МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РОЗУВАСТАТИН

Група/призначення:  

Гіполіпідемічний засіб, препарат групи статинів. Статини — група гіполіпідемічних засобів, механізмом дії яких є пригнічення ферменту ГМГ – КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину (перетворення ГМГ – КоА на меволат — попередник стеринів) у печінці, та призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові і підвищення ліпопротеїнів високої щільності.

Покази: гіперхолестеринемія за відсутності ефекту від дієтотерапії, комбінована гіперхолестеринемія і тригліцеридемія (ІІА-ІІВ ступеня), ішемічна хвороба серця, профілактика інфаркту міокарда та інсульту, атеросклероз.

Альтернативні назви / синоніми: крестор, роксера.
Діюча речовина: розувастатин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Немає ніякої користі та потреби для жінки лікуватись статинами в період вагітності, оскільки ця терапія довготривала, а холестерин відіграє певну роль в розвитку ембріону.

Відсутня інформація про лікування розувастатином при вагітності у людини. Жінкам, які приймають розувастатин слід припинити лікування при плануванні вагітності і, звичайно, протягом всієї вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає через плаценту у щурів та кролів. Призначення вагітним щурам дози до 50 мг/кг/день призводить до затримки осифікації та зниження рівня виживання дитинчат на фоні найвищої  дози, яка еквівалентна 10-кратній рекомендованій для людини, виходячи з концентрації у плазмі та 12-кратній терапевтичній, виходячи з площі поверхні тіла. При цьому не спостерігали зростання частоти вроджених вад розвитку у щурів при материнській дозі 25 мг/кг/день та у щурів при дозі 3 мг/кг/день, яка у кролів еквівалентна рекомендованій для людини, виходячи з концентрації в плазмі. У кролів спостерігали зменшення рівня виживання матерів та плодів. Також згідно з інструкцією до препарату розувастатин проникає до молока щурів без токсичного впливу на новонароджених. Не відзначали несприятливого впливу на фертильність самок та самців щурів при використанні розувастатину в дозах до 50 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Розувастатин метаболізується на рівні 19%. Основний метаболіт має певну активність – ≤50% основної сполуки. Зв’язування з білками, головним чином з альбуміном, – 88%; період напіввиведення – 19 годин.

Невідомо, чи розувастатин проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та зв’язування з білками помірно високі, але низький рівень метаболізму та подовжений період напіввиведення припускають такий трансфер.

Тератологічна інформаційна служба повідомила про відсутність зростання вроджених вад та самовільного переривання вагітності при вживанні наступних препаратів: симвастатин (N=124), аторвастатин (N=67), правастатин (N=32), розувастатин (N=18), флувастатин (N=7), церивастатин (N=1). Зазначено збільшення частоти передчасних пологів, що може бути результатом основного захворювання матерів.

Канадські вчені виявили 64 жінок, які приймали статини в І триместрі, 3 жінки вживали розувастатин. Не виявлено істотного зростання частоти несприятливих результатів.

У 2009 році описали хлопчика віком 22 місяців з мікроцефалією, глибокою затримкою розвитку, дизморфіями обличчя, при МРТ полімікрогірією пери-сільвієвої борозни. Мама дитини приймала телмісартан (антагоніст рецепторів ангіотензину ІІ) та розувастатин протягом всієї вагітності. Цей випадок не підтримує асоціації з пренатальним впливом препаратів.

Позаяк холестерин зв’язується з сигнальним білком (Sonic Hedgehog protein), який відіграє важливу роль в розвитку ембріону, було висловлене припущення, що зміни продукції холестерину, викликані препаратами цієї групи, можуть зашкодити нормальному розвитку ембріона. Дослідники з Національного інституту здоров’я США припустили, що можливий ризик розвитку голопрозенцефалії у плода викликаний змінами сигнального білка у щурів, які отримували препарати для зниження рівня холестерину. Одна група коментаторів поставила під сумнів такі припущення щодо голопрозенцефалії.

Два повідомлення від тератологічних інформаційних служб представили результати 58 вагітностей, при яких жінки в І триместрі вживали статини, не відзначено підвищеного ризику розвитку вроджених вад.

У 2002 році огляд на основі опитування вживання ліків, що знижують рівень холестерину категорії Х (згідно FDA, розувастатин входить в цю групу). Деякі дані свідчать про вищу частоту переривання вагітності в групі жінок, що вживали препарати в І триместрі, ніж в цілому в популяції.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Відсутня інформація про використання розувастатину при лактації у людини. Молекулярна вага та зв’язування з білками помірно високі, але низький рівень метаболізму та подовжений період напіввиведення припускають трансфер до грудного молока. Повідомляється, що препарат виявляється в грудному молоці людини в низькій концентрації.

Через потенційний несприятливий вплив на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні  препарат протипоказаний в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.11.2017 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун
, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
 Переглянуто редакційною колегією 02.11.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!