МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТИКАРЦИЛІН

Група/призначення:

Антибіотик пеніцилінового ряду, напівсинтетичний.

Альтернативні назви / синоніми: немає.

Комбінований препарат: тиментин (1 флакон містить тикарциліну 1,5 або 3 грами, клавуланової кислоти 0,1 або 0,2 грами).

Клавуланова кислота має бета-лактамну структуру, подібну до пеніцилінів. Присутність клавуланової кислоти у складі комбінованих препаратів захищає антибіотик від розпаду під дією ферментів бета-лактамаз і розширює спектр антибактеріальної дії. Таким чином, комбіновані препарати виявляють властивості антибіотика широкого спектру дії та інгібітору бета-лактамаз.

Діюча речовина: тикарцилін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча досвід застосування при вагітності обмежений, відсутня інформація про асоціацію з вродженими вадами. Всі пеніциліни вважаються препаратами низького ризику для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у мишей та щурів не виявили тератогенного впливу.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Тикарцилін швидко проникає через плаценту до фетального кровотоку та амніотичної рідини. Після внутрішньовенної дози 1 грам аналіз навколоплідних вод 6 пацієнток через 15-76 хвилин після введення виявив концентрацію на рівні 1,0-3,3 мкг/мл. Аналогічне вимірювання тикарциліну в пуповинній сироватці визначило рівень в межах 12,6-19,2 мкг/мл. Дослідження з використанням перфузованої плаценти людини повідомляє про співвідношення концентрації плід: мати на рівні 0,91.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Pеrinatal Project), моніторуючи 50282 пари мати-дитина ідентифікував 3546 випадків впливу пеніциліні у І триместрі та 7171 випадок при лікуванні в будь-якому терміні вагітності. В жодній з груп не виявлено асоціації з великими та малими вродженими вадами.

Застосування препарату під час вигодовування:

Тикарцилін проникає до грудного молока в низькій концентрації. Після внутрішньовенної дози 1 грам, введеної 5 жінкам, визначались тільки слідові концентрації з інтервалами протягом 6 годин. Хоча ця кількість, ймовірно, не є значимою, існують 3 потенційні проблеми для немовлят, що знаходяться на грудному вигодовуванні: модифікація кишкової флори, прямий вплив на дитину (алергічні реакції), труднощі інтерпретації результатів посівів культури у випадку такої необхідності при гіпертермії.

Американська академія педіатрії відносить тикарцилін до препаратів, сумісних з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до тиментину він не порушував фертильності у щурів, яким вводили половину рекомендованої для людини дози, виходячи з площі поверхні тіла. Тикарцилін використовується в наповнювачах сперми у коней без побічних наслідків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 18.07.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 19.07.2017р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...