МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МОБОЦЕРТИНІБ

Назва англійською мовою:  Mobocertinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR).

Покази: лікування рідкісного типу недрібноклітинного раку легенів (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC), спричиненого генною мутацією рецептора епідермального фактора росту – інсерція в 20-му екзоні цього гену. За статистикою у США щороку діагностують цей вид раку у близько 2000-4000 людей.

Альтернативні назви / синоніми: еxkivity.
Діюча речовина: мобоцертиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Виходячи з даних від експериментальних тварин та механізму дії препарату, він може бути шкідливим для плода. Досвід застосування у вагітних жінок відсутній. Контрольованих досліджень не проводили.

РЕКОМЕНДОВАНО:

ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ НЕ ГОРМОНАЛЬНОЇ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ 1 МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ (мобоцертиніб знижує ефективність пероральних контрацептивних препаратів)

ЧОЛОВІКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ:

ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ 1 ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження продемонстрували ембріолетальність, фетотоксичність, материнську токсичність. Пероральне введення вагітним щурам в період органогенезу призводило до ембріолетальності за рахунок постімплантаційних втрат, зниження ваги плодів, токсичного впливу на організм матері, що проявлялось зниженням темпу набирання ваги та споживання їжі. Такі ефекти спостерігали на фоні дози 10 мг/кг/день, яка у 1,7 разів перевищує вплив на людину від рекомендованої дози 160 мг/день, виходячи з AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування в період вагітності у людини.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутній досвід застосування.

 ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ 1 ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин мобоцертиніб може порушувати фертильність у жінок і чоловіків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Mobocertinib (Exkivity) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  2. Mobocertinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  3. Exkivity – mobocertinib capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
  4. FDA grants accelerated approval to mobocertinib for metastatic non-small cell lung cancer with EGFR exon 20 insertion mutations.

 

Адаптовано 21.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!