МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НАРАТРИПТАН

Група/призначення:

Серотонінергічний засіб для лікування мігрені. Споріднені препарати: суматриптан, золмітриптан, різатриптан, елетриптан, алмотриптан, фроватриптан.

Альтернативні назви / синоніми: нараміг, амерге.
Діюча речовина: наратриптан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Наратриптан не є тератогеном для тварин, але призводить до залежного від дози токсичного впливу на плід. Досвід застосування у людини занадто обмежений для оцінки безпечності або потенційної тератогенності препарату. Хоча рев’ю 2008 року щодо використання триптанів (сучасні засоби для лікування мігрені) не виявило доказів тератогенності, припускається можливе підвищення ризику передчасних пологів.

Препарати для лікування мігрені вважають протипоказаними при вагітності, якщо вони мають судинозвужуючі властивості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При преклінічних дослідженнях, результати яких зазначені в інструкції до препарату, наратриптан призначали самкам щурів в дозі 60 мг/кг/день, що призводило до впливу, в 70-85 разів вищого від отримуваногоу людини при лікуванні. На фоні цих доз спостерігали аномалії циклу та гістологічні ознаки токсичного впливу на яєчники. Запліднення на фоні цих доз викликало підвищення рівня преімплантаційних втрат. Лікування на пізніх термінах вагітності та в період лактації спричиняло тремор у потомства та зниження виживання на фоні дози 60 мг/кг/день.

У щурів всі протестовані дози призводили до ембріотоксичності, що проявлялось підвищенням скелетних варіацій. Найнижча доза 10 мг/кг/день викликала вплив в 11 разів вищим від терапевтичного. Аналогічний результат спостерігали у кролів, в яких ембріотоксичність маніфестувала зниженням ваги плодів та варіаціями великих судин і скелету. Найнижча доза 1 мг/кг/день призводила до 2,5-кратного терапевтичному впливу. Ембріотоксичність відзначали на фоні всіх доз. В цих дослідженнях материнська токсичність виникала тільки на фоні найвищих доз, припускаючи селективну токсичність для концептусу.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування з білками плазми низьке (28-31%), період напіввиведення становить 6 годин. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками, довгий період напіввиведення припускають проникнення препарату до ембріону/плода.

Проміжне повідомлення реєстру вагітних щодо суматриптану/наратриптану/трексимету за період від 1 січня 1996 року до 30 квітня 2009 року описало результати 57 проспективно моніторованих вагітностей з впливом наратриптану в І триместрі (52 вагітності) та ІІ (5 вагітностей). Результати впливу в І триместрі: 45 народжених живими  без вроджених вад, 5 самовільних викиднів, 1 медичний аборт (без вади), 1 дитина з дефектом міжшлуночкової перетинки, який спонтанно закрився (також вплив суматриптану). При лікуванні в ІІ триместрі вад не виявлено. При виключенні загиблих плодів та самовільних викиднів частота вроджених вад розвитку в І триместрі становила 2,2% (95% ДІ 0,1-13,0%). Поширеність вроджених вад розвитку у жінок з мігренню встановлена на рівні 3,4%.

Рев’ю 2008 року щодо застосування триптанів при вагітності дійшло висновку, що суматриптан видається безпечним для використання в І триместрі для лікування вперше виниклої мігрені або погіршення хронічної. Однак, цих даних недостатньо для аналогічного висновку щодо інших препаратів цієї групи.

Літературний огляд 2015 року та мета-аналіз щодо репродуктивної безпечності триптанів включив 6 досліджень з охопленням 4208 дітей жінок, що приймали суматриптан або інші триптани при вагітності для лікування мігрені. При порівнянні з контрольною групою здорових жінок виявлено істотне підвищення спонтанних абортів (співвідношення шансів 3,54, 95% ДІ 2,24-5,59). Не виявлено істотного підвищення рівня великих вроджених вад, недоношеності, спонтанних абортів при порівнянні з групою жінок з мігренню, які не приймали триптанів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками (28-31%), довгий період напіввиведення припускають проникнення препарату до грудного немовля. Результати такого впливу невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату у щурів спостерігали атрофію яєчок та придатків і зменшення продукції сперми при дозі 340 мг/кг/день, при якій вплив в 740 разів перевищував отримуваний при терапії людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!