МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТОЛТЕРОДИН

Назва англійською мовою: Tolterodine.
Група/призначення:

Спазмолітики, що діють на сечові шляхи. Толтеродин є конкурентним антагоністом холінергічних мускаринових рецепторів, які локалізуються у сечовому міхурі і слинних залозах. Пригнічення цих рецепторів веде до зниження скорочувальної функції сечового міхура і зменшення слиновиділення. У випробуваннях на тваринах була показана селективність толтеродину стосовно рецепторів сечового міхура у порівнянні з такою відносно рецепторів слинних залоз.

Покази: симптоматичне лікування порушень функції сечового міхура, в тому числі – нетримання сечі та/чи збільшення частоти сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання у пацієнтів з гіперактивним сечовим міхуром.

Інші препарати цього підкласу: дарифенацин, флавоксат, оксибутинін, соліфенацин, троспіум.

Епідеміологія гіперактивного сечового міхура

Загальна поширеність у жінок становить до 16,9%, що дає змогу припустити кількість жінок у США, які від цього страждають на рівні 17,5 млн. Ця частота збільшується з віком – від 4,8% у жінок до 25 років до 30,9% у віці понад 65 років. Згідно з європейськими даними, отриманими шляхом опитування 16776 осіб, загальна поширеність у віковій категорії до 40 років становить 16,6% і зростає з віком. 85% скаржаться на часте сечовипускання, 54% – на імперативні позиви до сечовипускання, 36% – на нетримання сечі. 60% опитаних консультувались з лікарем, але тільки 27% отримують лікування.

ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію толтеродину з 217 лікарськими засобами, 7 станами/захворюваннями (гастропарез, вузькокутова глаукома, затримка сечі, алкоголізм, обструкції шлунково-кишкового тракту, порушення функції нирок, порушення функції печінки); щодо взаємодії з препаратами, то з 4 вона є вираженою, з 198 – помірною, з 15 – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з троспіумом, доступний за посиланням Trospium Interactions Checker – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії. Значно виражена взаємодія відмічена з наступними препаратами: хлорид калію, цитрат калію, топірамат, зонісамід.

Засторога: кетоконазол, інгібітор ферменту CYP3A4, що метаболізує ліки, значно підвищував концентрацію толтеродину в плазмі крові при одночасному застосуванні суб’єктами, які є повільними метаболізаторами.

Альтернативні назви / синоніми: детрузитол, детрол.
Діюча речовина: толтеродин.
Рекомендації при вагітності:

Не рекомендований; допустимий у випадку, якщо користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації: не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання толтеродину в період вагітності у людини. Відсутність досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода. Допоки не буде накопичено достатньо даних про використання в період вагітності у людини, найкращою рекомендацією є уникнення призначення толтеродину вагітним. Однак, якщо відбувся випадковий вплив препарату, ризик для ембріону/плода видається низьким.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і кролів. У вагітних мишей пероральні дози призводили до системного впливу в 14 разів вищого від показника у людини без ознак тератогенності. Дози 20-25-кратні рекомендованій для людини спричиняли наступні зміни: ембріолетальність, зменшення ваги тіла плодів, підвищення частоти внутрішньо-черевних кровотеч, мальформації (розщілина піднебіння, аномалії скелету та пальців). У вагітних кролів підшкірні дози призводили до системного впливу, який в три рази перевищував показник у людини – без ембріотоксичності чи тератогенності.

Толтеродин не продемонстрував мутагенності та карциногенності в експериментах.

Інформація щодо впливу на плід:

Толтеродин метаболізується в печінці до основного активного метаболіту, якому притаманна аналогічна як в толтеродину ефективність. Метаболізм опосередковується цитохромом P450 2D6 (CYP2D6). Після багаторазового застосування період напіввиведення становить 2,2 години у осіб, швидких метаболізаторів. 7% популяції є повільними метаболізаторами (відсутній CYP2D6, метаболізм до неактивного метаболіту опомередковується CYP3A4), у них період напіввиведення толтеродину становить 9,6 годин.

Приблизно 96% толтеродину зв’язується з білками плазми, переважно з α1-глікопротеїном, але зв’язування основного метаболіту тільки на рівні 64%.

Невідомо, чи толтеродин або його активний метаболіт проникають через плаценту в людини. Молекулярна вага припускає такий трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання толтеродину в період лактації у людини. Молекулярна вага основної сполуки припускає екскрецію до грудного молока, крім того, еквіпотентний метаболіт також може проникати до грудного молока, період напіввиведення, помірний рівень зв’язування з білками припускають екскрецію до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні залишається невідомим.

Деякі джерела рекомендують жінці обирати між грудним вигодовуванням та прийомом препарату, керуючись важливістю лікування для неї.

Тривале лікування може зменшити продукцію грудного молока або призвести до її припинення.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Tolterodine Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Detrol (Tolterodine Tartrate): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Third Edition, edited by Christof Schaefer, Paul Peters, and Richard K. Miller. Elsevier, 2015. 892 pages.
  6. Niebyl, J, Simpson, J. Teratology and Drugs in Pregnancy. Glob. libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228) 2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096.
  7. What You Should Know About Taking Tolterodine TARTRATE ER when pregnant, nursing, or administering to children or adults over 60. Інформація мережі WebMD.
  8. Tolterodine. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 26.12.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.12.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!