МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ТЕГАСЕРОД

Група/призначення:

Засоби, що застосовуються при функціональних розладах шлунково-кишкового тракту. Препарати, що діють на серотонінові рецептори.

Це частковий агоніст 5-гідрокситриптаміну (серотоніну) типу 4 (5-HT4), який зв’язується з високою афінністю. Це перший серед препаратів нового класу, який вибірково націлюється на рецептор 5-HT4. Активація цих рецепторів в шлунково-кишковому тракті стимулює перистальтику та кишкову секрецію. Призначається для короткотривалого лікування синдрому подразненого кишечника у жінок, в яких закрепи є предомінантним симптомом. Також призначається для лікування пацієнток до 65 років з хронічними ідіопатичними закрепами.

Альтернативні назви / синоніми: фрактал, зелнорм.
Діюча речовина: тегасерод.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик токсичного впливу на розвиток. Карциногенні ефекти спостерігали в одного виду тварин після пролонгованого впливу тільки доз, значно вищих від використовуваних у людини. Тегасерод не взаємодіє з оральними контрацептивами і не очікується впливу на овуляцію у жінок, що приймають ці препарати. Хоча обмежений досвід застосування при вагітності у людини також припускає низький ризик, даних недостатньо для більш повної оцінки ембріо-фетального ризику. Якщо жінка потребує лікування тегасеродом при вагітності, кращою рекомендацією є уникнення використання в І триместрі. Однак, випадковий вплив на ранніх термінах, як видається, супроводжується низьким ризиком.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У вагітних щурів пероральні дози, до 15 разів вищі від рекомендованих для людини, виходячи з AUC* не порушували фертильності і не завдавали шкоди плоду. Аналогічні дані спостерігали у вагітних кролів при дозах, які у 51 раз перевищували рекомендовану для людини. Препарат не був карциногенним у щурів на фоні доз, що у 93-111 разів перевищували рекомендовану для людини, які вводили протягом 110-124 тижнів чи у мишей при дозах, приблизно у 24-35 разів вищих відтерапевтичної протягом 104 тижнів. Однак, вищі дози (приблизно у 83-110 разів вищі від рекомендованої для людини) були карциногенними у мишей, призводячи до гіперплазії слизової та аденокарциноми тонкого кишківника. Генотоксичності не спостерігали при різноманітному тестуванні, але результати одного тесту на мутагенність були двозначними.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений. Рівень зв’язування тегасероду з білками плазми становить 98%, переважно з альфа-1-кислим глікопротеїном, метаболізується до неактивних метаболітів. Період напіввиведення становить 11 годин.

Невідомо, чи тегасерод проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає пасивну дифузію, очікується вплив на ембріон/плід. Однак, метаболізм та високий рівень зв’язування з білками зменшуватиме кількість вільного активного препарату, доступного для трансферу. Вагітні жінки та жінки в періоді лактації були виключені з подвійного сліпого клінічного дослідження, яке проводив виробник. Жінок, які завагітніли під час дослідження, одразу виключали з нього, але вагітності моніторували для з’ясування результатів. У дослідженні 36 з 8197 жінок (0,44%) завагітніли, приймаючи тегасерод та 18 з 4489 жінок (0,40%) контрольної групи, які отримували плацебо. Результати вагітностей були порівняльними в основній та контрольній групах: народжені живими 20 і 8, відповідно; спонтанні аборти 7 та 2, відповідно; медичні аборти 8 і 6, відповідно; невідомі 1 та 2, відповідно. У відкритих дослідженнях 20 з 4780 (0,42%) жінок завагітніли на фоні прийому тегасероду. Результати вагітностей були наступними: 11 народжених живими, 5 медичних абортів, 4 невідомі. В жодному випадку впливу препарату не виявлено структурних аномалій. (J. Pashalides, Novartis Pharmaceuticals, data on file, 2005). Хоча специфічних деталей щодо терміну впливу у вищенаведених випадках не надавались, ймовірно, у всіх випадках це відбувалось в І триместрі.

Застосування препарату під час вигодовування:

Тегасерод та його метаболіти концентруються в молоці щурів, несприятливих наслідків в результаті такого впливу не повідомляли. Молекулярна вага припускає проникнення препарату та метаболітів до грудного молока людини. Наслідки такого впливу на немовля невідомі. Допоки такі дані буде отримано, слід уникати пролонгованого впливу тегасероду на немовля з грудним молоком.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!