МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КСИЛОЛ

Група/призначення:

Це органічна хімічна сполука, яку отримують при перегонці кам’яновугільної смоли та нафти. Основне призначення – розчинник. За хімічним складом це диметилбензол, який існує в 3 ізометричних формах: орто-, мета-, параксилол.

Ксилоли/ксилени містяться в фарбах, лаках, клеях. Вдихання парів ксилолу є найбільш поширеним шляхом впливу. Можлива деяка абсорбція рідини через шкіру.

Альтернативні назви / синоніми: ксилени.
Діюча речовина: диметилбензол.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.   
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про асоціацію з вродженими вадами розвитку. Проникає через плаценту у мишей, щурів та в невеликої кількості жінок.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Ряд оригінальних звітів та рев’ю з вивчення тератогенності ксиленів у гризунів (головним чином щурів) дійшли висновку, що ці сполуки можуть бути фетотоксичними, але це може обумовлюватись материнською токсичністю. Хоча малі скелетні аномалії описані в потомства щурів, які зазнали впливу ксилену, підвищення вроджених вад не пов’язують з ксилолом. Група дослідників у щурів з пренатальним впливом ксилену до 500 ppm (частин на мільйон, parts  per million) повідомила про відсутність токсичного впливу на матерів та розвиток плодів при оцінці традиційних показників, але такий вплив асоціювався зі зменшенням ваги головного мозку та транзиторним порушенням поведінки і тестування  просторової пам’яті.

Інформація щодо впливу на плід:

Повідомлення про вплив хімічних речовин при вагітності включають 5 випадків сакрального агенезу. В одному з цих випадків впливав ксилен.

Дослідження випадок-контроль з вивчення орофаціальних розщілин на основі техаського реєстру вроджених вад розвитку не виявило асоціації із забрудненням повітря ксиленом. Використання факторного аналізу (статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників) на результативний показник) для визначення кореляції зі ступенем забруднення повітря у 768 дітей з аутизмом в Лос-Анжелесі виявило асоціацію між пренатальним впливом забрудненого ксиленом повітря та аутизмом. Для мета/параксилену скореговане співвідношення шансів становило 1,51 (95% ДІ 1,26-1,82), для ортоксилену – 1,42 (95% ДІ 1,19-1,70). Однак, дослідження в регіоні Сан-Франциско не виявило зв’язку ксилену з розладами спектру аутизму.

Вплив на вагітних ксилену та інших хімічних речовин на робочих місцях асоціювався з хрипами у дітей в ранньому неонатальному віці. Жінки з бронхіальною астмою мають вищий ризик прееклампсії при впливі ксилену з повітря в період вагітності в порівнянні з жінками без цього захворювання. У Нью-Йорку діти з вищим впливом з повітря бензену, толуену, етилбензену та ксилену частіше потребували допомоги служби академічної підтримки в пізньому дитинстві (скорегований показник1,09, 95% ДІ 1,05-1,13).

Застосування препарату під час вигодовування:

Ксилени виявлялись у зразках грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дворазове добове інгаляційне введення протягом 7 днів самцям щурів ксилолвмісного розчинника призводило до зменшення ваги яєчок та простати. Сам ксилол чинив аналогічний вплив на самців щурів і також зменшував кількість сперматозоїдів.

У жінок, працівниць лабораторій з впливом ксилолу принаймні 3 дні на тиждень в І триместрі підвищувався ризик спонтанних абортів в 3,1 раз, але при цьому не виявляли підвищення частоти вроджених вад розвитку. У китайських працівників з комбінованим впливом кількох розчинників, включно з ксилолом, продемонстровано асоціацію зі зменшенням рухливості та інших функціональних показників сперматозоїдів, але не доведено саме впливу ксилолу.

Виходячи з даних від експериментальних тварин та доступний досвід у людини малоймовірним є негативний вплив на репродуктивну функцію у людини при низькому рівні впливу ксилолу.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 26.04.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.04.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!