МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

РЕМДЕСИВІР

Назва англійською мовою: Remdesivir.
Група/призначення: противірусні засоби.

Це противірусний препарат прямої дії, на сьогодні – єдиний схвалений для лікування  COVID-19, викликаного вірусом SARS-CoV-2 (FDA в жовтні 2020-го року) для внутрішньовенного введення в стаціонарних умовах.

Ремдесивір – це нуклеотидні проліки, що внутрішньоклітинно метаболізуються до активної форми, яка є аналогом аденозинтрифосфату, який пригнічує синтез вірусної РНК.

Препарат показаний для лікування COVID-19 у дорослих та дітей від 12 років, вагою від 40 кг, які потребують госпіталізації, оскільки призначається тільки в стаціонарних умовах. Педіатричне використання: діти від 28 днів та від 3 кг з позитивним тестом на COVID-19 госпіталізовані або з погіршенням стану аж до загрози летальності.

Альтернативні назви / синоніми: веклурі, ковіфор.
Діюча речовина: ремдесивір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний у випадку необхідності лікування.

Рекомендації при лактації:

Сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Результати неклінічних досліджень підсумовано в інструкції до препарату та огляді FDA: не продемонстровано несприятливого впливу на розвиток ембріону/плода у щурів і кролів у випадку призначення активного метаболіту в дозі, 4-кратній рекомендованій для людини.

У разі необхідності ремдесивір можна призначати вагітним жінкам.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Ремдесивір призначали внутрішньовенним введенням вагітним щурам і кролям (до 20 мг/кг/день) від 6-го до 17-го та від 7-го до 20-го днів вагітності відповідно, а також щурам з 6-го дня вагітності до 20-го дня після пологів. На фоні не токсичних доз не відзначено несприятливого впливу на ембріон/плід у щурів та кролів або на пре- і постнатальний розвиток у щурів. Експозиції основного циркулюючого метаболіту (GS-441524) в період органогенезу були в 4 рази вищими у щурів та кролів, аніж у людини при застосуванні рекомендованої дози, а у дослідженні пре- і постнатального розвитку експозиція цієї речовини була на рівні показника у людини. Ряд досліджень in vitro  та in vivo не виявили потенційну мутагенність чи кластогенність ремдесивіру.

Досліджень карциногенності не проводилось зважаючи на тривалість лікування та відсутність причин до занепокоєння. Дослідження in vitro продемонстрували незначну або повну відсутність цитотоксичності та мітохондріальної токсичності ремдесивіру та основного метаболіту.

Інформація щодо впливу на плід:

Контрольованих досліджень щодо ймовірних наслідків у вагітних жінок не проводилось.

Незважаючи на те, що вагітні жінки були виключені з клінічних досліджень, в ході яких оцінювали безпечність та ефективність ремдесивіру для лікування COVID-19, наступні повідомлення про використання цього препарату у вагітних є обнадійливими. 86 пацієнток, вагітних та породіль, госпіталізованих з приводу важкого перебігу COVID-19 отримували ремдесивір в рамках програми співчутливого використання (спеціальні програми раннього доступу пацієнтів до незареєстрованих препаратів; compassionate use programs): терапія добре переносилась пацієнтками, рівень несприятливих наслідків був низьким. 95 вагітних з помірним, важким або критичним перебігом COVID-19 були включені до вторинного аналізу даних з техаського реєстру вагітних з COVID-19: зведені результати для матерів та новонароджених були подібними у групах з використанням ремдесивіру (n=39) та без такого лікування. У 16,7% пацієнтів лікування ремдесивіром припинили через підвищення рівня трансаміназ. Проте не вдалось з’ясувати, чи це підвищення було вторинним до самого препарату, до COVID-19 або пов’язане з вагітністю, хоча в кожному випадку підвищення рівня трансаміназ фіксували перед застосуванням ремдесивіру. Результати вторинного аналізу слід інтерпретувати з обережністю, виходячи з великої ймовірності того, що лікарі призначали ремдесивір пацієнткам з важчим перебігом. Ті жінки, яких лікували ремдесивіром, очевидно хворіли COVID-19 довший період до госпіталізації. Ці жінки також потребували кисневої підтримки і довше перебували в стаціонарі.

Системний огляд 13 обсерваційних досліджень охопив 113 вагітних і повідомив про невелику кількість несприятливих наслідків лікування ремдесивіром з приводу COVID-19. Найчастішим побічним явищем було помірне підвищення рівня трансаміназ.

Призначення ремдесивіру вагітним з COVID-19 протягом 7 днів від появи симптомів призвело до зменшення потреби в госпіталізації до відділень інтенсивної терапії, зниження прогресування дихальної недостатності, септичного шоку, поліорганної недостатності в порівнянні з вагітними жінками, які лікувались через 7 та більше днів після появи симптомів.

Повідомляється про недоношену дитину, чия мама померла від інфекції, спричиненої вірусом Ебола і яка почала отримувати ремдесивір з 19-го дня життя. Немовля розвивалось нормально у віці 10 років.

Застосування препарату під час вигодовування:

Призначення препарату щурам в період лактації призводило до трансферу ремдесивіру чи метаболітів до дитинчат без несприятливого впливу на розвиток.

В однієї жінки зафіксовано проникнення ремдесивіру та його метаболіту до грудного молока в невеликій кількості.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження репродуктивної токсичності від одного виробника продемонстрували зменшення числа жовтого тіла з наступним зменшенням сайтів імплантації та числа життєздатних ембріонів, а також зменшення ваги яєчників, шийки, матки, яйцеводів при використанні токсичних для матерів доз у щурів. У самців щурів і кролів дослідження фертильності та репродуктивної токсичності не виявили несприятливих наслідків. Активний метаболіт ремдесивіру не впливав на фертильність у самців щурів при використанні дози, що вдвічі перевищувала вплив у людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Remdesivir: Review. Сайт Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
  3. Remdesivir Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Veklury (Remdesivir for Injection): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Veklury, INN-remdesivir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
  6. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health).
  7. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Огляд Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
  8. COVID-19 Treatments and Medications. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
  9. Remdesivir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 02.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 02.09.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!