Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕФОБАРБІТАЛ

Група/призначення:  

Седативний, антиконвульсант, снодійний. Барбітурати.

Альтернативні назви / синоніми:

Метил фенобарбітал, мебарал.

Діюча речовина: мефобарбітал.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В печінці перетворюється на фенобарбітал і може підвищувати ризик вроджених вад розвитку у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Барбітурати швидко проникають до плаценти з досягненням вищих концентрацій в плаценті, печінці та головному мозку плода.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Pеrinatal Project), моніторуючи 50282 пари мати-дитина ідентифікував 8 випадків впливу мефобарбіталу в І триместрі. Не виявлено асоціації з великими чи малими вродженими вадами.

Теоретичним наслідком відміни барбітуратів є геморагічна хвороба у новонароджених, хоча цього не спостерігали з мефобарбіталом.

Дослідження 2000 року з використанням бази даних MADRE (Malformation and Drug Exposure) оцінювало терагогенність антиконвульсантів для людини. З 8050 немовлят з вродженими вадами основну групу склали діти зі специфічними вадами, а контрольну – з іншими. Всього 299 новонароджених зазнали пренатального впливу атиконвульсантів в І триместрі. Серед них в якості монотерапії використовувались наступні препарати: вальпроєва кислота (N=80), фенобарбітал (N=65), мефобарбітал (N=10), карбамазепін (N=46), фенітоїн (N=24), інші препарати (N=16). Статистично значиму асоціацію було виявлено між мефобарбіталом та вадами серця (N=4) і розщілиною губи/піднебіння (N=4). При оцінці впливу лікування в І триместрі (моно- та політерапія) виявлено істотну асоціацію з розщілиною губи/піднебіння (N=4). Хоча дослідження підтвердило попередньо відомі асоціації, виявлено ряд нових асоціацій, пов’язаних з антиконвульсантами, що потребує додаткового дослідження.

Повідомлення 2009 року описує немовля, народжене із затримкою розвитку, дефектом міжпередсердної перетинки, розщілиною хребта в сакральному відділі, мама якого отримувала мефобарбітал в якості монотерапії з приводу судом в період вагітності.

Японське багатоінституційне дослідження не вивило підвищення частоти вроджених вад розвитку в когорті 111 дітей, народжених жінками з епілепсією, яких в І триместрі лікували мефобарбіталом. Аналогічно не спостерігали підвищення частоти вроджених аномалій у дітей 17 жінок з епілепсією, лікованих мефобарбіталом протягом І триместру, в порівнянні з дітьми нелікованих жінок з епілепсією.

Застосування препарату під час вигодовування:

Барбітурати проникають до грудного молока і можуть викликати седацію у новонароджених. Більш вивченим препаратом є  фенобарбітал.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 21.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.02.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати