Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАРААМІНОСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

Група/призначення: протитуберкульозні препарати.

Це бактеріостатичний препарат для лікування туберкульозу. Найчастіше використовується в комбінації з іншими препаратами для лікування полірезистентного туберкульозу. Також використовується для лікування коліту.

Альтернативні назви / синоніми:

ПАСК, натрію аміносаліцилат, ПАСК натрієва сіль, пасконат, гранупас.

Діюча речовина: натрію аміносаліцилат.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини та експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Повідомлення асоціювали парааміносаліцилову кислоту із структурними аномаліями, але є потреба у проведенні підтверджуючих досліджень. Найкращою рекомендацією є уникнення призначення в І триместрі, якщо це можливо.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів з дозами в межах рекомендованих для людини продемонстрували потиличні мальформації. У кролів не спостерігали несприятливих наслідків з дозою 5 мг/кг/день протягом вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, 43 з яких знаходились під впливом ПАСК в І триместрі. Вроджені вади розвитку виявили у 5 новонароджених, що становить частоту 11,6% – вдвічі вищу від очікуваної. Не виявлено основних категорій вроджених вад чи окремих дефектів.

В групі з 123 пацієнток, які приймали 7-14 г/день ПАСК та інші протитуберкульозні препарати, відзначили зростання частоти вад вуха, кінцівок та гіпоспадії.

Також інші дослідження виявили підвищення ризику вроджених вад розвитку.

В серії випадків 4 жінки з полірезистентним туберкульозом отримували комбінацію, яка включала ПАСК. 2 лікували в І триместрі, 4 – в ІІ-ІІІ триместрах, 3 – протягом грудного вигодовування. Дітей оцінювали у віці в середньому 4,5 років. З немовлят 3 були хлопчиками, не виявлено випадків низької ваги при народженні, вроджених вад, перинатальних ускладнень, неонатальної туберкульозної інфекції. Одне немовля погано набирало вагу, мало проблеми з виживанням (<3-й перцентиль росту та ваги), а у віці 1,8 років було діагностовано полірезистентну туберкульозну інфекцію. При подальшому спостереженні 3 дитини мали нормальні ріст та вагу. Всі 4 дитини мали нормальний слух, зір та неврологічний розвиток. Інші знахідки включали помірну затримку мовлення в однієї дитини і гіперактивність в другої.

Застосування препарату під час вигодовування:

ПАСК проникає до грудного молока. Жінки, які не годували дітей отримали пероральну дозу 4 грами. Пік концентрації в грудному молоці виявили через 3 години (1,1 мкг/мл), період напіввиведення становив 2,5 години. Пік концентрації в плазмі матері становив 70,1 мкг/мл через 2 години після дози.

Робоча група ВООЗ вважає наявні дані недостатніми для створення загальних рекомендацій щодо грудного вигодовування на фоні лікування ПАСК.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 18.08.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.08.2019 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати