МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВАКЦИНА ПРОТИ ГЕМОФІЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ B

Група/призначення:

Вакцина. Покази: активна імунізація дітей  у віці 3-4, 5-6-18 місяців одночасно з АКДС-вакцинами. Дорослим з наступними станами: серповидно-клітинною анемією, ВІЛ/СНІД, після видалення селезінки, після трансплантації кісткового мозку, при курсі лікування онкозахворювань.

Гемофільна інфекція типу b – захворювання, збудником якого є  бактерія, як правило вражає дітей до 5 років. До введення Hib-вакцинації така інфекція була основною причиною бактеріального менінгіту  дітей до 5 років в США.

Альтернативні назви / синоніми: HIB-вакцина.
Діюча речовина:

Капсульний полісахаридний антиген гемофільної палички, ковалентно пов’язаний із правцевим анатоксином.

Рекомендації при вагітності: сумісна.
Рекомендації при лактації: сумісна.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Введення вакцини при вагітності призводило до передачі антитіл до плода з формуванням у нього стійких захисних титрів на 1 рік.

Інформація щодо досліджень на тваринах: не проводились.
Інформація щодо впливу на плід:

Дослідження 2014 року виявило, що частота захворювання серед вагітних є вищою і це асоціюється з вищим ризиком втрати плода та передчасних пологів.

Два повідомлення інформують про вакцинацію в ІІІ триместрі для отримання пасивного імунітету у плода та новонародженого. При цьому у новонароджених не виявлено несприятливих наслідків.

Застосування препарату під час вигодовування:

Грудне вигодовування знижує частоту менінгіту у дітей. У вакцинованих у терміні 24-26, 34-36 тижнів вагітних титр антитіл в молозиві  та грудному молоці в 4-6 місяців після пологів був більш ніж у 20 разів вищим, ніж у жінок, вакцинованих за 1-8 місяців до вагітності.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 05.10.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.11.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!