МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПЕКСІДАРТІНІБ

Назва англійською мовою:  Pexidartinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор тирозинкінази. Це орфанний препарат для лікування теносиновіальної гігантоклітинної пухлини (tenosynovial giant cell tumour), яка не піддається хірургічному лікуванню.

На сайті Європейського агенства з лікарських засобів (EMA) міститься інформація про відмову в дозволі на використання препарату тураліо в Євросоюзі.

Альтернативні назви / синоніми: тураліо.
Діюча речовина: пексідартініб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування пексідартінібу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, проте відсутність  досвіду застосування в період вагітності у людини не дозволяє коректно оцінити ризик для ебріону/плода.

Однак, одне джерело інформує, що згідно з оглядом FDA у двох жінок, які приймали участь в клінічному дослідженні, наступила вагітність з наступними результатами: добровільне переривання вагітності та самовільне переривання.

Пексідартініб може призвести до фатального ураження печінки і тому доступ до лікування можливий тільки в програмі REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) від FDA.

РЕКОМЕНДОВАНО:

ЖІНКАМ

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ* ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ 1 МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

*негормональна контрацепція, оскільки пексідартініб знижує ефективність пероральних контрацептивних препаратів

ЧОЛОВІКАМ

ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ 1 ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Вагітні щури продемонстрували підвищення частоти постімплантаційних втрат та мальформацій у плодів (локалізований набряк, відсутність нирки та сечоводу, аномалії репродуктивного тракту, варіації розвитку: аномальна форма нирки (деформована), зниження осифікації хребта, неправильне розташування грудини – на фоні доз на рівні отримуваного впливу у людини при використанні рекомендованої дози 800 мг. У кролів аналогічна за величиною впливу на людину доза спричиняла постімплантаційні втрати, аборти, мальформації плодів (відсутність нирки або сечоводу, рудиментарні, деформовані або неправильно розташовані нирки, аномалії ребер, скелетні варіації – додаткові кістки черепа.

Препарат не продемонстрував карциногенності у мишей та щурів. Численні дослідження мутагенності були негативними.

Призначення пексідартінібу самцям і самкам щурів асоціювалось зі зниженням рівня вагітностей, підвищенням частоти пре- та постімплантаційних втрат і, відповідно, зі зменшенням кількості життєздатних ембріонів.

Інформація щодо впливу на плід:

Пексідартиніб є інгібітором тирозинкінази з прицільним впливом на рецептори колонієстимулюючого фактора 1.

Характеристики: рівень зв’язування з білками плазми понад 99%, період напіввиведення – 26,6 годин. Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, його молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер, але вплив на ембріон/плід обмежуватиме високий рівень зв’язування з білками.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування пексідартінібу в період лактації у людини. Молекулярна вага препарату та довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, але кількість препарату в молоці обмежуватиме високий рівень зв’язування з білками плазми.

Найчастіші несприятливі побічні ефекти у дорослих наступні: підвищення рівнів лактат дегідрогенази, аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, зміна кольору волосся, втома, зниження числа нейтрофілів, підвищення рівнів холестерину, лужної фосфатази, зниження лімфоцитів, набряк очей, зниження рівня гемоглобіну, дисгевзія, знижений вміст фосфатів.

Грудне вигодовування протипоказане в період лікування пексідартінібом та ще 1 тиждень після останньої дози.
 Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Pexidartinib (Turalio) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Pexidartinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Pexidartinib – NCBI Bookshelf. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Turalio. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  7. TURALIO- pexidartinib capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 07.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!