МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІОКСИД СІРКИ

Група/призначення:

Неорганічна бінарна сполука. Діоксид сірки використовується як консервант та засіб дезінфекції. Може зустрічатися як компонент продуктів згорання двигуна, вулканічних газів, забруднювача повітря.

Альтернативні назви/синоніми:

Сульфур (IV) оксид.

Діюча речовина: діоксид сірки.
Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація, ймовірно, уникати промислового впливу високих концентрацій.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

На основі досліджень в експериментальних тварин при впливі діоксиду сірки не очікується зростання ризику вроджених вад. Асоціації між діоксидом сірки при забрудненні повітря та малою вагою при народженні або передчасними пологами були припущені деякими дослідженнями.

Інформація щодо досліджень на тваринах:  

Вплив на вагітних мишей, щурів та кролів діоксиду сірки через годування або інгаляції не призвів до зростання вроджених вад у потомків, хоча в одному дослідженні 65 ppm (частин на мільйон, parts per million) діоксиду сірки інгаляційно понизив вагу малюків на 11% при впливі на них пренатально. Щурята з пониженою вагою при народженні також мали затримку нервово-м’язового розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

Дослідження окремої групи населення з використанням реєстру виписки з лікарні для ідентифікації кількості викиднів та народжених живими не виявило асоціації між місцем проживання з високими концентраціями діоксиду сірки в атмосфері та ризиком спонтанних викиднів.

У китайському проспективному когортному дослідженні записи про народження 25370 жінок, які мешкали у 4 житлових районах Пекіну, були  співставлені з показниками щоденного забруднення повітря та метеорологічними даними. Дослідники виявили істотну дозозалежну асоціацію між терміном вагітності, діоксидом сірки та загальною кількістю суспендованих частинок. Визначене зменшення тривалості вагітності було 0,075 тижнів (12,6 годин) та 0,042 тижні (7,1 годин) на кожні 100 мікрограм/м3 підвищення діоксиду сірки та загальної кількості суспендованих частинок.Дослідники дійшли висновку, що високі концентрації загальної кількості суспендованих частинок та діоксиду сірки або більш складної суміші проявляються вищим ризиком передчасних пологів в цій популяції.

Хоча деякі дослідження не виявили асоціації між мертвонародженнями або низькою вагою при народженні та діоксидом сірки, інші дослідження повідомили про істотні асоціації між випадком низької ваги при народженні та контрольованими концентраціями діоксиду сірки у певних містах США, області Грузії з медичним контролем, на Тайвані, в Хорватії, Бразилії, Японії та Китаї.

Ретроспективне дослідження 2000 року оцінило вплив на матерів діоксиду сірки з навколишнього середовища та загальною кількістю суспендованих частинок в популяції  жінок, які народили дітей з дуже малою вагою. Коли ці дані порівняли з даними оцінки впливу на матерів, які народили дітей з нормальною вагою, істотний ризик був асоційований з впливом на матерів діоксиду сірки та загальної кількості суспендованих частинок.

Жодне з попередніх досліджень не містило детальної інформації щодо індивідуального впливу забрудників і в більшості  бракувало даних щодо можливих супутніх факторів, включаючи вплив сигаретного диму або інших домашніх хімікатів. Визначено зменшення народжуваності, що відповідає оцінкам впливу діоксиду сірки

Інші дослідження повідомили про асоціації між регіональними показниками різних забрудників повітря, включаючи діоксид сірки та частотою передчасних пологів або затримкою розвитку плоду при ультразвуковому пренатальному обстеженні.

Інші дослідження продемонстрували несприятливі наслідки, що включали малу вагу при народженні та гіпертензію у матерів при вагітностях з потенційним впливом твердих частинок у забрудненому повітрі, але не конкретно діоксиду сірки.

Гіпертензія під час вагітності та прееклампсія були асоційовані з впливом діоксиду сірки протягом 3 місяців перед заплідненням або протягом вагітності.

Систематичний аналіз 2011 року та мета-аналіз впливу забрудненого повітря на вагу при народженні та передчасне народження визначив, що гетерогенність між дослідженнями  коливається в широкому діапазоні між самими забрудниками та результатами вагітностей, причину чого не можна оцінити.

Тайванське дослідження 2014 року виявило асоціацію між оцінкою впливу діоксиду сірки з навколишнього середовища протягом першого триместру вагітності та на 9-12 тижнях і підвищеним ризиком деформацій кінцівок.

Китайське повідомлення виявило, що можливий вплив діоксиду сірки протягом другого триместру вагітності асоціюється з вродженими вадами розвитку (1,26, 95%  ДІ 1,15-1,36).

В історичному когортному дослідженні вплив діоксиду сірки на навколишнє середовище не асоціювався з вродженими вадами ні при спонтанних заплідненнях ні при вагітностях за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.

В іншому дослідженні з Тайваню поганий субклінічний неврологічний розвиток у 18 місяців життя була асоційований з оцінкою впливу діоксиду сірки на навколишнє середовище протягом пренатальних та перших постнатальних 12 місяців.

Дослідження з Італії відзначило, що оцінки 90-го процентиля екологічного впливу діоксиду сірки протягом 3-8 тижнів вагітності були пов’язані з вродженими вадами серця

Аналіз 2015 року повідомив про асоціацію між можливим впливом діоксиду сірки протягом 3 місяців до концепції та підвищеним ризиком ізольованої розщілини губи з або без розщілини піднебіння. Це дослідження не виявило асоціацій між впливом діоксиду сірки протягом 3-8 тижнів вагітності та  орофаціальними розщілинами.

Японські дослідники повідомили про асоціації між фіксованими рівнями забрудників пов’язаних з транспортом в пренатальному періоді, включаючи діоксид сірки та затримкою показників розвитку у дітей у віці 2,5 та 5,5 років або проблемами з поведінкою у віці 8 років.

Показники поведінкового розвитку були отримані з опитування батьків в ході анкетування про поведінку у відповідний період віку.

Одне дослідження повідомило про підвищений ризик запалення вуха у дітей, асоційованого з діоксидом сірки.

Інше дослідження повідомило про негативну асоціацію між пренатальним впливом діоксиду сірки та діоксиду азоту протягом раннього віку, дитинства та пубертатного періоду у 2136 хлопчиків.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок).

Самці миші, які піддалися впливу діоксиду сірки дозою 28 мг/м3 протягом 3 год/день мали зниження якості сперми та змінену ультраструктуру гематотестикулярного бар’єру. Самці щурів, які піддавалися впливу діоксиду сірки в атмосферному повітрі у Китаї, дозою 10 ppm протягом 2 тижнів мали пониження ваги тіла, погіршену якість сперми та гістологічне пошкодження яєчок.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 20.01.2019 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!