МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАРГІЛІН

Група/призначення:

Інгібітори моноаміноксидази типу В, незворотній, використовується як антигіпертензивний препарат. Моноамінооксидаза (МАО) – фермент, відповідальний за метаболічне розщеплення амінів.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: паргілін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; відсутні співставні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання паргіліну при вагітності у людини. При внутрішньоамніотичному введенні призводить до загибелі плодів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Внутрішньоамніотичне введення щурам та людині призводило до загибелі всіх плодів. Лікування мишей на ранніх термінах вагітності попереджає імплантацію, а на пізніх – не спричиняє несприятливих наслідків.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Лікування самців щурів паргіліном призводило до зменшення яєчок та придатків, зниження рівня тестостерону в сироватці. Таку токсичність спостерігали тільки у неповнолітніх тварин до 100 дня життя.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 13.12.2017 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун
, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.12.2017 р.