МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІОКСИД КРЕМНІЮ

Група/призначення:

Хімічна сполука. Це головний компонент майже всіх земних гірських порід, з кремнезему та силікату складається 87% маси літосфери.

Діоксид кремнію (кремнезем, кварц) використовується у виготовленні скла та абразивів. Кремній та силікон (силіконові грудні імплантати) описані окремо.

Альтернативні назви / синоніми:  кварц, кремнезем.
Діюча речовина: діоксид кремнію.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація, ймовірно, уникати промислового впливу високих концентрацій.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про несприятливий вплив.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Кремнієві наночастинки не створюють негативних ефектів для репродукції або розвитку щурів. Щодо людей дані невідомі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:  

Ін’єкції наночастинок на основі кремнію в цитоплазму ембріону миші на стадії однієї клітини не стримували розвиток до стадії бластоцисти. Ін’єкції 1-2 клітинному ембріону риб даніо-реріо (zebrafish, акваріумна рибка, модельний організм в біології)  дози 50 чи 200 нм наночастин кремнію не спровокували ембріотоксичність до рівня дози 1 мкг/мл, в той час як ін’єкція нанопроволоки (нитковидний нанокристал) кремнію знижувала життєздатність при дозі 10 нг/мл та більш високих концентраціях. Середня летальна доза для наночастинок становить 20 нг/г ембріону,  в 3 рази вища ніж для нанопроволоки. Ін’єкція нанопроволоки, але не наночастинок, також асоціювалась з аномальним морфологічним розвитком риб даніо-реріо. Внутрішньовенні ін’єкції вагітним мишам на пізніх строках дозою 70 нм наначастинок кремнезему у відношенні 0,8 мг/мишу викликали плацентарні аномалії та знижували зростання плода. Ін’єкції дозою 300 нм або 1000 нм наночастинок кремнезему не спричиняли ніяких змін.

Синтетичний аморфний кремній, наноматеріал, не впливав на кількість жовтого тіла, імплантатів, життєздатність ембріону/плода, вади розвитку після насильного годування (гаваж) вагітних щурів дозою до 1000 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:   

Згідно з оглядом INCHEM (міжнародна програма хімічної безпеки) щодо діоксиду кремнію та його поширення в їжі, він був виявлений в коров’ячому молоці. Дослідження 2 поколінь щурів не показало аномалій зростання чи розвитку щурят після лікування самок протягом вагітності та лактації синтетичним аморфним кремнієм способом гаваж до дози 1000 мг/кг/день. Немає інформації щодо присутності кремнію в  грудному молоці людини.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Вивчення 2 поколінь щурів, яких лікували синтетичним аморфним кремнієм способом гаваж дозою до 1000 мг/кг/день не виявило зміни наступних показників: чоловічої чи жіночої фертильності, результатів вагітностей, життєздатності ембріону/плода, зростання щурят, дозрівання їх чи наступної репродуктивної поведінки потомства.

У самців мишей, яким вводили внутрішньовенно наночастинки кремнію дозою 20 мг/кг 5 разів протягом 13 днів виявили зниження продукції сперми після 15 та 35 днів та повернення до нормального рівня після 60 днів.

Дослідники підсумували, що наночастинки викликали мітоходріальні пошкодження та порушення концентрації АТФ, що стало причиною короткострокового погіршення дозрівання сперматозоїдів.

Повідомлено про вдалу підготовку сперматозоїдів до внутрішньоматкової інсемінації: зразки сперми з астенозооспермією та олігоспермією центрифугували в градієнтному розчині з вмістом діоксиду кремнію, покритого полівінілпіролідоном.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 25.07.2018 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.07.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!