МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НАТРІЮ ПЕРТЕХНЕТАТ 99mТс

Група/призначення:

Радіоізотопний діагностичний препарат. Технецій 99m – радіонуклід, який використовується для діагностики/візуалізації. Це гама-випромінюючий радіонуклід.

На відміну від натрію йодиду (радіоактивний йод) натрію пертехнетат 99mTc, накопичуючись в щитоподібній залозі не приймає участі в синтезі тиреоїдних гормонів. Тому він використовується для сцинтиграфічних досліджень щитоподібної залози на фоні прийому антитиреоїдних препаратів, які блокують захоплення йоду щитоподібною залозою. Препарат повільно виводиться з циркулюючої крові, що дозволяє використовувати його для оцінки динамічних характеристик кровотоку в різних органах.

Альтернативні назви / синоніми:

Кардіоліт, технецій-99m.

Діюча речовина:

Технецій-99m (у вигляді натрію пертехнетату).

Рекомендації при вагітності:

Призначати тільки за чіткими показами.

Рекомендації при лактації:

Призупиняти на термін в залежності від дози.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив при вагітності можна оцінити, виходячи з дози опромінення та конкретної процедури. Також див. статті Радіонукліди та Рентгенівське випромінення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Технецій 99m проникає через плаценту у щурів, морських свинок, овець, тому це можна припустити і в людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

В тексті використано наступні одиниці радіоактивності:

  • Кюрі (Кі, Curie) – одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, в якій протягом 1 сек відбувається 3,7×1010радіоактивних розпадів. З 1985 року замість одиниці радіоактивності Кюрі у системі СІ використовується одиниця виміру радіоактивності Бекерель.
  • Бекерель – (Бк, Bq) – одиниця  виміру радіоактивності речовини. Один Бк дорівнює радіоактивності матеріалу, в якому щосекунди відбувається один акт розпаду.
  • Зіверт (Зв, Sv) – одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання в системі СІ. Один зіверт дорівнює еквівалентній дозі будь-якого виду випромінювання, поглинутої одним кілограмом біологічної тканини, що створює такий же біологічний ефект, як і поглинута доза в один грей рентгенівського або γ-випромінювання. Природний радіаційний фон становить від 0,05 до 0,2 мікрозіверта на годину.
  • 1 РЕМ – 10 мЗв (зіверт). Кількісна оцінка ризику для людини при рентгенологічному дослідженні проводиться тільки у випадку отримання дози понад 5 РЕМ (50 мЗв) протягом 1 року або при отриманні дози 10 РЕМ протягом всього життя на додаток до природного опромінення.

Визначення ризику для плода проводили, екстраполюючи дані, отримані від дорослих, що не є точним і потребує додаткових обстежень. За оцінками доза опромінення, яку плід отримує від візуалізації з 99m-Tc значно нижча за 5 РЕМ.

Наприклад, при застосуванні Tc-99m DTPA (diethylene-triamine-pentaacetate) для визначення можливої легеневої емболії у вагітної на 10 тижні вагітності підрахована доза для плода становила 0,05 РЕМ. Детальніша інформація про ризик при різних дозах радіації наводиться у статтях Радіонукліди та Рентгенівське опромінення.

Ретроспективне обсерваційне когортне дослідження, проведене в Німеччині, виявило жінок, яким при вагітності проводили 99m-Tc-сцінтіографію щитоподібної залози (N=102) та кісток (N=20) і порівняло результати їхніх вагітностей з контрольною групою вагітних без тератогенного впливу. В межах цієї невеликої вибірки не продемонстровано істотного зростання частоти великих вроджених вад розвитку, спонтанних абортів, зміни параметрів новонароджених після пренатального впливу 99m-Tc.

Визначення поглинутої дози при використанні 99м Tc DTPA продемонструвало важливу роль вмісту сечового міхура в отриманій дозі опромінення, в тому числі і матки. Тому рекомендовано індукувати діурез вагітній, яка отримує 99m Тс-DTPA для мінімалізації радіаційного опромінення плода. Виходячи з розрахунків на основі фантомної моделі група дослідників рекомендує вагітним медпрацівникам проводити не більше шести досліджень з 99m-Tc у дорослих або не більше одного сканування всього тіла з І-131 на день і користуватись більш чутливим дозиметром, ніж зазначено на плівці.

Застосування препарату під час вигодовування:

Технецій 99m проникає до грудного молока.

Радіоактивність в молоці після призначення дози 500 МБк 99m-Tc-HMPAO (hexamethylpropyleneamineoxime) для дослідження перфузії мозку визначена на рівні 0,26 мЗв – досить низькому, щоб не потребувати припинення грудного вигодовування. Після дози 2мКі 99m-Tc MAA (microaggregated albumin) грудне вигодовування можна відновити через 24 години.

Друге дослідження виявило, що 48 годин було достатньо для зменшення радіоактивності грудного молока до допустимого рівня після дози 10-12 мКі.

Комісія США з ядерного регулювання рекомендує призупиняти грудне вигодовування після призначення різних досліджень з використанням 99m-Tc, так, після дози 4 мКі  – на 12,6 годин, якщо доза перевищує 12 мКі – на 12 годин, після дози 30 мКі – на 24 години.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 16.12.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.12.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!