МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ОЛОДАТЕРОЛ

Назва англійською мовою:  Olodaterol.
Група/призначення:

β2-адреноміметик, бронхолітичний засіб. Олодатерол є інгаляційним препаратом, це бета-2 адренергічний агоніст тривалої дії.

Покази: тривала підтримуюча терапія обструкції дихальних шляхів у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень, включно з хронічним бронхітом та/або емфіземою.

Альтернативні назви / синоніми: немає.

Комбінований препарат: спіолто респімат (тіотропію бромід та олодатерол).

Діюча речовина: олодатерол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання олодатеролу в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але відсутність досвіду застосування не дозволяє коректно оцінити ризик для ембріону/плода.

Відомо, що бета-агоністи можуть порушувати скорочувальну активність матки.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів не було виявлено тератогенних наслідків при введені інгаляційної дози, яка у 2731 раз перевищувала максимальну рекомендовану добову інгаляційну дозу для людини (MRHDID), виходячи з AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). У кролів інгаляційні дози, які у 7130 разів перевищували MRHDID продемонстрували тератогенність (збільшені або зменшені передсердя або шлуночки серця, аномалії очей, розщеплена або викривлена грудина). При використанні доз, які у 1353 разів перевищували MRHDID таких ефектів не спостерігали.

Не виявлено карциногенності у самців щурів і мишей. Проте у самок щурів спостерігали лейоміоми мезоваріуму, а у самок мишей – лейоміоми матки та лейоміосаркоми. Ці знахідки у самок подібні до відомих результатів впливу інших бета-2 агоністів з невідомим значенням для людини. Дослідження мутагенності продемонстрували як позитивні, так і негативні результати. Не виявлено порушення фертильності у самок і самців щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування олодатеролу в період вагітності у людини.

Характеристики препарату: приблизно 30% інгаляційної дози абсорбується системно, рівень зв’язування з білками плазми становить 60%, період напіввиведення – 7,5 годин. Препарат має один активний метаболіт, проте його рівень не визначається в плазмі на фоні рекомендованих доз.

Невідомо, чи олодатерол проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, довгий період напіввиведення, середній рівень зв’язування з білками плазми припускають такий трансфер. Однак, тільки 30% від дози абсорбується до системного кровотоку з максимальною концентрацією в плазмі через 10-20 хвилин після інгаляції.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про лікування олодатеролом в період лактації. Молекулярна вага, довгий період напіввиведення, середній рівень зв’язування з білками плазми припускають екскрецію до грудного молока. Однак, до системного кровотоку потрапляє тільки 30% від дози, отриманої мамою.

У дорослих найчастішими побічними наслідками є назофарингіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, бронхіт, кашель, інфекції сечового тракту, запаморочення, висип, діарея, біль в спині, артралгія.

Згідно ряду оглядів використання інгаляційних бронходилятаторів є прийнятним в період грудного вигодовування, виходячи з низької біодоступності та рівня в сироватці матері
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Olodaterol (Striverdi Respimat) Use During Pregnancy.  Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Stiolto Respimat (tiotropium bromide and olodaterol): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Olodaterol – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Striverdi Respimat – olodaterol respimat inhalation spray spray, metered. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 21.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!