МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТІОРИДАЗИН

Група/призначення:

Антипсихотичний препарат. Це метаболіт мезоридазину (антипсихотичний препарат для лікування шизофренії).

Покази: шизофренія, психози.

Альтернативні назви / синоніми:

Мелерил, ридазин, санапакс, тіорил.

Діюча речовина:  тіоридазин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація про застосування у людини; відсутні співставні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

У мишей спостерігали розщілину піднебіння після впливу тіоридазину в період вагітності. Досвід застосування у людини не припускає зростання частоти вроджених вад.

Враховуючи захворювання, при яких призначається тіоридазин, користь для матері, очевидно перевищує ризик для плода. Вагітність у жінок з психічними захворюваннями представляє ризик як для матері, так і для плода, вони повинні отримувати лікування до та під час вагітності згідно з рев’ю 1996 року щодо супроводу психічних захворювань.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тіоридазин призводив до формування розщілини піднебіння у мишей при дозі до 120 мг/кг/день, але таких наслідків не спостерігали у кролів (доза не вказується). Також повідомляється про розщілину піднебіння у 6% плодів щурів після введення матерям 480 мг/кг/день тіоридазину (не наводиться статистичний аналіз).

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про вагітність, при якій жінка приймала тіоридазину 25 мг та трифлуоперазину 4 мг в день (антипсихотичний препарат) протягом І триместру. У дитини діагностували вроджену ваду серця: транспозицію магістральних судин, відкрите овальне вікно, інтактна міжшлуночкова перетинка.

На противагу цьому, повідомлення 1983 року інформує про жінку, яка зловживала великими та малими транквілізаторами протягом вагітності, а також приймала 50-100 мг тіоридазину на день. За винятком ознак синдрому відміни, дитина була здоровою з нормальним постнатальним розвитком.

За результатами досліджень австралійського епідеміологічного дослідження щодо впливу тіоридазину в І триместрі та спільного перинатального проекту (Collaborative Perinatal Project) не виявлено асоціації між вродженими вадами та прийомом цього та інших фенотіазинів при вагітності.

Повідомляється про відсутність вроджених вад у 23 дітей, які зазнали пренатального впливу тіоридазину. 20 з цих дітей спостерігали до віку 13 років.

Коротке повідомлення 1993 року повідомляє про 31-річну жінку з депресією, панічним розладом та мігренню, яка приймала різні препарати перші 6 тижнів вагітності. При аутопсії після медичного аборту не виявлено відхилень у плода.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками виявлено 63 новонароджених, які зазнали впливу тіоридазину в І триместрі вагітності. Зареєстровано 2 (3,2%) великі вроджені вади при очікуваних 3. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 1/1 вроджені вади серцево-судинної системи, 0/0 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 0/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/0 гіпоспадія.

У 2011 році FDA оновив інформацію в інструкціях до антипсихотичних препаратів стосовно вагітності, підкресливши ризик неонатальних ускладнень при вживанні в ІІІ триместрі. Ці ускладнення включають наступне: екстрапірамідні знаки (аномальні м’язові мимовільні рухи) внаслідок блокади дофаміну та седації, труднощі при диханні та годуванні, збудження, тремор, аномально знижений або підвищений м’язовий тонус. FDA визначає ці симптоми як “синдром відміни”, але ці ознаки також можуть означати побічні ефекти (токсичність) від залишкового впливу препарату. Ці ускладнення можуть зникати спонтанно або вимагати додаткової стаціонарної допомоги.

Створено національні реєстри щодо вживання антипсихотичних препаратів при вагітності: в США – на базі Массачусетського загального госпіталю (National Pregnancy Registry for Atypical Antipsychotics, http://www.womensmentalhealth.org/pregnancyregistry/) та Австралії (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00686946).

Також див. статтю Антипсихотичні препарати.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Відомо, що інші фенотіазини проникають в грудне молоко і можуть бути токсичними для немовлят. Можливим наслідком у немовлят може бути седація.

Американська академія педіатрії не рекомендує тіоридазин при лактації. Однак, подібний препарат мезоридазин, вона класифікує як препарат, вплив якого на немовля невідомий, але викликає занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Фенотіазини асоціюються з гіперпролактинемією, яка може викликати порушення фертильності у жінок та галакторею і сексуальну дисфункцію як у чоловіків, так і у жінок.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 04.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!