МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВЕДОЛІЗУМАБ

Група/призначення: селективні імуносупресанти.

Ведолізумаб є селективним кишечним імуносупресивним біологічним препаратом. Ведолізумаб являє собою гуманізовані моноклональні антитіла, які специфічно зв’язуються з інтегрином α4β7, що експресується переважно на лімфоцитах класу Т-хелперів, які мають афінітет до тканин кишечнику.

Покази: виразковий коліт, хвороба Крона.

Альтернативні назви / синоніми: ентивіо.
Діюча речовина: ведолізумаб.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані про використання ведолізумабу при вагітності у людини обмежені, дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. На сьогодні неможливо адекватно оцінити ембріо-фетальний ризик.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження з ведолізумабом проводились у кролів і мавп. У кролів не спостерігали несприятливих ефектів у плодів після одноразової внутрішньовенної дози, введеної на 7 день вагітності, яка у приблизно 20 разів перевищувала рекомендовану для людини. У мавп внутрішньовенні дози, 20-кратні рекомендованій для людини, призначені пре– та постнатально не призводили до несприятливих наслідків.

Не проводилось досліджень з вивчення карциногенності, мутагенності, фертильності. Однак, у вищенаведеному дослідженні у кролів не спостерігали порушень фертильності.

Інформація щодо впливу на плід:

Період напіввиведення препарату становить 25 днів. Метаболізм та ступінь зв’язування з білками невідомі. Інший препарат цієї групи – наталізумаб.

Невідомо, чи ведолізумаб проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає, що такий трансфер буде обмеженим, принаймні, в першій половині вагітності. Однак, довгий період напіввиведення може призвести до впливу на плід на пізніх термінах вагітності, оскільки багато високомолекулярних препаратів, таких як IgG людини, проникають в цей період через плаценту до плода.

Повідомляється про народження 3 нормальних дітей у жінок, які отримували ведолізумаб при вагітності. В однієї з жінок виникли гестаційний діабет та прееклампсія. Також додатково повідомлено про нормальний результат вагітності з пренатальним впливом ведолізумабу.

Доступна інформація про клінічні випробування за участю 24 вагітних, які приймали ведолізумаб та 15 вагітних, партнери яких приймали препарат. Результати в першій групі були наступними: 11 народжених живими, 5 медичних переривань, 4 самовільні викидні, 4 невідомі результати, включно з 1 вродженою вадою (агенезія мозолистого тіла та лівобічна фронтальна полімікрогірія) в цій групі. В групі, де лікувались партнери вагітних, були наступні результати: 9 народжених живими, 2 медичні аборти, 2 самовільні переривання, 3 результати невідомі. Постмаркетинговий звіт інформував про 81 вагітність 70 жінок, які приймали ведолізумаб. В цій групі зареєстрували 11 спонтанних абортів, 2 передчасні пологи – серед 15 вагітностей, результати яких повідомлялись.

Застосування препарату під час вигодовування:

Ведолізумаб виявляли в молоці мавп. Практично відсутня інформація про використання ведолізумабу при лактації у людини. Молекулярна вага припускає, що клінічно значима кількість препарату не проникатиме до грудного молока. Однак, деякі високомолекулярні сполуки, такі як IgG людини, проникають до грудного молока в перші кілька днів після народження. Довгий період напіввиведення (біля 25 днів) дозволяє препарату тривало знаходитись в материнській циркуляції, тому може відбуватись проникнення до грудного молока. Навіть якщо така екскреція відбудеться, препарат, ймовірно, засвоїться в шлунково-кишковому тракті немовляти.

Повідомляється про випадок виявлення препарату в сироватці немовляти через 28 днів після народження в концентрації <10 мкг/мл.

В дорослих найчастішими несприятливими ефектами ведолізумабу є назофарингіт, головний біль, артралгія, нудота, пірексія, інфекції верхніх дихальних шляхів, слабість, кашель, бронхіт, застуда, біль в спині, висипка, свербіж, синусит, орофарінгеальний біль, біль в кінцівках.

Якщо жінка отримує цей препарат в період грудного вигодовування, то немовля слід моніторувати на предмет вищенаведених побічних ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату, не спостерігали порушень фертильності при застосуванні вагітним кролям одноразової внутрішньовенної дози аж до 100 мг/кг на 7 день вагітності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 17.05.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 18.05.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...