МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛЕВОКЕТОКОНАЗОЛ

Назва англійською мовою:  Levoketoconazole.
Група/призначення:

Інгібітор синтезу кортизолу. Механізм дії – пригнічення синтезу кортизолу та тестостерону.

Покази: лікування ендогенної гіперкортизолемії у дорослих з синдромом Кушинга, для яких хірургічне втручання не є варіантом або не було ефективним. Левокетоконазол не схвалений для лікування грибкових інфекцій, на відміну від кетоконазолу.

Синдром Кушинга – ендокринне захворювання, для якого характерними є  хронічна гіперпродукція кортизолу, значні  супутні захворювання, підвищений рівень смертності переважно через кардіоваскулярні ускладнення. Першою лінією лікування є хірургічне, а медикаментозне призначається у випадку протипоказань, затримки або неефективності хірургічного втручання.

Левокетоконазол є 2S,4R енантіомером, який походить з рацеміного кетоконазолу (однакова концентрація лівих і правих енантіомерів). Призначається перорально.

Альтернативні назви / синоніми: рекорлев.
Діюча речовина: левокетоназол.
Рекомендації при вагітності: не рекомендований.
Рекомендації при лактації:  не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Даних для оцінки впливу левокетоконазолу в період вагітності недостатньо. Активний синдром Кушинга в період вагітності пов’язаний з ризиком для матері та плода: гестаційний діабет, гестаційна гіпертензія, прееклампсія, смерть матері, самовільне переривання вагітності, внутрішньоутробна загибель плоду, передчасні пологи, загибель немовляти.

Жінку слід інформувати про потенційний ризик для плода.

Необхідно керуватись станом жінки і зважувати користь для матері та потенційний ризик для плода.

ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію левокетоконазолу з 778 лікарськими засобами, 3 станами/захворюваннями (гепатотоксичність, подовження інтервалу QT, гіпокаліемія/гіпомагніемія); щодо взаємодії з препаратами, то з 538 вона є вираженою, з 213 – помірною, з 27 – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з левокетоконазолом доступний за посиланням: Levoketoconazole Interactions – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження з використанням рацемічного кетоконазолу у мишей, щурів, кролів в період органогенезу продемонстрували ембріотоксичні ефекти на фоні доз на рівні максимальної рекомендованої для людини та нижчих. Крім того було відзначено дистоцію (важкі пологи) у мишей і щурів на фоні дози левокетоконазолу, нижчої від максимально рекомендоваої для людини.

Дослідження фертильності у собак продемонстрували залежний від дози прицільний вплив на тканини репродуктивних органів самців – порушення сперматогенезу та процесу дозрівання сперматозоїдів. Такі наслідки були зворотними – зникали після припинення лікування.

Інформація щодо впливу на плід:

Після введення рацемічного кетоконазолу 70% впливу спричиняв левокетоконазол – у тварин та людини.

Відсутня інформація про контрольовані дослідження у вагітних жінок.

Застосування препарату під час вигодовування:

Даних для оцінки ризику для немовляти на грудному вигодовуванні недостатньо. Відомо, що кетоконазол проникає до грудного молока. Доступна інформація про визначення концентрації левокетоконазолу в грудному молоці однієї жінки: присутній, в невеликій кількості, не відзначено негативного впливу на дитину.

Не рекомендується годувати дитину під час лікування левокетоконазолом та ще один день після останньої дози
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.

Левокетоконазол може знижувати рівень тестостерону і порушувати фертильність жінок і чоловіків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Levoketoconazole Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  2. McCartney NK, Baker DE. Levoketoconazole. Hospital Pharmacy. 2022;57(5):605-614. doi:10.1177/00185787221115368.
  3. Recorlev (Levoketoconazole Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. RECORLEV – levoketoconazole tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
  5. Ketoconazole. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 29.05.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.05.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...