МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ТОБРАМІЦИН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Аміноглікозиди.

Альтернативні назви / синоніми:

Небцин, бетккіс, тобі, торекс, брамітоб.

Діюча речовина: тобраміцин.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення, які б пов’язували використання тобраміцину з вродженими вадами розвитку. Препарат не продемонстрував тератогенності в двох видів тварин. Відомим ускладненням терапії тобраміцином є ототоксичність, проте цього не спостерігали при пренатальному впливі. Однак, доступна інформація про випадок токсичного впливу на VIII пару черепних нервів у плодів на фоні прийому стрептоміцину, тому це є потенційно можливим і з тобраміцином.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Токсичний вплив на нирки спостерігали у вагітних щурів та їхніх плодів після призначення високих доз тобраміцину (30 або 60 мг/кг/день) протягом 10 днів в період органогенезу. Ця залежна від дози токсичність проявлялась зернистістю та набряком клітин проксимальних канальців, слабкою клубочковою диференціацією, підвищенням щільності клубочків. Лікування морських свинок в останній частині вагітності тобраміцином в дозі, яка у 12 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини призвело до втрати слуху при 20000 Гц. Цього не спостерігали у випадку обмеження лікування тільки першими 4 тижнями вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Тобраміцин проникає через плаценту до циркуляції плода та амніотичної рідини. Дослідження у жінок перед процедурою медичного аборту в І та ІІ триместрі виявили, що торбаміцин розподіляється до більшості тканин плода, за винятком головного мозку та спинномозкової рідини. Зазвичай, препарат не проникає до амніотичної рідини до ІІ триместру. Найвищу концентрацію у плодів знайдено в нирках та сечі. Жінці перед хірургічним перериванням яєчникової вагітності на 22 тижні гетеротопічної вагітності (внутрішньоматкова та яєчникова) призначили одноразово дозу 2 мг/кг внутрішньовенно протягом 10 хвилин за 5,6 годин до кесаревого розтину. Тобраміцин виявили в рідинах і тканинах яєчникового плода вагою 260 грам, найвища концентрація зафіксована в селезінці (1,53 мкг/мл) та нирках (2,98 мкг/мл). Внутрішньоматковий плід розвивався нормально і на 38 тижні народилась здорова дівчинка вагою 2900 грам. Відсутні повідомлення про пасаж тобраміцину в ІІІ триместрі та в пологах.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 81 новонародженого з впливом тобраміцину в І триместрі (F. Rosa, personal communication, FDA, 1993). Всього зареєстровано 3 (3,7%) великі вроджені вади при 3 очікуваних, з них одна вада серцево-судинної системи. Специфічні дані доступні для наступних категорій вроджених вад полідактилії, розщілини хребта, орофаціальних розщілин, редукційних вад кінцівок, гіпоспадії, кардіоваскулярних вад.

Популяційне Угорське наглядове дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) оцінювало тератогенність аміноглікозидів (парентеральний гентаміцин, стрептоміцин, тобраміцин, перорально неоміцин), результати опубліковані у 2000 році. Основну групу склали 22865 жінок, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджені вади, контрольну групу – 38151 жінка без вроджених вад у новонароджених. Аміноглікозиди отримували 38 жінок основної групи і 42 контрольної. Жодна жінка основної групи та 4 жінки контрольної групи приймали тобраміцин (0,8, 95% ДІ 0,2-3,9). Дослідники дійшли висновку про відсутність тератогенного ризику структурних вад при використанні аміноглікозидів і що при пренатальному впливі аміноглікозидів ризик глухоти був невисоким (хоча така оцінка не входила до дизайну дослідження).

Потенційна взаємодія ліків можлива у новонароджених, лікованих аміноглікозидами, і також магнію сульфатом пренатально. Так, доступна інформація  про потенціювання м’язової слабкості, індукованої магнію сульфатом у новонародженого з пренатальним впливом в останні 32 години вагітності (24 грами магнію сульфату). Пригнічене немовля лікували гентаміцином з приводу сепсису у віці 12 годин життя. Після другої дози стан дитини погіршився із швидким розвитком зупинки дихання. Невідкладне лікування було успішним, наслідків не спостерігали. Модель на мишах підтвердила аналогічний ефект з тобраміцином у потенціюванні нервово-м’язової блокади магнезією.

Застосування препарату під час вигодовування:

Тобраміцин проникає до грудного молока. Після призначення внутрішньом’язової дози 80 мг 5 пацієнтам рівень в грудному молоці коливався від слідового до 0,52 мкг/мл понад 8 годин. Пік наступав через 4 години після введення. Оскільки пероральна абсорбція тобраміцину слабка, не очікується ототоксичних наслідків у немовляти на грудному вигодовуванні. При типовому триразовому введені препарату рівень в сироватці значно нижчий за отримуваний у випадку лікування новонароджених з приводу інфекцій, тому системні ефекти тобраміцину є мало ймовірними. Причому, старші немовлята абсорбують меншу кількість тобраміцину. Оскільки коливання рівня тобраміцину в молоці незначні, при багаторазовому режимі дозування, підлаштовування часу грудного вигодовування в залежності від дози є малоефективним.

Доступна інформація про випадок, коли жінка, яка вигодовувала немовля, прийняла двотижневий курс тобраміцину через 2 місяці після пологів і успішно годувала ще 4 місяці без ускладнень.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Використання очних крапель, до складу яких входить тобраміцин сумісне з грудним вигодовуванням (низька доза, місцеве застосування, мінімальна абсорбція).

Інші аміноглікозиди (стрептоміцин, гентаміцин) американською академією педіатрії у 2001 році визнані сумісними з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/tobramycin/product/).
  4. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501115/).

 

Адаптовано 06.07.2020 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.07.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...