МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІПЕРОНІЛ БУТОКСИД

Група/призначення:

Інсектициди. Входить до складу комбінованих препаратів, найчастіше використовується разом з піретрином, підсилюючи дію останнього шляхом пригнічення його метаболізму.

Покази: місцеве лікування педикульозу в складі комбінованих препаратів.

Альтернативні назви / синоніми: піперонілбутоксид, бутацид.
Діюча речовина: піпероніл бутоксид.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

При використанні високих доз порушує розвиток ембріону в експериментальних тварин. Одне з досліджень припускає асоціацію між пренатальним впливом піпероніл бутоксиду та когнітивними функціями дитини у віці 3 років. Це дослідження не враховувало впливу свинцю.

CDC вважає препаратами вибору для лікування лобкового педикульозу при вагітності перметрин або піретрин з піпероніл бутоксидом.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Високі дози піпероніл бутоксиду (400 мг/кг та вищі) не підвищували ризику вроджених вад у щурів та мишей, але спричиняли зростання загальної частоти вроджених вад у кролів. Однак, при наступних дослідженнях одна група дослідників повідомила про зростання частоти вад кінцівок, включаючи олігодактилію, синдактилію, полідактилію у мишей та щурів при високих дозах. Миші, яких годували дієтою з вмістом піпероніл бутоксиду (0,01 та 0,09%), мали потомство з порушенням поведінки при тестуванні на 7 постнатальний день, але такого вже не спостерігали на 3 або 7 тижнях життя.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Повідомлення 2011 року відзначає зміну неврологічного розвитку, негативно асоційовану з пренатально виявленим піпероніл бутоксидом в індивідуальних пробах повітря матерів (повітря в зоні дихання людини). Спостереження проводилось в групі чорношкірих та домініканських матерів та новонароджених, які проживають в районах Нью-Йорка з низьким рівнем доходів. Діти, в матерів яких був високий рівень піпероніл бутоксиду, в індивідуальних зразках у віці 3 років при тестуванні за шкалою оцінки розумового розвитку (Mental Developmental Index) отримали на 3,9 балів менше, ніж від матерів з нижчим впливом агенту. Не було виявлено асоціації між  концентрацією перметрину в материнській і пуповинній крові та нейроповедінковими результатами дітей, незважаючи на те, що піпероніл бутоксид майже завжди використовується з перметрином. Автори не проводили корекції на постнатальний вплив свинцю та інших хімічних сполук, що могло вплинути на результат, тому висновки можуть вважатися тільки попередніми. Деякі вчені з цієї групи опублікували друге повідомлення про асоціацію між пренатальним впливом піпероніл бутоксиду та кашлем у дітей. В групі з 224 дітей неінфекційний кашель спостерігали у 14% у віці 5-6 років. Визначення пренатального, а не у віці 5-6 років рівнів піпероніл бутоксиду та перметрину, асоціювались з кашлем (1,27, 95% ДІ 1,09-1,48, р<0,01, N=217). Автори не змогли визначити, чи такий ефект був пов’язаний з піпероніл бутоксидом, чи із залишковими піретроїдами, показником наявності яких і є піпероніл бутоксид.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування при лактації, відомо, що препарат виявляється в грудному молоці.

CDC вважає препаратами вибору для лікування лобкового педикульозу при лактації перметрин або піретрин з піперонілу бутоксидом.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

При введенні з харчуванням самкам щурів 20000 ppm (parts per million; частин на міліон) – 2% – піпероніл бутоксиду протягом 28 днів спостерігали сповільнення набирання ваги тіла, порушення естрального циклу, зменшення ваги матки та яєчників.  При дослідженні  in vitro цей препарат продемонстрував слабкі властивості антагоніста естрогенових  альфа-рецепторів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 19.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.07.2016 р


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!