Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НІТРИТИ

Група/призначення:

Нітрити – це солі або складні ефіри азотної кислоти, що містять радикал NO2. Нітрит калію – це харчовий консерват  Е 249, нітрит натрію – Е 250.  Як калію, так і натрію нітрити є вазодилятаторами та використовуються як антидоти при отруєнні ціанідами. Вживання продуктів харчування з натрію нітритом є загальнопоширеним, середня добова доза становить 1,5 мг.

Альтернативні назви / синоніми:

Нітрит калію, нітрит натрію.

Діюча речовина: нітрити.
Рекомендації при вагітності:

Уникнення надмірного впливу з харчовими продуктами, особливо, забрудненими [нітритами].

Рекомендації при лактації:

Уникнення надмірного впливу з харчовими продуктами, особливо, забрудненими [нітритами].

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення ризику вроджених вад розвитку від впливу нітритів при вагітності. Зростання частоти пухлин дитячого віку не підтверджене.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Сам нітрит натрію не був токсичним у щурів, навіть при високих дозах, у мишей або свиней до 35 мг/кг підшкірно. У щурів токсичність виникала після одночасного призначення метилсечовини або етилсечовини. Призначення щурам натрію нітриту з етилсечовиною зменшувало індуковану етилсечовиною тератогенність.

Метгемоглобінемія є наслідком отруєння нітритами і може бути відповідальною за порушення оксигенації ембріону/плода при вагітності. Це продемонстровано у великої рогатої худоби, щурів, мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про випадки метгемоглобінемії* у немовлят в США при використанні води з вмістом нітратів, який перевищував максимально допустимий рівень забруднення нітратами – 45 ppm (частин на мільйон, parts  per million) або 10 ppm нітрат-азоту, але жодного випадку при нижчому рівні.

*Метгемоглобінемія – це збільшена кількість гемоглобіну, що містить окислене залізо в еритроцитах. Метгемоглобін являє собою один з дериватів гемоглобіну, який нарівні з карбоксигемоглобіном і сульфгемоглобіном міститися в еритроцитах у невеликій концентрації.

Нітрит натрію призводив до неопластичних змін в клітинах in vitro з впливом тільки цієї сполуки або в комбінації з іншими препаратами. Такі зміни відзначали в ембріональних клітинах, культивованих після трансплацентарного впливу натрію нітриту та амідопірину (нестероїдний протизапальний засіб).

Експерименти у тварин продемонстрували трансплацентарну канцерогенність нітриту натрію при впливі з іншими агентами. Ефекти включали нейрогенні пухлини у хом’яків (нітрит натрію та етилсечовина), у щурів (нітрит натрію та бутилсечовина) та лімфоми у мишей (додатково карбаматні інсектициди).

Ретроспективне дослідження в групі 209 дітей з пухлинами мозку повідомляє про збільшене споживання ковбасних виробів в період вагітності. В порівнянні з контрольною групою у матерів було більше контакту з нітрозамінами та нітровмісними сполуками. Ці результати є доволі провокативними, можливо, внаслідок ретроспективного дизайну дослідження.

Наступні дослідження не виявили зв’язку між материнським споживанням нітритів та частотою примітивних нейроектодермальних пухлин дітей в перші 6 років життя або частотою гострого лімфобластного лейкозу в дітей.

Одна група дослідників повідомляє про зв’язок між підвищеним ризиком дефектів нервової трубки в популяції 184 мексиканських жінок, які повідомили про вживання нітровмісних препаратів при вагітності

Група дослідників повідомила про знайдений зв’язок між підвищеним ризиком дефектів нервової трубки в групі 184 мексиканських жінок, які повідомили про прийом нітровмісних препаратів (nitrosatable drugs) протягом вагітності і в яких підраховано вищий рівень споживання з харчуванням нітратів та нітритів.

Пізніше повідомлення від американського національного дослідження щодо профілактики вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) оцінювало добову дозу нітритів серед 6544 жінок дітей з дефектами нервової трубки, орофаціальними розщілинами, дефектами кінцівок та в контрольній групі 680 немовлят і не виявило істотної асоціації. Наступне дослідження з використанням цієї ж бази даних аналізувало асоціацію між прийомом нітровмісних препаратів в І триместрі та з харчовими продуктами і підтвердило асоціацію з певними вродженими вадами (ізольовані поперечні дефекти кінцівок [редукційні вади], дефекти серцевих перетинок). Автори визнають наступні обмеження даного дослідження: дані про харчування стосуються більше періоду за рік до вагітності, аніж І триместру; випадкові асоціації від множинних порівнянь. Інший аналіз цих даних припустив асоціацію між пренатальним впливом нітровмісних препаратів на фоні високого рівня споживання нітритів з харчовими продуктами та підвищеним ризиком передчасних пологів. Високе споживання рослинних нітритів під час вагітності було пов’язано з більш низьким ризиком передчасних пологів

Застосування препарату під час вигодовування:

В експериментальних тварин призначення натрію нітриту в період лактації порушувало неонатальний розвиток, можливо, за рахунок індукції важкого дефіциту заліза у дитинчат.

Грудне молоко людини містить невелику кількість нітритів. Деякі соєві суміші містять в 4 рази більше нітритів, ніж грудне молоко. Відсутня інформація про несприятливі ефекти впливу нітритів з молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Введення питної води з натрію нітритом мишам не впливало на репродукцію та фертильність.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.12.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.12.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати