МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОЗОН

Група/призначення:

Хімічний елемент, алотропна модифікація кисню (оксисену). Основна маса озону знаходиться у верхньому шарі атмосфери – озоносфері, на висоті від 10 до 50 км із максимумом концентрації на висоті 20-25 км. Цей шар охороняє живі організми Землі від шкідливого впливу короткохвильової ультрафіолетової радіації Сонця.

Застосування: для озонування води, для знешкодження промислових стічних вод, для виготовлення мінеральних масел, для вибілювання тканин, як дезинфікуючий засіб у медицині. як окисник ракетного палива.

Токсичність озону (О3) може бути пов’язана з окисленням та утворенням вільних радикалів, що найнебезпечніше для легеневої системи.

Альтернативні назви/синоніми: трикисень.
Діюча речовина: озон.
Рекомендації при вагітності:

Уникати концентрації, вищої за стандарт для повітря.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив озону на вагітних щурів порушує розвиток та зростання ембріонів при інгаляційному рівні 1 ppm (parts per million; частин на мільйон) та вищому. Ця концентрація є в 12,5 разів вищою за стандарт якості для повітря від департаменту охорони навколишнього середовища США (EPA, U.S. Environmental Protection Agency). Деякі епідеміологічні дослідження виявили асоціації між впливом озону протягом вагітності та вродженими вадами у потомства, однак, бракує послідовності між дослідженнями.

Стандарт якості EPA для озону в повітрі становить 0,08 ppm.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вагітні щури з інгаляційним впливом концентрацій озону 1,49 ppm або вищої продемонстрували підвищення частоти смерті ембріону та затримки оссифікації у плода, а вплив озону на пізніх термінах вагітності, дозою 1,0 ppm або вищою спровокував порушення зростання та розвитку в неонатальному періоді.

В інших дослідженнях щурів вплив високих концентрацій озону протягом вагітності викликав перманентне церебральне ураження, включаючи зменшення формування кількості клітин та некроз тканин. Вагітні миші, які піддавалися впливу до 1,2 ppm озону протягом 4 год/день на 9-18 дні вагітності мали зниження числа життєздатних вагітностей, оскільки концентрації озону підвищують та понижують набір ваги потомством при найвищій концентрації. У віці 6 тижнів деякі імунологічні відповіді були зниженими, але лише у потомків, які були сенсибілізовані раніше. Потомство жіночої статі з групи високого впливу озону мало підвищену активність лактатдегідрогенази, що інтерпретується як маркер пошкодження легень.

На противагу цьому, інше дослідження показало, що інгаляційний вплив озону до рівня дози 1,2 ppm на вагітних мишей спровокував лише невелике пониження постнатального набору ваги у мишенят без впливу на оцінений постнатальний розвиток. В цих експериментах потомство виховувалось не лікованими самками, що могло покращити їхнє здобуття навичок розвитку.

Експерименти у щурів від однієї групи дослідників припустили, що чутливість до легеневих ефектів озону може підвищуватися протягом вагітності та лактації.

Інформація щодо впливу на плід:

Епідеміологічне дослідження вивчало можливу асоціацію між оцінкою концентрації озону в зовнішньому середовищі в різних місцинах південної Каліфорнії та частотою різних вроджених вад розвитку. Знахідки, повідомлені дослідниками, свідчать про істотне підвищення ризику аномалій аорти, легеневої артерії, аортальних та легеневих клапанів, конотрункальних дефектів на фоні зареєстрованого підвищення концентрації озону протягом другого місяця розвитку.

Реєстраційне дослідження з північно-східної Англії, яке визначало середню концентрацію тижневого забруднення, застосовуючи повітряні монітори, розміщенні найближче до місця проживання матерів не виявило асоціацію між вродженими вадами серця та впливом озону.

Додаткове дослідження від каліфорнійської групи виявило зниження частоти дефектів нервової трубки з впливом озону.

Інше дослідження використало дані з Техасу для дослідження можливих асоціацій з вродженими вадами, описаними вченими з Каліфорнії. Дані з Техасу лише припустили асоціацію між виміряним рівнем озону та ізольованим дефектом міжшлуночкової перетинки.

Дослідження 2013 року з Ізраїлю на предмет забруднення повітря знайшло асоціацію між вродженими вадами серця та РМ10 (тверді частки розміром до 10 мікрометрів), але не з озоном.

Тайванське дослідження виявило, що підвищений вплив озону з повітря протягом першого та другого місяців вагітності асоціювався із підвищенням частоти розщілини губи на піднебіння.

Інше дослідження з Нью Джерсі не знайшло асоціації між забрудненням навколишнього повітря, включаючи озон, та орофаціальними розщілинами.

Дослідження 2013 року щодо забруднення, пов’язаного з транспортним рухом повідомило, що зростання рівнів впливу озону більше 11,54 ppb (parts per billion; частина на мільярд) протягом вагітності асоціюється з відносним зростанням ризику народження дитини з аутизмом на 6-12%.

Епідеміологічне дослідження, яке використовувало схожі дані від каліфорнійського та бразильського досліджень повідомило про асоціацію між підвищеними концентраціями озону та невеликим зниженням ваги новонароджених.

Два дослідження знайшли асоціацію між впливом озону (у першому та другому триместрах вагітності, відповідно) та гіпертонічними розладами у вагітних.

Дослідження 2013 року виявило асоціацію між впливом в першому триместрі малих твердих часток та озону і ризиком розвитку прееклампсії та гіпертонії під час вагітності, передчасного народження та малістю для гестаційного віку.

В той час, як декілька досліджень припустили асоціацію між забрудненим повітрям, низькою вагою при народженні та передчасними пологами, мета-аналіз 2012 року виявив статистично істотні знахідки лише з іншими забруднювачами, але не з озоном.

Популяційне дослідження щодо впливу соціально-економічного статусу та забруднення повітря на результати вагітностей у північній Кароліні протягом 2002-2006 років виявило, що раса матерів, освіта та дохід сусідніх господарств асоціювалися з несприятливими результатами вагітностей.

Тверді частки <2,5 мкм та озон схильні до створення додаткових ефектів, зменшення ваги при народженні та зростання ризику низької ваги при народженні та малості для гестаційного віку.

Застосування препарату під час вигодовування: немає інформації.
Вплив на фертильність чоловіків та жінок:

Дослідження, яке брало до уваги 5134 зразків сперми з банку сперми Каліфорнії, показало негативну кореляцію між концентраціями озону на 0-9, 10-14 та 70-90 дні перед донацією та середньою концентрацією сперматозоїдів.

Як зазначено у всіх цих повідомленнях, їхніми обмеженням є відсутність доказів перебування в місцевості з впливом високих концентрацій озону, включаючи можливість того, що концентрація озону в мікросередовищі досліджуваних суб’єктів істотно відрізнялась від рівня, зафіксованого моніторинговими станціями.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Перекладач – К.В. Колядко.
Адаптовано 11.08.2019 р.:
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.08.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!