МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛІОТИРОНІН

Група/призначення:

Гормони щитоподібної залози, тиреоїдні гормони. Синтетичний гормон щитовидної залози, лівообертаючий ізомер трийодтироніну (Т3).

Т3 — біологічно активна форма тиреоїдних гормонів щитоподібної залози. Від 1/3 до 1/5 загальної кількості тиреоїдних гормонів, що виробляються щитоподібною залозою, надходить у кров відразу у формі трийодтироніну. Решта 2/3-4/5 надходить в кров у формі біологічно малоактивного тироксину, що є фактично прогормоном. Але в периферичних тканинах тироксин за допомогою металоферментів селен-залежною монодейодиназою піддається дейодуванню, конвертується в трийодтиронін.

Покази: замісна терапія при гіпотиреозі будь-якого генезу (первинні та вторинні гіпотиреози, у тому числі після операцій з приводу зоба та після терапії радіоактивним йодом); профілактика рецидивів зоба після резекції щитоподібної залози з приводу еутиреоїдної струми; доброякісний еутиреоїдний зоб; супутня терапія при тиреостатичному лікуванні гіпертиреозу після досягнення еутиреоїдного функціонального стану; супресивна та замісна терапія при злоякісній пухлині щитоподібної залози, переважно після тиреоїдектомії; супресивний тест щитоподібної залози.

Альтернативні назви / синоніми:

Т3, трийодтиронін, цитомел.

Діюча речовина: Т3.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ліотиронін (Т3) сумісний  з усіма термінами вагітності. Не лікований або недолікований гіпотиреоз у матері асоціюється з низькою вагою, прееклампсією, відшаруванням плаценти та порушенням психоневрологічного розвитку дітей. Враховуючи дані отримані від експериментальних тварин та досвід, застосування у людини, не очікується, що трийодтиронін підвищує ризик вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Є кілька повідомлень про призначення вагітним експериментальним тваринам Т3. У вагітних морських свинок це спричиняло зоб, але не вроджені вади розвитку у потомства; у мишей – резорбцію кісток плодів.

Особливу увагу приділили з’ясуванню ролі екзогенних гормонів щитоподібної залози в дозріванні легенів у передчасно народжених плодів. Експерименти у тварин припустили, що ці гормони, включаючи Т3, підсилюють ефект кортикостероїдів у збільшенні розтяжності легенів та виживанні недоношених. Модель кролів була особливо корисною в демонстрації вигоди від призначення Т3 вагітним тваринам. Про можливі негативні наслідки такого лікування нічого невідомо.

Інформація щодо впливу на плід:

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) із залученням 34 вагітних з вживанням Т3 в І триместрі не виявив несприятливих наслідків та асоціацій з вродженими вадами.

Нелікований гіпотиреоз призводить до несприятливих результатів вагітності. Недостатня концентрація гормонів щитоподібної залози асоціюється з порушенням розвитку, ураженням нервової системи в неонатальному та дитячому віці (запам’ятовування, читання, увага, мова).

Застосування препарату під час вигодовування:

Дослідження щодо лактації у молочної худоби продемонструвало, що Т3 проникає в грудне молоко в невеликій кількості; співвідношення молоко: плазма складає 0,15-0,25. Телята таким чином отримували 4-5% Т3 з молоком.

Дослідження у людини підтвердили, що молоко містить малу кількість Т3, а співвідношення молоко:плазма складає 0,36. При дозріванні молока вміст Т3 збільшується. Тобто, грудне молоко не містить достатньої для немовлят кількості гормонів щитоподібної залози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловіків.

Рецептори до Т3 знайдені в клітинах Сертолі у щурів, а додавання Т3 до культури клітин Сертолі* знижує продукцію андрогензв’язаного білка, що припускає певну роль гормону в регуляції функції клітин Сертолі. Екзогенний Т3 виявляли в спермі биків, але значення цієї знахідки незрозуміле.  У кролів гіпертиреоідизм, індукований введенням Т3 протягом 5 тижнів, знижував продукцію сперми без порушення лібідо, відновлення наступало через 13 тижнів.

*Клітини Сертолі (син. сустентоцити, підтримуючі клітини) – соматичні клітини, розташовані в звивистих канальцях сім’яників ссавців; різновид інтерстиціальних клітин, частина гемато-тестикулярного бар’єру, розвиваються навколо чоловічих гамет.

У жінок.

Найкраще вивчено на прикладі свиней. Рецептори до Т3 виявлені в зернистих клітинах, де Т3 ймовірно, стимулює продукцію прогестерону, одночасно пригнічуючи активність ароматази. Даних про вплив екзогенного Т3 на репродуктивну функцію жінок немає.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.09.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!