МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СУНІТИНІБ

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, інгібітор протеїн-тирозинкінази. Сунітиніб одночасно інгібує багато рецепторів тирозинкінази, що беруть участь у рості пухлини, патологічному ангіогенезі, а також метастазуванні раку; розроблений як активний інгібітор рецептора тромбоцитарного фактора росту, рецептора судинного ендотеліального фактора росту, рецептора фактора росту стовбурових клітин, рецептора Fms-подібної тирозинкінази-3, рецептора колоній стимулюючого фактору, а також рецептора нейротропного фактора гліальних клітин.

Покази:  стромальні пухлини травного тракту після неефективного лікування іматинібом.

Альтернативні назви / синоніми: сутент.
Діюча речовина: сунітиніб.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування сунітинібу при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє оцінити ризик для плода. Однак, доступна інформація про невеликий досвід застосування препаратів цієї ж групи та механізму дії – іматинібу, дазатинібу. Препарати цієї групи пригнічують ангіогенез, критичний компонент розвитку ембріону/плода.

Жінкам репродуктивного віку, які потребують лікування цим препаратом рекомендована надійна контрацепція. Оскільки рак шлунково-кишкового тракту є важким захворюванням, лікування препаратом не припиняють через вагітність, інформуючи/попереджуючи жінку та отримуючи від неї згоду, у випадку її бажання  пролонгувати вагітність.    

В експериментальних тварин сунітиніб зменшував виживання ембріонів/плодів у щурів та кролів при дозах, які перевищували рекомендовані для людини у 5,5 разів (щури) та 2,7 разів (кролі).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У вагітних щурів дози, які призводили до системного впливу в 5,5 разів вищого від отримуваного в людини від рекомендованої добової дози 50 мг, виходячи з AUC*, викликали істотне підвищення частоти загибелі ембріонів та структурних аномалій (мальформації ребер та хребців). Дозою, яка не призводила до таких наслідків, у 2,3 рази перевищувала рекомендовані. У вагітних кролів вплив у 2,7 разів вищими дозами призводив до істотного підвищення частоти загибелі плодів та розщілини губи і піднебіння. Нижчі дози (біля 0,3 терапевтичної) викликали тільки розщілину губи. Карциногенність сунітинібу не вивчалась. При множинному тестуванні препарат не проявляв генотоксичності. Тримісячне дослідження у мавп з дозами, які призводили до системного впливу у 5,1 раз вищого від отримуваного від терапевтичних доз, відзначали зміни яєчників (зменшення розвитку фолікулів), в той час як вплив на рівні 0,4 від рекомендованого призводив до змін з боку матки (атрофія ендометрію). При подовженні періоду дослідження до 9 місяців вплив на рівні 0,8 від рекомендованого викликав вагінальну атрофію, а також зміни з боку яєчників та матки. Доза, яка не викликала несприятливих наслідків, при дослідженні тривалістю 3 місяці не була визначена, а при 9-місячному становила 0,2 від рекомендованої для людини.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) .

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини.

Препарат метаболізується в печінці. Один з метаболітів є активним і його частка складає 23-37% загального впливу препарату. Кінцевий період напіввиведення сунітинібу та активного метаболіту становить 40-60 та 80-110 годин, відповідно, в той час як рівень зв’язування з білками плазми – 95% та 90%, відповідно. Виводиться переважно з фекаліями.

Невідомо, чи сунітиніб, чи його активний метаболіт проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага, довгий період напіввиведення препарату та метаболіту припускають трансфер до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання у людини. Молекулярна вага, довгий період напіввиведення препарату та метаболіту припускають екскрецію до грудного молока. Ризик для немовляти, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, невідомий, але існує потенційний ризик токсичного впливу на багато систем організму.

Згідно з інструкцією до препарату він концентрується в молоці щурів. Також рекомендується відмовлятися від грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату та інформації на сайті FDA сунітиніб не чинив несприятливого впливу на фертильність у щурів в дозах, які у 5 разів перевищували рекомендовану для людини у самок та у 26 разів у самців.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!