Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МАПРОТИЛІН

Група/призначення:

Антидепресанти. Мапротилін належить до групи чотирициклічних антидепресантів. Це потужний інгібітор зворотного захоплення норадреналіну з антихолінергічними побічними ефектами.

Інший препарат цієї ж групи – міртазапін. Також див. статтю Депресія та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми:

Людіоміл, мапротиліну мезолат.

Діюча речовина: мапротилін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних про експериментальних тварин та обмеженого досвіду застосування у людини не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При тестуванні у мишей, щурів, кролів не підвищувалась частота вроджених аномалій. Згідно з одним повідомленням пренатальний вплив мапротиліну може порушувати поведінку у щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Повідомляється про результати 107 вагітностей з впливом мапротиліну: 17 добровільних абортів, 11 самовільних переривань, 2 мертвонародження, 2 немовлята з вродженими вадами. Ці дані подібні до очікуваних в загальній популяції.

Нейроповедінкове тестування 80 дітей з антенатальним впливом трициклічних антидепресантів (тільки 1 випадок стосувався мапротиліну) не продемонструвало різниці в рівні IQ при порівнянні з 55 дітьми з впливом флуоксетину або 84  –  без впливу антидепресантів при вагітності. На момент тестування вік дітей коливався в межах 16-86 місяців.

Головний госпіталь Массачусетсу організував і підтримує Американський національний реєстр застосування психіатричних медикаментів при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Повідомляється про екскрецію мапротиліну до грудного молока, співвідношення молоко : плазма коливалось в межах 1,3 та 1,5. Максимальна концентрація мапротиліну в грудному молоці становила 0,2 мг/л. Активні метаболіти препарату (наприклад, деметилмапротилін) не визначались. Відсутня інформація про нейроповедінкові показники немовлят на грудному вигодовуванні.

Робоча група ВООЗ з грудного вигодовування не вважає наявні дані достатніми для оголошення рекомендацій щодо безпечності мапротиліну в період грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Призначення мапротиліну асоціюється з галактореєю.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.01.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.01.2019 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати