженнями, в залежності від шляху впливу. Зеранол є слабшим естрогеном, ніж естрадіол (від 150 до 10000). Описано плацентарний трансфер.

В силу своїх анаболічних властивостей зеранол нелегально використовується для покращення росту комерційних овець та великої рогатої худоби м’ясних порід.

Альтернативні назви / синоніми:

Зеараланол, альфа-зеараланол, фрідерон, ралабол, ралгро, зерано, P1496.

Діюча речовина: зеранол.
Рекомендації при вагітності:

Отримана з  харчуванням кількість не представляє ризику для плода.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з експериментів у тварин кількість зеранолу, яку вагітна отримає із спожитим м’ясом, не чинить несприятливого впливу на розвиток ембріону.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження у гризунів не продемонстрували підвищення ризику вроджених вад, не пов’язаних із статевими органами, хоча спостерігали зменшення ваги плодів та підвищення ембріо-фетальної летальності після призначення зеранолу матерям. Пренатальний вплив цього агенту може змінювати структуру та функцію яєчок у мишей. Розведення самок свиней із використанням імплантів зеранолу спричиняло зменшення числа плодів, їхньої ваги та довжини, виживання.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Імплантування таблетки зеранолу (12 мг) на 30 днів самцям щурів викликало істотне зниження ваги простати та яєчок. Також спостерігали атрофію сім’явиносних канальців. Призначення зеранолу бикам призводило до зменшення розміру калитки та яєчок, що позначалось на репродуктивних функціях. Ці ефекти були зворотними, а лікування старших тварин не значно впливало на репродуктивні показники або взагалі цього не відбувалося.

У самців свиней не спостерігали несприятливих репродуктивних наслідків в результаті лікування зеранолом в дозі до 28 мг. Самки свиней з імплантами зеранолу не демонстрували покращення фертильності. Дослідження in vitro зі спермою свиней продемонструвало зниження рівня зв’язування із zona pellucida.

Введення самцям мишей зеранолу інтраперитонеально до 50 мг/кг/день виявило несприятливий вплив на показники сперми та зниження рівня настання вагітності після парування з самками без впливу зеранолу. Ці знахідки не можна застосувати для людини через не типовий шлях введення.

У корів зеранол в цілому не призводив до несприятливих наслідків на час пубертатну та не впливав на успішність вагітностей. Одне з цих досліджень дійшло висновку про зниження рівня настання вагітності у лікованих тварин, однак, представлені дані цього не підтверджують. Інше повідомлення інформує про несприятливий вплив на рівень вагітностей у корів з тривалим лікуванням зеранолом.

Відсутня інформація про можливий вплив на репродуктивну функцію у людини, однак, проводилось тестування із зеранолом (фрідерон або P1496) у людини як можливим препаратом для гормональної терапії в період менопаузи – виявлено, що 75 мг на день зменшували приливи в порівнянні з плацебо. Доза 100 мг/день викликала естрогенні зміни у клітинах піхви. В жодному випадку не повідомляється про несприятливі події.

Після повідомлення про певні «грудні симптоми» (печія, поколювання, біль) у працівників з впливом зеранолу було проведене невелике дослідження з охопленням 8 працівників. В крові не виявлявся ні зеранол, ані зеараленон, а концентрації фолікулостимулюючого гормону, лютеїнізуючого гормону та пролактину були нормальними. В одного працівника виявлено підвищений рівень естрадіолу. Повідомляється про гінекомастію у 5 хлопчиків з впливом забрудненого зеранолом одягу працівників.

Дослідження у тварин встановили максимальну дозу, що не призводить до несприятливих наслідків (no observed effects level (NOEL) – 0,5-0,1 мг/кг/день. Концентрація зеранолу у м’язах лікованої великої рогатої худоби менша або дорівнює 0,2 ppb (1 частина на мільярд; parts per billion). Така кількість призводить до впливу, принаймні, на три порядки нижчого, ніж визначена NOEL, що припускає незначний ризик від впливу зеранолу, який присутній у м’ясі, яке ми споживаємо.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 02.07.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.07.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!