МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НІТРИТИ

Група/призначення:

Нітрити – це солі або складні ефіри азотної кислоти, що містять радикал NO2. Нітрит калію – це харчовий консерват  Е 249, нітрит натрію – Е 250.  Як калію, так і натрію нітрити є вазодилятаторами та використовуються як антидоти при отруєнні ціанідами. Вживання продуктів харчування з натрію нітритом є загальнопоширеним, середня добова доза становить 1,5 мг.

Альтернативні назви / синоніми:

Нітрит калію, нітрит натрію.

Діюча речовина: нітрити.
Рекомендації при вагітності:

Уникнення надмірного впливу з харчовими продуктами, особливо, забрудненими [нітритами].

Рекомендації при лактації:

Уникнення надмірного впливу з харчовими продуктами, особливо, забрудненими [нітритами].

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення ризику вроджених вад розвитку від впливу нітритів при вагітності. Зростання частоти пухлин дитячого віку не підтверджене.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Сам нітрит натрію не був токсичним у щурів, навіть при високих дозах, у мишей або свиней до 35 мг/кг підшкірно. У щурів токсичність виникала після одночасного призначення метилсечовини або етилсечовини. Призначення щурам натрію нітриту з етилсечовиною зменшувало індуковану етилсечовиною тератогенність.

Метгемоглобінемія є наслідком отруєння нітритами і може бути відповідальною за порушення оксигенації ембріону/плода при вагітності. Це продемонстровано у великої рогатої худоби, щурів, мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про випадки метгемоглобінемії* у немовлят в США при використанні води з вмістом нітратів, який перевищував максимально допустимий рівень забруднення нітратами – 45 ppm (частин на мільйон, parts  per million) або 10 ppm нітрат-азоту, але жодного випадку при нижчому рівні.

*Метгемоглобінемія – це збільшена кількість гемоглобіну, що містить окислене залізо в еритроцитах. Метгемоглобін являє собою один з дериватів гемоглобіну, який нарівні з карбоксигемоглобіном і сульфгемоглобіном міститися в еритроцитах у невеликій концентрації.

Нітрит натрію призводив до неопластичних змін в клітинах in vitro з впливом тільки цієї сполуки або в комбінації з іншими препаратами. Такі зміни відзначали в ембріональних клітинах, культивованих після трансплацентарного впливу натрію нітриту та амідопірину (нестероїдний протизапальний засіб).

Експерименти у тварин продемонстрували трансплацентарну канцерогенність нітриту натрію при впливі з іншими агентами. Ефекти включали нейрогенні пухлини у хом’яків (нітрит натрію та етилсечовина), у щурів (нітрит натрію та бутилсечовина) та лімфоми у мишей (додатково карбаматні інсектициди).

Ретроспективне дослідження в групі 209 дітей з пухлинами мозку повідомляє про збільшене споживання ковбасних виробів в період вагітності. В порівнянні з контрольною групою у матерів було більше контакту з нітрозамінами та нітровмісними сполуками. Ці результати є доволі провокативними, можливо, внаслідок ретроспективного дизайну дослідження.

Наступні дослідження не виявили зв’язку між материнським споживанням нітритів та частотою примітивних нейроектодермальних пухлин дітей в перші 6 років життя або частотою гострого лімфобластного лейкозу в дітей.

Одна група дослідників повідомляє про зв’язок між підвищеним ризиком дефектів нервової трубки в популяції 184 мексиканських жінок, які повідомили про вживання нітровмісних препаратів при вагітності

Група дослідників повідомила про знайдений зв’язок між підвищеним ризиком дефектів нервової трубки в групі 184 мексиканських жінок, які повідомили про прийом нітровмісних препаратів (nitrosatable drugs) протягом вагітності і в яких підраховано вищий рівень споживання з харчуванням нітратів та нітритів.

Пізніше повідомлення від американського національного дослідження щодо профілактики вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) оцінювало добову дозу нітритів серед 6544 жінок дітей з дефектами нервової трубки, орофаціальними розщілинами, дефектами кінцівок та в контрольній групі 680 немовлят і не виявило істотної асоціації. Наступне дослідження з використанням цієї ж бази даних аналізувало асоціацію між прийомом нітровмісних препаратів в І триместрі та з харчовими продуктами і підтвердило асоціацію з певними вродженими вадами (ізольовані поперечні дефекти кінцівок [редукційні вади], дефекти серцевих перетинок). Автори визнають наступні обмеження даного дослідження: дані про харчування стосуються більше періоду за рік до вагітності, аніж І триместру; випадкові асоціації від множинних порівнянь. Інший аналіз цих даних припустив асоціацію між пренатальним впливом нітровмісних препаратів на фоні високого рівня споживання нітритів з харчовими продуктами та підвищеним ризиком передчасних пологів. Високе споживання рослинних нітритів під час вагітності було пов’язано з більш низьким ризиком передчасних пологів

Застосування препарату під час вигодовування:

В експериментальних тварин призначення натрію нітриту в період лактації порушувало неонатальний розвиток, можливо, за рахунок індукції важкого дефіциту заліза у дитинчат.

Грудне молоко людини містить невелику кількість нітритів. Деякі соєві суміші містять в 4 рази більше нітритів, ніж грудне молоко. Відсутня інформація про несприятливі ефекти впливу нітритів з молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Введення питної води з натрію нітритом мишам не впливало на репродукцію та фертильність.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.12.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.12.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!