Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІПЕРОНІЛ БУТОКСИД

Група/призначення:

Інсектициди. Входить до складу комбінованих препаратів, найчастіше використовується разом з піретрином, підсилюючи дію останнього шляхом пригнічення його метаболізму.

Покази: місцеве лікування педикульозу в складі комбінованих препаратів.

Альтернативні назви / синоніми: піперонілбутоксид, бутацид.
Діюча речовина: піпероніл бутоксид.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

При використанні високих доз порушує розвиток ембріону в експериментальних тварин. Одне з досліджень припускає асоціацію між пренатальним впливом піпероніл бутоксиду та когнітивними функціями дитини у віці 3 років. Це дослідження не враховувало впливу свинцю.

CDC вважає препаратами вибору для лікування лобкового педикульозу при вагітності перметрин або піретрин з піпероніл бутоксидом.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Високі дози піпероніл бутоксиду (400 мг/кг та вищі) не підвищували ризику вроджених вад у щурів та мишей, але спричиняли зростання загальної частоти вроджених вад у кролів. Однак, при наступних дослідженнях одна група дослідників повідомила про зростання частоти вад кінцівок, включаючи олігодактилію, синдактилію, полідактилію у мишей та щурів при високих дозах. Миші, яких годували дієтою з вмістом піпероніл бутоксиду (0,01 та 0,09%), мали потомство з порушенням поведінки при тестуванні на 7 постнатальний день, але такого вже не спостерігали на 3 або 7 тижнях життя.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Повідомлення 2011 року відзначає зміну неврологічного розвитку, негативно асоційовану з пренатально виявленим піпероніл бутоксидом в індивідуальних пробах повітря матерів (повітря в зоні дихання людини). Спостереження проводилось в групі чорношкірих та домініканських матерів та новонароджених, які проживають в районах Нью-Йорка з низьким рівнем доходів. Діти, в матерів яких був високий рівень піпероніл бутоксиду, в індивідуальних зразках у віці 3 років при тестуванні за шкалою оцінки розумового розвитку (Mental Developmental Index) отримали на 3,9 балів менше, ніж від матерів з нижчим впливом агенту. Не було виявлено асоціації між  концентрацією перметрину в материнській і пуповинній крові та нейроповедінковими результатами дітей, незважаючи на те, що піпероніл бутоксид майже завжди використовується з перметрином. Автори не проводили корекції на постнатальний вплив свинцю та інших хімічних сполук, що могло вплинути на результат, тому висновки можуть вважатися тільки попередніми. Деякі вчені з цієї групи опублікували друге повідомлення про асоціацію між пренатальним впливом піпероніл бутоксиду та кашлем у дітей. В групі з 224 дітей неінфекційний кашель спостерігали у 14% у віці 5-6 років. Визначення пренатального, а не у віці 5-6 років рівнів піпероніл бутоксиду та перметрину, асоціювались з кашлем (1,27, 95% ДІ 1,09-1,48, р<0,01, N=217). Автори не змогли визначити, чи такий ефект був пов’язаний з піпероніл бутоксидом, чи із залишковими піретроїдами, показником наявності яких і є піпероніл бутоксид.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування при лактації, відомо, що препарат виявляється в грудному молоці.

CDC вважає препаратами вибору для лікування лобкового педикульозу при лактації перметрин або піретрин з піперонілу бутоксидом.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

При введенні з харчуванням самкам щурів 20000 ppm (parts per million; частин на міліон) – 2% – піпероніл бутоксиду протягом 28 днів спостерігали сповільнення набирання ваги тіла, порушення естрального циклу, зменшення ваги матки та яєчників.  При дослідженні  in vitro цей препарат продемонстрував слабкі властивості антагоніста естрогенових  альфа-рецепторів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 19.07.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.07.2016 рБудь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати