МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НОРФЛОКСАЦИН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби групи хінолінів. Торгові марки нороксин та чіброксін є офтальмологічними препаратами.

До цієї ж групи хінолінів належать ципрофлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, моксифлоксацин, офлоксацин.

Найповніша інформація про фторхінолони розміщена в статті ципрофлоксацин.

Альтернативні назви / синоніми:

Нороксин, чіброксін, норбактин, ноліцин, нормакс.

Діюча речовина: норфлоксацин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: не рекомендовано.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Норфлоксацин протипоказаний при вагітності та лактації, оскільки фторхінолони токсично впливають на хрящову тканину у молодих експериментальних тварин, що призводить до артропатій. Щодо норфлоксацину, то у тварин подібних уражень не спостерігали. Опубліковані дані про використання норфлоксацину у людини не свідчать про несприятливі результати вагітностей.

FDA додає застереження щодо всіх фторхінолонів відносно потенційного ризику несприятливих ефектів із залученням сухожиль, м’язів, суглобів, нервів, центральної нервової системи. Фторхінолони слід залишити для випадків без альтернативних варіантів лікування.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Культури ембріональних зачатків кінцівок та клітин середнього мозку щурів продемонстрували, що норфлоксацин слабо порушував диференціювання, проте цей тест може не мати клінічного значення. Пренатальний вплив норфлоксацину не підвищував частоти вроджених аномалій у мишей і щурів. У кролів пероральна доза 100 грам призводила до ембріотоксичності. Однак, такий результат пов’язаний з материнською токсичністю, вторинною до шлунково-кишкових порушень. Підшкірне введення з отриманням аналогічної концентрації в крові не було токсичним для матері чи ембріону. Тератологічне дослідження у мавп не виявило підвищення частоти вроджених вад, асоційованих з пренатальним впливом норфлоксацину. Тварини, які отримували високі дози препарату в період раннього органогенезу, продемонстрували підвищену частоту ембріональних втрат. Хоча втрата плодів грубо корелювала з частотою індукованої препаратом материнської токсичності, цей експеримент не дає можливості визначити, чи норфлоксацин був безпосередньо токсичним для ембріону, чи ці ефекти були обумовлені материнською токсичністю. При введенні вагітним щурам доз 500, 1000 або 2000 мг/кг/день на 6-15 дні вагітності виявлено залежність не від дози підвищення частоти аномалій плодів, включно з дивертикулом мозку, гіпоплазією тимуса та легенів, збільшенням розмірів легенів, серця, печінки, наднирників. В групі, яка отримувала високі дози препарату, спостерігали скелетні аномалії і залежне від дози зменшення числа життєздатних плодів.

Інформація щодо впливу на плід:

Повідомляється про 38 вагітностей з впливом хінолінів (28 – норфлоксацин, 10 – ципрофлоксацин), при яких не виявлено вроджених вад розвитку і, відповідно, не виявлено вад кістково-м’язової системи. Друге повідомлення ідентифікувало 61 вагітність з впливом норфлоксацину та нормальними результатами вагітностей. Дітей обстежували при народженні або спостерігали, принаймні, в середньому 34 місяці. Крім того, в більшості випадків вплив відбувався на 6 тижні вагітності або раніше і не зовсім зрозуміло, чи асоційована з хінолонами артропатія може індукуватись на такому ранньому терміні вагітності. Ця ж група дослідників повідомила про 200 проспективно спострежуваних вагітностей з впливом норфлоксацину або іншого фторхінолону (ципрофлоксацину або офлоксацину) і не виявила підвищення ризику дисфункції кістково-м’язової системи чи будь-якої великої вродженої вади у новонароджених.

Дані від Європейської мережі тератологічних інформаційних служб (European Network of Teratology Information Services (ENTIS) щодо 600 вагітностей не свідчать про підвищений ризик вроджених вад у випадку пренатального впливу норфлоксацину чи інших фторхінолонів, однак, автори зазначили, що обмеження їхнього дослідження, а також невелика кількість випадків, які потребують ургентного призначення хінолінів вказують на перевагу пеніциліну, цефалоспоринів, еритроміцину.

Було проаналізовано 1166 випадків пренатального впливу норфлоксацину (база даних безпечності від Merck Research Laboratories за період 1987-2003 років) та зі Шведського медичного реєстру народжень за період 1995-2003 років. Не виявлено підвищення частоти вроджених вад в порівнянні із загально популяційним рівнем.

Німецьке проспективне дослідження, яке охопило жінок з впливом фторхінолонів в І триместрі, не виявило підвищення частоти великих вроджених вад у дітей жінок, які приймали норфлоксацин (1/77; 1,3%; 95% ДІ 0,03-7,0).

Застосування препарату під час вигодовування:

При введенні вівцям в період лактації внутрішньовенно 25 мг/кг норфлоксацину виявили, що концентрація в молоці в 40 разів перевищувала показник в сироватці.

У людини при застосуванні одноразової дози 200 мг перорально норфлоксацин не виявлявся в грудному молоці протягом 6 годин.

Не рекомендовано приймати норфлоксацин при грудному вигодовуванні через стурбованість з приводу токсичного впливу на хрящову тканину.

Однак, інші фторхінолони у 2001 році американською академією педіатрії класифіковані як сумісні з грудним вигодовуванням (ципрофлоксацин), хоча дані з різних джерел є суперечливими.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про швидкий розподіл препарату в тканині простати. Хоча норфлоксацин підвищував частоту аномалій сперматозоїдів у мишей, це не залежало від дози, також не відома клінічна значимість цієї знахідки, якщо така взагалі існує. Згідно з інструкцією до препарату норфлоксацин не впливає несприятливо на фертильність самців і самок мишей на фоні пероральних доз, які в 30 разів перевищували рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла для пацієнта вагою 50 кг.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 31.05.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!