МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛІНКОМІЦИН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Макроліди, лінкозаміди та стрептограміни. Лінкозаміди.

Альтернативні назви / синоніми: лінкоцин.
Діюча речовина: лінкоміцин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Сумісний (частина джерел), не рекомендований (ВООЗ).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про зв’язок лінкоміцину з вродженими вадами.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лінкоміцин не підвищує частоти вроджених вад у щурів, собак, мавп, хоча високі дози асоціювались з ембріотоксичністю у щурів і курчат.

Інформація щодо впливу на плід:

Лінкоміцин проникає через плаценту, досягаючи концентрації в сироватці пуповини на рівні 25% від материнського показника. Багаторазові внутрішньом’язові введення дози 600 мг не призводили до накопичення в амніотичній рідині. Не спостерігали впливу на немовлят.

Дітей 302 жінок, лікованих на різних термінах вагітності лінкоміцином перорально, 2 г/день протягом 7 днів, обстежували в різному віці до 7 років життя.  При порівнянні з контрольною групою не відзначали підвищення частоти вроджених вад чи затримки розвитку.

 Застосування препарату під час вигодовування:

Лінкоміцин проникає до грудного молока. Через 6 годин після пероральної дози 500 мг що 6 годин протягом 6 днів визначили рівень препарату в сироватці та грудному молоці 9 жінок: 1,37 та 1,28 мкг/мл, відповідно, співвідношення молоко : плазма 0,9.  Повідомляється і про менше співвідношення молоко : плазма – 0,13-0,17.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Робоча група ВООЗ з грудного вигодовування не рекомендує використання лінкоміцину при грудному вигодовуванні, посилаючись на доступність більш вивчених антибіотиків та описаний випадок кров’янистого стільця у немовляти з пренатальним впливом кліндаміцину.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Додавання лінкоміцину до сперми бика не асоціювалось з порушенням рухливості чи зниженням фертилізації після інсемінації. Згідно з інструкцією фертильність не порушувалась у самців та самок щурів на фоні пероральної дози 300 мг/кг, яка у 0,36 разів перевищує рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/lincomycin/product/).

 

Адаптовано 08.07.2020 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 09.07.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...