МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

СЕРОТОНІН

Серотонін (5-гідрокситриптамін) є  нейромедіатором та гормоном. Біологічні функції серотоніну в організмі людини різноманітні. Крім нейромедіаторної дії в спеціальних (серотонінергічних) ділянках центральної нервової системи та участі в реалізації складних інтегративних психічних функцій серотонін відіграє роль в фізіології шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної і центральної нервової систем. Серотонін міститься в отруті бджіл та ос, у  волоському горісі, банані, ківі, сливах, помідорах. Серотонін в рослинах називається фітосеротоніном.

Альтернативні назви / синоніми: 5-гідрокситриптамін.
Діюча речовина:  серотонін.
Рекомендації при вагітності:

Ймовірно, уникнення додаткового введення через ризик вазоконстрікції.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Серотонін в нормі присутній в людини, включно з ембріонами та плодами.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення експериментальним тваринам може порушувати нормальний розвиток, ймовірно, шляхом вазоконстрікції, асоційованої з  супрафізіологічними дозами.

Під час нормальної вагітності у мишей серотонін виділяється бета-клітинами підшлункової залози, але функція цього секрету невідома і може не мати відношення до людини. 5-НТ2В-рецептор, який експресується бета-клітинами острівців Лангерганса людини регулює проліферацію цих клітин при вагітності. Введення серотоніну вагітним мишам і щурам призвело до зростання частоти вроджених вад у потомства. Цілком можливо, що таке зростання виникало через вазоконстрікцію у матері або плода з подальшою недостатньою перфузією структур, які розвивалися. Такий висновок підтвердили дослідження на щурах, при яких виявлено зниження плацентарного трансферу при введенні серотоніну. Інше дослідження у мишей продемонструвало зменшення розміру посліду після введення серотоніну в перший день вагітності. Виникнення вазоконстрікції підтверджено в роботах з вивчення матково-плацентарного кровообігу у кролів та судин пуповини людини in vitro.

Серотонін призводив до підвищення чутливості судин до пресорного ефекту ангіотензину ІІ у вагітних морських свинок. Це опосередковувалось простагландинами. Такі знахідки дозволили деяким дослідникам припустити роль серотоніну в гіпертензивних проявах прееклампсії. Роль серотоніну при вагітності, якщо така взагалі існує, не встановлена.

Інформація щодо впливу на плід:

Підвищений рівень серотоніну виявлено у 28 жінок з токсикозом вагітних в порівнянні з жінками контрольної групи. Автори дослідження припустили, що підвищений рівень серотоніну може бути причиною токсикозу. Не спостерігали істотної різниці в концентраціях естрадіолу, холестеролу, калію, натрію, кальцію, інсуліну чи тиреоїдних гормонів. Було висунуто гіпотезу, що опосередкована серотоніном дизрегуляція автономної нервової системи може служити причинним фактором синдрому раптової неонатальної смерті та розвитку аутизму. Ця гіпотеза не підтверджена.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсиклогії “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.02.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.02.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!