МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛОМУСТИН

Група/призначення:

Антинеопластичні засоби. Алкілуючі сполуки. Похідні нітрозосечовини. Це алкілуючий препарат з групи нітрозосечовини. Ломустин та/або його метаболіти порушують функцію ДНК, РНК та пригнічують синтез ДНК.

Альтернативні назви/синоніми: глеостин, глостин.
Діюча речовина: ломустин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація; потенційно токсичний.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ломустин може порушувати розвиток ембріону в експериментальних тварин. Відсутні дані про вплив у людини.

Інформація щодо дослідження на тваринах:

Тестування в експериментальних тварин показало, що ломустин був тератогенним у щурів, але не у кролів при тестованих рівнях доз. У щурів ломустин підвищував частоту різноманітних вроджених аномалій, включаючи вади серця, очей та центральної нервової системи. В одному дослідженні у мишей рівні дози ломустину 5 та 10 мг/кг індукували домінантні леталі у сперматидах та сперматоцитах.

Семустин (відрізняється від ломустину наявністю додаткової метальної групи) не був тератогенним у мишей при тестованих рівнях доз, хоча життєздатність ембріонів порушувалась. Семустин у самців мишей викликав тимчасове пригнічення сперматогенезу.

Інформація щодо впливу на плід:

Одне повідомлення не виявило вроджених аномалій у 3 дітей від жінок, які лікувалися в дитинстві або в юності ломустином з приводу раку.

Застосування препарату під час вигодовування: немає даних
Вплив на фертильність чоловіків та жінок:

Аналіз фертильності жінок в дослідженні від проекту Childhood Cancer Survivor Study (особи, які вижили після лікування раку в дитинстві) зазначив, що лікування в дитинстві ломустином дозами 411 мг/м² або вищими чи бусульфаном, зменшує ймовірність настання вагітності в наступному.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Перекладач – К.В. Колядко.
Адаптовано 02.06.2019 р.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.06.2019 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати


Всього статей

1233

Наша подяка
 
Представляємо


Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information