МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПАРААМІНОСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

Група/призначення: протитуберкульозні препарати.

Це бактеріостатичний препарат для лікування туберкульозу. Найчастіше використовується в комбінації з іншими препаратами для лікування полірезистентного туберкульозу. Також використовується для лікування коліту.

Альтернативні назви / синоніми:

ПАСК, натрію аміносаліцилат, ПАСК натрієва сіль, пасконат, гранупас.

Діюча речовина: натрію аміносаліцилат.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини та експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Повідомлення асоціювали парааміносаліцилову кислоту із структурними аномаліями, але є потреба у проведенні підтверджуючих досліджень. Найкращою рекомендацією є уникнення призначення в І триместрі, якщо це можливо.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів з дозами в межах рекомендованих для людини продемонстрували потиличні мальформації. У кролів не спостерігали несприятливих наслідків з дозою 5 мг/кг/день протягом вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, 43 з яких знаходились під впливом ПАСК в І триместрі. Вроджені вади розвитку виявили у 5 новонароджених, що становить частоту 11,6% – вдвічі вищу від очікуваної. Не виявлено основних категорій вроджених вад чи окремих дефектів.

В групі з 123 пацієнток, які приймали 7-14 г/день ПАСК та інші протитуберкульозні препарати, відзначили зростання частоти вад вуха, кінцівок та гіпоспадії.

Також інші дослідження виявили підвищення ризику вроджених вад розвитку.

В серії випадків 4 жінки з полірезистентним туберкульозом отримували комбінацію, яка включала ПАСК. 2 лікували в І триместрі, 4 – в ІІ-ІІІ триместрах, 3 – протягом грудного вигодовування. Дітей оцінювали у віці в середньому 4,5 років. З немовлят 3 були хлопчиками, не виявлено випадків низької ваги при народженні, вроджених вад, перинатальних ускладнень, неонатальної туберкульозної інфекції. Одне немовля погано набирало вагу, мало проблеми з виживанням (<3-й перцентиль росту та ваги), а у віці 1,8 років було діагностовано полірезистентну туберкульозну інфекцію. При подальшому спостереженні 3 дитини мали нормальні ріст та вагу. Всі 4 дитини мали нормальний слух, зір та неврологічний розвиток. Інші знахідки включали помірну затримку мовлення в однієї дитини і гіперактивність в другої.

Застосування препарату під час вигодовування:

ПАСК проникає до грудного молока. Жінки, які не годували дітей отримали пероральну дозу 4 грами. Пік концентрації в грудному молоці виявили через 3 години (1,1 мкг/мл), період напіввиведення становив 2,5 години. Пік концентрації в плазмі матері становив 70,1 мкг/мл через 2 години після дози.

Робоча група ВООЗ вважає наявні дані недостатніми для створення загальних рекомендацій щодо грудного вигодовування на фоні лікування ПАСК.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 18.08.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.08.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!