МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛЕНАЛІДОМІД

Назва англійською мовою:  Lenalidomide.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби та імуномодулятори. Імунодепресанти.

ЛЕНАЛІДОМІД Є ТЕРАТОГЕНОМ ДЛЯ ЛЮДИНИ

Леналідомід є структурним аналогом талідоміду – потужного тератогену для людини.

ЛЕНАЛІДОМІД Є ОРФАННИМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ лімфоми маргінальної зони; мієлодиспластичного синдрому; мантійноклітинної лімфоми.

Покази до застосування: лікування трансфузійної анемії внаслідок мієлодиспластичного синдрому, асоційованого з делецією довгого плеча хромосоми 5 (5q) з або без додаткових цитогенетичних змін. Також призначається в комбінації з дексаметазоном для лікування множинної мієломи, підтримки після аутологічної трансплантації стовбурових клітин, лікування мантійноклітинної лімфоми у випадку рецидива або прогресування після двох попередніх схем лікування.

Єдиним імуномодулятором з аналогічними показами до застосування є талідомід.

Альтернативні назви / синоніми: ревлімід.
Діюча речовина: ленолідомід.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про використання леналідоміду в період вагітності у людини. Оскільки препарат є аналогом талідоміду, він протипоказаний вагітним та жінкам, які можуть завагітніти.

У США про будь-яку підозру про вплив цього препарату на плід слід інформувати FDA.

В США препарат доступний тільки в рамках програми запобігання вагітності – Revlimid REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) від FDA.
У ЄВРОСОЮЗІ препарат доступний у спеціальній програмі попередження вагітності, як і талідомід, і помалідомід

(a Pregnancy Prevention Programme (PPP) with a Controlled Distribution System (CDS) for the Generic Teratogenic Phthalimides Thalidomide, Lenalidomide and Pomalidomide)

НАВІТЬ ОДНА ДОЗА ЛЕНАЛІДОМІДУ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ВЕЛИКУ ВРОДЖЕНУ ВАДУ АБО ЗАГИБЕЛЬ ПЛОДА (рівень смертності становить 40%), ЯКЩО МАМА АБО БАТЬКО ЛІКУВАЛИСЬ В ПЕРІОД ЗАПЛІДНЕННЯ АБО В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ

 

РЕКОМЕНДОВАНО

ВСІМ ЖІНКАМ, ЯКИМ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ ГІСТЕРОТОМІЯ (ВИДАЛЕННЯ МАТКИ):

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ

ВИКОРИСТОВУВАТИ ДВА НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ

 • ЗА 4 ТИЖНІ ДО ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ
 • ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ
 • 4 ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ

ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ ПРОВОДИТИ

 • ЗА 10-14 ДНІВ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ
 • ЗА 24 ГОДИНИ ДО ПОЧАТКУ ТЕРАПІЇ
 • ЩОТИЖНЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ
 • ПІСЛЯ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ ЩОМІСЯЦЯ ЖІНКАМ З РЕГУЛЯРНИМ МЕНСТРУАЛЬНИМ ЦИКЛОМ І КОЖНІ ДВА ТИЖНІ ЖІНКАМ З НЕРЕГУЛЯРНИМ ЦИКЛОМ
ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЛЕНАЛІДОМІД:
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛАТЕКСНІ АБО СИНТЕТИЧНІ ПРЕЗЕРВАТИВИ ПІД ЧАС КОЖНОГО СТАТЕВОГО КОНТАКТУ З ЖІНКОЮ НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ПРОЙШЛИ УСПІШНУ ВАЗЕКТОМІЮ

 • ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ
 • ЩЕ 4 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
ЯКЩО НАСТУПИЛА ВАГІТНІСТЬ – НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ПРИЙОМ ПРЕПАРАТУ І ЗВЕРНУТИСЬ В ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Застереження:  пацієнти не повинні здавати кров під час  лікування леналідомідом та ще протягом 4-х тижнів після останньої дози, оскільки кров може бути перелита вагітній жінці, що призведе до тератогенних наслідків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів, кролів, мавп. У щурів і кролів спостерігали ембріолетальність на фоні доз, які у 200 та 20 разів відповідно перевищували максимальну рекомендовану для людини дозу 25 мг. У щурів 200-кратна доза, введена від періоду органогенезу протягом періоду лактації спричиняла незначну затримку дозрівання самців. Самки демонстрували трошки менші темпи набирання ваги тіла в період вагітності.

Слід пам’ятати, що щури не можуть коректно представляти весь спектр потенційного впливу на ембріон/плід людини, як це і було з талідомідом.

У мавп дози на рівні 0,17 від максимальної рекомендованої для людини в період органогенезу асоціювались з тератогенністю, включно з дефектами кінцівок, які спостерігаються при талідомідовій ембріопатії.

В одному з досліджень, інформація про яке доступна тільки в абстракті,  15 мавп отримували перорально дози леналідоміду, які в 1-8 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини і продемонстрували підвищення частоти атрезії ануса та мальформацій верхніх і нижніх кінцівок, причому важкість мальфомацій кінцівок збільшувалась зі зростанням дози препарату.

Досліджень карциногенності не проводилось. Препарат не продемонстрував мутагенності. У щурів леналідомід не впливав на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики леналідоміду: частково метаболізується (приблизно 1/3), але метаболіти не вивчені; рівень зв’язування з білками плазми низький і становить 30%;  період напіввиведення складає 3 години. Фармакокінетика у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом не вивчалась, але відомо, що у пацієнтів з множинною мієломою вплив на 57% перевищує показник у здорових чоловіків волонтерів (виходячи з AUC/AUC –фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Невідомо, чи леналідомід проникає через плаценту у людини. Його молекулярна вага, помірний метаболізм, рівень зв’язування з білками, період напіввиведення припускають такий трансфер.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання леналідоміду в період лактації у людини. Його молекулярна вага, помірний метаболізм, рівень зв’язування з білками, період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока.

Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий. У дорослих з мієлодисплазією з делецією 5q, яких лікували леналідомідом спостерігали виражену токсичність: нейтропенію, тромбоцитопенію, тромбоз глибоких вен, тромбоемболію легеневої артерії, а також свербіж, висипку, діарею, закрепи, нудоту, назофарингіт, слабкість, гарячку, периферичні набряки, арталгію, біль в спині.

Оскільки кількість леналідоміду в грудному молоці не відома та через його потенційну токсичність, жінкам, які потребують такого лікування слід відмовитись від грудного вигодовування
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Lenalidomide (Revlimid) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Lenalidomide: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Lenalidomide Accord: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
 7. Lenalidomide capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine.

 

Адаптовано 02.09.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.09.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!