МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

НАЛБУФІН

Група/призначення:

Наркотичний анальгетик, агоніст-антагоніст. Наркотичні (опіоїдні) анальгетики – це лікарські засоби природного (рослинного і тваринного), напівсинтетичного і синтетичного походження, що мають значний болезаспокійливий ефект з переважним впливом на ЦНС, а також здатність викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію).

За типом впливу на опіоїдні рецептори поділяються на 3 групи:

  1. Агоністи (морфін, метадон, фентаніл, тримеперидин (промедол – близький до меперидину), меперидин).
  2. Агоністи-антагоністи (буторфанол, бупренорфін, пентазоцин, трамадол).
  3. Антагоністи (налоксон, налтрексон).

Агоністи та агоністи-антагоністи використовують в якості анальгетиків, а антагоністи – при отруєнні морфіноподібними препаратами.

Альтернативні назви / синоніми: нубаїн.  
Діюча речовина: налбуфін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи дані від експериментальних тварин не очікується зростання ризику вроджених вад при призначенні препарату на ранніх термінах вагітності. Налбуфін, як правило, призначають в пологах. Як і для інших наркотичних речовин, високі дози або хронічне вживання перед пологами та в пологах призводить до неонатальної депресії або синдрому відміни, подібні до описаних для меперидину.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Тваринам призначали дози, які в 14 та 31 раз перевищували рекомендовані для людини, відповідно. При цьому не спостерігали порушень фертильності та шкоди для плодів. Призначення щурам дози у 8-17 разів вищої від рекомендованої для людини в третій половині вагітності та при лактації зменшувало як вагу плодів, так і їхнє виживання.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Налбуфін проникає до плаценти. Після внутрішньом’язового введення матері концентрація в пуповині становить 80% від концентрації у венозній крові матері. В іншому дослідженні виявили, що після внутрішньом’язової ін’єкції концентрація в крові плоду коливається в межах від 1/3 материнської до в 6 разів вищої від неї.

Після внутрішньовенного введення препарат швидко розподіляється (протягом 20 хвилин),  а період напіввиведення становить 2,4 години. 5 жінкам в активних пологах вводили внутрішньовенний болюс* в дозі 20 мг і визначили співвідношення концентрації препарату в пуповині до материнської – 0,37-6,03. У 28 породілль, лікованих налбуфіном внутрішньом’язево та /або внутрішньовенно в пологах отримали зразки крові через 30-150 хвилин після пологів. Концентрація налбуфіну коливалась від 5,0 до 79,2 нг/мл в материнській плазмі та від 3,0 до 46,6 нг/мл в плазмі пуповини. Концентрація налбуфіну високо корелювала з його дозою. Середнє співвідношення плід:мати становило 0,74 і не корелювало з призначеною дозою. При обстеженні 2 новонароджених розрахували період напіввиведення – 4,1 година.

*Болюс – відносно великий об’єм рідини або дози препарату, що вводиться внутрішньовенно і швидко викликає відповідну реакцію.

Після призначення налбуфіну у плода може виникати брадикардія. Одне дослідження повідомляє про зниження частоти серцевого ритму у 54% випадків вживання налбуфіну, але тільки в одного немовляти зареєстрували низькі показники за шкалою Апгар при народженні.

Використання налбуфіну в пологах, згідно з окремими повідомленнями, не асоціюється з пригніченням дихання у новонароджених або порушенням нейроповедінкового статусу при порівнянні з меперидином. Однак, частина повідомлень описує транзиторну респіраторну депресію у немовлят, а деякі дослідження виявили зміни при нейроповедінковому тестуванні та порушення серцевого ритму після внутрішньовенного введення налбуфіну в більшій мірі, ніж при внутрішньовенному введенні меперидину або епідуральній анестезії бупівакаїном (місцево анестезуючий препарат).

Вважається, що опіоїди здатні пригнічувати дихання у новонароджених та тимчасово змінювати результати нейроповедінкового тестування. Ці препарати, включно з налбуфіном, також можуть пригнічувати дихання матері, призводячи до ацидемії у матері та плода. Деякі клініцисти рекомендують постнатальне внутрішньом’язеве введення налоксону (наркотичний анальгетик, анатагоніст) немовляті для попередження кардіореспіраторної депресії в дитини після призначення налбуфіну матері.

В короткому коментарі комітету з акушерської практики американської колегії акушерів та гінекологів за 2007 рік проголошується, що отримані дані не є достатніми для внесення змін  до протоколу застосування налбуфіну  в пологах.

Застосування препарату під час вигодовування:

Налбуфін проникає в грудне молоко в невеликій кількості з досягненням концентрації на рівні материнської плазми. Один розрахунок виявив, що немовля на грудному вигодовуванні отримає 2,3 мкг препарату протягом 24 годин. При дослідженні у групі з 14 жінок в період лактації підрахували  середню та максимальну дози, які отримає немовля за день – 7,0 та 9,0 мкг/кг/день, а відносна доза становить 0,59% від корегованої на вагу материнської.

Ці дані дозволяють припустити, що при лікуванні болю в матері після пологів  налбуфіном не очікується несприятливих наслідків у немовлят.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 31.12.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!