МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МОКСИФЛОКСАЦИН офтальмологічний

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби групи хінолонів. Засоби, що застосовуються в офтальмології.

Моксифлоксацин для системного застосування розглянуто окремо.

Альтернативні назви / синоніми: вігамокс.
Діюча речовина: моксифлоксацин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання моксифлоксацину очних крапель при вагітності у людини. Дослідження в двох видів тварин припускають низький ризик. Кількість препарату, яка при місцевому застосуванні потрапляє до системного кровотоку, видається клінічно не значимою.

Для зменшення кількості препарату, яка б досягла системної циркуляції (при вагітності та лактації), рекомендовано після закапування натиснути на слізний канал в кутику ока, принаймні, на 1 хвилину, а потім видалити зайву кількість, яка не всмокталась.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та мавп. У щурів пероральні дози, які у 21700 разів перевищували найвищу рекомендовану для людини офтальмологічну дозу не демонстрували тератогенності, але знижували вагу тіла плодів і незначно затримували розвиток скелету плода. У макак сynomolgus пероральні дози, у 4300 разів вищі від максимально рекомендованої для людини, призводили до збільшення частоти менших розмірів плодів на фоні найвищої з доз.

Моксифлоксацин не був карциногенним у щурів. Препарат не демонстрував тератогенності в численних дослідженнях, але був кластогенний в одому. Моксифлоксацин не впливає на фертильність самців та самок щурів. Відзначено слабкий вплив на морфологію сперматозоїдів та естральний цикл у самок.

Інформація щодо впливу на плід:

Призначається для лікування бактеріального кон’юнктивіту, викликаного чутливими штамами бактерій.

Після закапування в обидва ока тричі на день здоровим дорослим чоловікам та жінкам визначили добовий рівень препарату в плазмі, він виявився в 1600 та 1000 раз нижчий від середньої концентрації та AUC*, повідомлені після терапевтичної дози моксифлоксацину 400 мг.

Невідомо, чи моксифлоксацин проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає такий трансфер, але очікувана низька системна концентрація обмежуватиме кількість препарату, яка досягне ембріону/плодау.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання моксифлоксацину офтальмологічного при лактації у людини. Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока, але очікувана низька системна концентрація обмежуватиме кількість препарату в грудному молоці.

Для зменшення кількості препарату, яка б досягла системної циркуляції (при вагітності та лактації), рекомендовано після закапування натиснути на слізний канал в кутику ока, принаймні, на 1 хвилину, а потім видалити зайву кількість, яка не всмокталась.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 31.05.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!