Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВАЛЬРУБІЦИН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб. Вальрубіцин – це антрацикліновий антибіотик, напівсинтетичний аналог доксорубіцину.

Призначається для введення в сечовий міхур при карциномі in situ сечового міхура у пацієнтів, в яких ургентна цистектомія може призвести до погіршення стану чи смерті. Препарат протипоказаний пацієнтам з перфорованим сечовим міхурем або зі зміненою слизовою оболонкою сечового міхура. Тільки мінімальна кількість вальрубіцину (нанограми) абсорбується  до системного кровотоку, а в крові визначаються метаболіти препарату. Якщо наступає перфорація сечового міхура, абсорбується значно більша кількість препарату, що може призводити до системної гематологічної токсичності.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: вальрубіцин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний (при інтактному сечовому міхурі).

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний (при інтактному сечовому міхурі).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, але препарат вводили внутрішньовенно. Ці дані не співставні з отриманими від пацієнтів з інтактним (неперфорованим) сечовим міхурем. Якщо жінка з інтактним сечовим міхурем отримує таке лікування, то його не слід відміняти через вагітність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів. Добова внутрішньовенна доза, яка складала 1/6 або 1/3 від рекомендованої інтравезикулярної дози для людини, призводила до мальформацій у плодів. При вищій дозі спостерігали чисельні важкі зміни з боку черепу та скелету, а також зростання частоти резорбції плодів та зменшення кількості плодів, які вижили.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини при вагітності. Невідомо, чи вальрубіцин проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та високі ліпофільні властивості препарату припускають, що у випадку проникнення його до системного кровотоку, він досягатиме ембріону/плоду. Однак, при інтактному сечовому міхурі тільки дуже мала кількість (нанограми) препарату потрапляє до кровотоку, тому вплив на плід не є клінічно значимим.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання при лактації у людини. Молекулярна вага та високі ліпофільні властивості препарату припускають, що у випадку проникнення його до системного кровотоку, він досягатиме грудного молока. Однак, при інтактному сечовому міхурі тільки дуже мала кількість (нанограми) препарату потрапляє до кровотоку, тому вплив на плід не є клінічно значимим.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0

 

Адаптовано 02.07.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.07.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати