МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МІПОМЕРСЕН

Назва англійською мовою: Mipomersen.
Група/призначення: антистресові олігонуклеотиди.

Антиліпідемічний препарат, який знижує рівень холестерину, також знижує рівні ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), аполіпопротеїну В (апоВ), ліпротеїнуу [холестерин] невисокої щільності (non-HDL-C).

Призначається разом з низько-жировою дієтою та іншими препаратами для зниження загального холестерину у пацієнтів з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією. Не використовується у осіб з гетерозиготним фенотипом.

Препарат доступний тільки в сертифікованій аптеці за спеціальною програмою, може призначатись тільки лікарем, зареєстрованим у даній програмі Kynamro REMS ((Risk Evaluation and Mitigation Strategy) від FDA.

Альтернативні назви / синоніми: кінамро.
Діюча речовина: міпомерсен.
Рекомендації при вагітності: не рекомендований.
Рекомендації при лактації: не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про використання міпомерсену у вагітних жінок, що не дозволяє оцінити ембріо-фетальний ризик. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1.     ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2.     ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у кролів, мишей, щурів. Не було виявлено ознак порушення фертильності або шкоди для плода у мишей і кролів на фоні підшкірних доз, які у два та п’ять разів відповідно перевищували клінічний вплив від 200 мг/тиждень, виходячи з площі поверхні тіла у випадку введення у період від парування і протягом періоду органогенезу. Якщо щури отримували підшкірно трикратну відносно клінічної дозу, починаючи з 6-го дня вагітності і до 20-го дня лактації, відзначали зниження виживання дитинчат.  На фоні двократної клінічній дозі спостерігали залежне від дози зниження ваги тіла, порушення рефлексів і сили хвата.

Дворічне дослідження карциногенності у мишей з підшкірними дозами призводило до підвищення частоти гепатоцелюлярної аденоми та комбінованого ризику аденоми і карциноми і ангіосаркоми у самок та фібросаркоми шкіри/підшкірної тканини у самців.

У самок щурів спостерігалися фібросаркоми шкіри/підшкірної тканини та поєднання фіброми, фібросарком і злоякісної фіброзної гістіоцитоми шкіри/підшкірної тканини. У обох статей відмічали підвищений ризик злоякісних фіброзних гістіоцитом шкіри/підшкірної тканини. Численні дослідження мутагенності були негативними. Не спостерігали впливу на фертильність у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Міпомерсен вводиться підшкірно раз на тиждень. Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми >90%; період напіввиведення 1-2 місяці.

Невідомо, чи міпомерсен проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та високий рівень зв’язування з білками плазми припускають плацентарний трансфер, принаймні, на ранніх термінах вагітності. Хоча більшість препаратів проникають до плода на пізніх термінах вагітності, довгий період напіввиведення міпомерсену може призвести до впливу на плід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання міпомерсену в період лактації у людини. Молекулярна вага та високий рівень зв’язування з білками припускають обмеження екскреції до грудного молока, але дуже довгий період напіввиведення може сприяти проникненню до грудного молока.

Якщо препарат все ж таки проникне до грудного молока, пероральна абсорбція дуже низька. Незважаючи на це, можливе порушення метаболізму ліпідів. Тому кращою рекомендацією є уникнення грудного вигодовування. У дорослих найчастішими побічними ефектами є грипоподібні симптоми, нудота, головний біль, підвищення рівня трансаміназ в сироватці, особливо АЛТ.

Більшість експертів вважають, що до отримання коректної інформації слід робити вибір між лікуванням матері та грудним вигодовуванням, керуючись станом матері.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Mipomersen (Kynamro) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Kynamro (Mipomersen Sodium Injection): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.

 

Адаптовано 07.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!