МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РОМІПЛОСТІМ

Група/призначення:

Антигеморагічний препарат. Це синтезований препарат, аналог тромбопоетину.

Альтернативні назви / синоніми: енплейт.
Діюча речовина: роміплостім.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Лише два повідомлення описали використання роміплостіму при вагітності у людини. Хоча токсичність для плода спостерігалась в одного з трьох видів тварин, материнська токсичність також виникала. Однак, використання цього білка при вагітності може призвести до збільшення числа тромбоцитів у плода, потенційного ускладнення. Якщо роміплостім використовується при вагітності, лікарі або самі вагітні можуть надавати інформацію до реєстру вагітних (Nplate Pregnancy Registry (NPER).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів, кролів, мишей. У вагітних щурів і кролів не спостерігали наслідків для плодів на фоні доз, які в 11 та 83 рази, відповідно, перевищували рекомендовану для людини дозу. У щурів ця 11-кратна доза призводила до підвищення перинатальної смертності потомства. Роміплостім проникає через плаценту у щурів і підвищує число тромбоцитів у плода на фоні клінічних та вищих за них доз. У мишей 5-кратна максимально рекомендована для людини дози призводила до материнської токсичності (зменшення ваги тіла) і підвищення частоти постімплантаційних втрат.

Дослідження щодо карциногенності, мутагенності не проводились. Дози, в 37 разів вищі від рекомендованої для людини, не впливали на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Роміплостім призначається щотижневими підшкірними введеннями. Період напіввиведення в середньому становить 3,5 днів (1-34 дні).

Невідомо, чи роміплостім проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага достатньо висока, щоб обмежувати трансфер, але довгий період напіввиведення може сприяти проникненню до плоду, особливо в ІІ та ІІІ триместрах.

Повідомлення 2012 року інформує про вагітність 34-річної жінки з системним червоним вовчаком, в якої на 27 тижні розвинулась важка тромбоцитопенія. Лікування включало високі дози кортикостероїдів, внутрішньовенно імуноглобуліни, ритуксимаб (щотижня 4 дози, починаючи з 27), одна доза циклофосфаміду, елтромбопаг, анти-D імуноглобулін, але тромбоцитопенія не відповідала на цю терапію. Було призначено роміплостим (щотижня по 3 дози) і число тромбоцитів зросло з 4 × 109/л до 91 × 109/л. Оскільки число тромбоцитів почало знижуватись, було призначено третю дозу роміплостину за 1 день до індукції пологів на 34 тижні вагітності. Народилась здорова дитина з нормальним числом тромбоцитів.

Повідомлення 2013 року інформувало про 28-річну першовагітну з хронічною імунною тромбоцитопенічною пурпурою, яка завагітніла, приймаючи роміплостім. В І триместрі число тромбоцитів було стабільним на фоні дози 3 мкг/кг/тиждень, але на 14 тижні розвинулась тромбоцитопенія, асоційована з епістаксисом (носові кровотечі). До терапії додали дексаметазон та внутрішньовенно імуноглобулін. До кінця вагітності спостерігались епізоди вираженої тромбоцитопенії та тромбоцитозу. На 34 тижні народився хлопчик вагою 1910 грам, оцінкою за шкалою Апгар по 8 балів на 1-й і 5-й хвилинах. Число тромбоцитів у немовляти значно знизилось за 8 годин після народження, його лікували внутрішньовенним введенням імуноглобуліну та трансфузією тромбоцитів. Крім тромбоцитопенії в дитини виявили внутрішньо шлуночкові крововиливи ІІІ ступеня, наднирникову недостатність, фімоз. Однак, у віці 10 місяців дитина нормально розвивалась.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання роміплостіму при лактації у людини. Молекулярна вага препарату достатньо висока, щоб обмежувати екскрецію до грудного молока, але довгий період напіввиведення (3,5 днів) може сприяти проникненню до грудного молока. Наслідки впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі. Однак, якщо екскреція до молока все ж таки відбувається, білок перетравиться в шлунку дитини.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 17.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!