МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВАЛЬРУБІЦИН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб. Вальрубіцин – це антрацикліновий антибіотик, напівсинтетичний аналог доксорубіцину.

Призначається для введення в сечовий міхур при карциномі in situ сечового міхура у пацієнтів, в яких ургентна цистектомія може призвести до погіршення стану чи смерті. Препарат протипоказаний пацієнтам з перфорованим сечовим міхурем або зі зміненою слизовою оболонкою сечового міхура. Тільки мінімальна кількість вальрубіцину (нанограми) абсорбується  до системного кровотоку, а в крові визначаються метаболіти препарату. Якщо наступає перфорація сечового міхура, абсорбується значно більша кількість препарату, що може призводити до системної гематологічної токсичності.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: вальрубіцин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний (при інтактному сечовому міхурі).

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний (при інтактному сечовому міхурі).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, але препарат вводили внутрішньовенно. Ці дані не співставні з отриманими від пацієнтів з інтактним (неперфорованим) сечовим міхурем. Якщо жінка з інтактним сечовим міхурем отримує таке лікування, то його не слід відміняти через вагітність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів. Добова внутрішньовенна доза, яка складала 1/6 або 1/3 від рекомендованої інтравезикулярної дози для людини, призводила до мальформацій у плодів. При вищій дозі спостерігали чисельні важкі зміни з боку черепу та скелету, а також зростання частоти резорбції плодів та зменшення кількості плодів, які вижили.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини при вагітності. Невідомо, чи вальрубіцин проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та високі ліпофільні властивості препарату припускають, що у випадку проникнення його до системного кровотоку, він досягатиме ембріону/плоду. Однак, при інтактному сечовому міхурі тільки дуже мала кількість (нанограми) препарату потрапляє до кровотоку, тому вплив на плід не є клінічно значимим.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання при лактації у людини. Молекулярна вага та високі ліпофільні властивості препарату припускають, що у випадку проникнення його до системного кровотоку, він досягатиме грудного молока. Однак, при інтактному сечовому міхурі тільки дуже мала кількість (нанограми) препарату потрапляє до кровотоку, тому вплив на плід не є клінічно значимим.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0

 

Адаптовано 02.07.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.07.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!