МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МАПРОТИЛІН

Група/призначення:

Антидепресанти. Мапротилін належить до групи чотирициклічних антидепресантів. Це потужний інгібітор зворотного захоплення норадреналіну з антихолінергічними побічними ефектами.

Інший препарат цієї ж групи – міртазапін. Також див. статтю Депресія та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми:

Людіоміл, мапротиліну мезолат.

Діюча речовина: мапротилін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних про експериментальних тварин та обмеженого досвіду застосування у людини не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При тестуванні у мишей, щурів, кролів не підвищувалась частота вроджених аномалій. Згідно з одним повідомленням пренатальний вплив мапротиліну може порушувати поведінку у щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.

Повідомляється про результати 107 вагітностей з впливом мапротиліну: 17 добровільних абортів, 11 самовільних переривань, 2 мертвонародження, 2 немовлята з вродженими вадами. Ці дані подібні до очікуваних в загальній популяції.

Нейроповедінкове тестування 80 дітей з антенатальним впливом трициклічних антидепресантів (тільки 1 випадок стосувався мапротиліну) не продемонструвало різниці в рівні IQ при порівнянні з 55 дітьми з впливом флуоксетину або 84  –  без впливу антидепресантів при вагітності. На момент тестування вік дітей коливався в межах 16-86 місяців.

Головний госпіталь Массачусетсу організував і підтримує Американський національний реєстр застосування психіатричних медикаментів при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Повідомляється про екскрецію мапротиліну до грудного молока, співвідношення молоко : плазма коливалось в межах 1,3 та 1,5. Максимальна концентрація мапротиліну в грудному молоці становила 0,2 мг/л. Активні метаболіти препарату (наприклад, деметилмапротилін) не визначались. Відсутня інформація про нейроповедінкові показники немовлят на грудному вигодовуванні.

Робоча група ВООЗ з грудного вигодовування не вважає наявні дані достатніми для оголошення рекомендацій щодо безпечності мапротиліну в період грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Призначення мапротиліну асоціюється з галактореєю.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.01.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!