Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МОКСИФЛОКСАЦИН

Група/призначення:

Антибактеріальний засіб групи хінолінів, застосовується при негоспітальній пневмонії (в т.ч. спричиненій штамами мікроорганізмів із множинною резистентністю до антибіотиків), ускладнених інфекціях шкіри та підшкірних структур, інтраабдомінальній інфекції, в т.ч. полімікробній інфекції (такій як абсцедування).

Альтернативні назви / синоніми:

Авелокс, вігамокс (очні краплі).

Діюча речовина:  моксифлоксацин.
Рекомендації при вагітності:

Дані про застосування у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

На основі даних, отриманих у експериментальних тварин, не очікується зростання частоти вроджених вад розвитку при вживанні моксифлоксацину під час вагітності. Проте препаратів групи хінолінів слід уникати при вагітності та лактації через стурбованість щодо впливу їх на плід, що було виявлено у недорослих лабораторних тварин. Моксифлоксацин, як і всі хіноліни, асоціюється з артропатіями у недорослих експериментальних тварин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При дослідженні розвитку зачатка кінцівок in vitro виявлено, що моксифлоксацин впливав на ріст та диференціацію при концентрації 100 мг/л, що є вищим за концентрацію, яка спостерігається при лікуванні. Це не передбачає ризик для людини. В інструкції повідомляється про відсутність підвищеного ризику вроджених вад при доклінічних репродуктивних дослідженнях у щурів, яких лікували моксифлоксацином в дозі до 500 мг/кг/день. При такій дозі препарату знижувалась вага плодів та їх виживання. Деякі самки гинули від такої дози. Внутрішньовенне введення вагітним кролям до 20 мг/кг/день викликало рівень препарату в крові на рівні того, що визначається у людини при лікуванні та призвело до зниження маси тіла плода та скелетних аномалій (затримка оссифікації, деформації ребер та хребців). Спостерігалась значна токсичність при такій дозі для матері, включаючи втрату ваги, аборти та смерть.

Лікування вагітних макак 100 мг/кг/день призводило до рівня препарату в крові в 2,5 разів вищого, ніж в людини. При цьому зареєстрований несприятливий вплив на вагу плода і не виявлено вроджених вад.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

При дослідженні зразків крові матері та пуповини у 10-жінок при кесарському розтині виявлено вищий рівень проникнення препарату через плаценту після дози 400 мг.

Когортне дослідження використання хінолінів в І триместрі не виявило зростання частоти великих вроджених вад або самовільного переривання вагітності. Частота великих вроджених вад після моксифлоксацину становила 6,5%, при цьому специфічних дефектів не було виявлено. Зареєстровані вади були наступними: розщілини губи та піднебіння, вади серця, аномалія Арнольда-Кіарі.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, проте його молекулярна маса це передбачає.

Застосування препарату під час вигодовування:

В інструкції зазначається, що моксицилін проникає в молоко щурів, хоча наслідки впливу не повідомляються. Не відомо, чи препарат проникає в грудне молоко, проте його молекулярна маса це передбачає. Американська академія педіатрії класифікує хіноліни як сумісні з грудним вигодовуванням (йдеться про ципрофлоксацин та офлоксацин).

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В інструкції зазначається, що препарат не спричиняє несприятливого впливу на плідність самок та самців щурів при пероральній дозі до 500 мг/кг/день, яка в 12 раз перевищує максимальну рекомендовану для людини (в перерахунку на площу поверхні тіла) та при внутрішньовенній дозі 45 мг/кг/день, яка приблизно відповідає максимальній рекомендованій для людини. Незначний вплив на морфологію сперматозоїдів спостерігався при дозі 500 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.07.2015 р.Будь-ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати