МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ЛЕНАЛІДОМІД

Назва англійською мовою:  Lenalidomide.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби та імуномодулятори. Імунодепресанти.

ЛЕНАЛІДОМІД Є ТЕРАТОГЕНОМ ДЛЯ ЛЮДИНИ

Леналідомід є структурним аналогом талідоміду – потужного тератогену для людини.

ЛЕНАЛІДОМІД Є ОРФАННИМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ лімфоми маргінальної зони; мієлодиспластичного синдрому; мантійноклітинної лімфоми.

Покази до застосування: лікування трансфузійної анемії внаслідок мієлодиспластичного синдрому, асоційованого з делецією довгого плеча хромосоми 5 (5q) з або без додаткових цитогенетичних змін. Також призначається в комбінації з дексаметазоном для лікування множинної мієломи, підтримки після аутологічної трансплантації стовбурових клітин, лікування мантійноклітинної лімфоми у випадку рецидива або прогресування після двох попередніх схем лікування.

Єдиним імуномодулятором з аналогічними показами до застосування є талідомід.

Альтернативні назви / синоніми: ревлімід.
Діюча речовина: ленолідомід.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про використання леналідоміду в період вагітності у людини. Оскільки препарат є аналогом талідоміду, він протипоказаний вагітним та жінкам, які можуть завагітніти.

У США про будь-яку підозру про вплив цього препарату на плід слід інформувати FDA.

В США препарат доступний тільки в рамках програми запобігання вагітності – Revlimid REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) від FDA.
У ЄВРОСОЮЗІ препарат доступний у спеціальній програмі попередження вагітності, як і талідомід, і помалідомід

(a Pregnancy Prevention Programme (PPP) with a Controlled Distribution System (CDS) for the Generic Teratogenic Phthalimides Thalidomide, Lenalidomide and Pomalidomide)

НАВІТЬ ОДНА ДОЗА ЛЕНАЛІДОМІДУ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ВЕЛИКУ ВРОДЖЕНУ ВАДУ АБО ЗАГИБЕЛЬ ПЛОДА (рівень смертності становить 40%), ЯКЩО МАМА АБО БАТЬКО ЛІКУВАЛИСЬ В ПЕРІОД ЗАПЛІДНЕННЯ АБО В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ

 

РЕКОМЕНДОВАНО

ВСІМ ЖІНКАМ, ЯКИМ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ ГІСТЕРОТОМІЯ (ВИДАЛЕННЯ МАТКИ):

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ

ВИКОРИСТОВУВАТИ ДВА НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ

 • ЗА 4 ТИЖНІ ДО ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ
 • ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ
 • 4 ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ

ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ ПРОВОДИТИ

 • ЗА 10-14 ДНІВ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ
 • ЗА 24 ГОДИНИ ДО ПОЧАТКУ ТЕРАПІЇ
 • ЩОТИЖНЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ
 • ПІСЛЯ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ ЩОМІСЯЦЯ ЖІНКАМ З РЕГУЛЯРНИМ МЕНСТРУАЛЬНИМ ЦИКЛОМ І КОЖНІ ДВА ТИЖНІ ЖІНКАМ З НЕРЕГУЛЯРНИМ ЦИКЛОМ
ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЛЕНАЛІДОМІД:
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛАТЕКСНІ АБО СИНТЕТИЧНІ ПРЕЗЕРВАТИВИ ПІД ЧАС КОЖНОГО СТАТЕВОГО КОНТАКТУ З ЖІНКОЮ НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ПРОЙШЛИ УСПІШНУ ВАЗЕКТОМІЮ

 • ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ
 • ЩЕ 4 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
ЯКЩО НАСТУПИЛА ВАГІТНІСТЬ – НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ПРИЙОМ ПРЕПАРАТУ І ЗВЕРНУТИСЬ В ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Застереження:  пацієнти не повинні здавати кров під час  лікування леналідомідом та ще протягом 4-х тижнів після останньої дози, оскільки кров може бути перелита вагітній жінці, що призведе до тератогенних наслідків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів, кролів, мавп. У щурів і кролів спостерігали ембріолетальність на фоні доз, які у 200 та 20 разів відповідно перевищували максимальну рекомендовану для людини дозу 25 мг. У щурів 200-кратна доза, введена від періоду органогенезу протягом періоду лактації спричиняла незначну затримку дозрівання самців. Самки демонстрували трошки менші темпи набирання ваги тіла в період вагітності.

Слід пам’ятати, що щури не можуть коректно представляти весь спектр потенційного впливу на ембріон/плід людини, як це і було з талідомідом.

У мавп дози на рівні 0,17 від максимальної рекомендованої для людини в період органогенезу асоціювались з тератогенністю, включно з дефектами кінцівок, які спостерігаються при талідомідовій ембріопатії.

В одному з досліджень, інформація про яке доступна тільки в абстракті,  15 мавп отримували перорально дози леналідоміду, які в 1-8 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини і продемонстрували підвищення частоти атрезії ануса та мальформацій верхніх і нижніх кінцівок, причому важкість мальфомацій кінцівок збільшувалась зі зростанням дози препарату.

Досліджень карциногенності не проводилось. Препарат не продемонстрував мутагенності. У щурів леналідомід не впливав на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики леналідоміду: частково метаболізується (приблизно 1/3), але метаболіти не вивчені; рівень зв’язування з білками плазми низький і становить 30%;  період напіввиведення складає 3 години. Фармакокінетика у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом не вивчалась, але відомо, що у пацієнтів з множинною мієломою вплив на 57% перевищує показник у здорових чоловіків волонтерів (виходячи з AUC/AUC –фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Невідомо, чи леналідомід проникає через плаценту у людини. Його молекулярна вага, помірний метаболізм, рівень зв’язування з білками, період напіввиведення припускають такий трансфер.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання леналідоміду в період лактації у людини. Його молекулярна вага, помірний метаболізм, рівень зв’язування з білками, період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока.

Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий. У дорослих з мієлодисплазією з делецією 5q, яких лікували леналідомідом спостерігали виражену токсичність: нейтропенію, тромбоцитопенію, тромбоз глибоких вен, тромбоемболію легеневої артерії, а також свербіж, висипку, діарею, закрепи, нудоту, назофарингіт, слабкість, гарячку, периферичні набряки, арталгію, біль в спині.

Оскільки кількість леналідоміду в грудному молоці не відома та через його потенційну токсичність, жінкам, які потребують такого лікування слід відмовитись від грудного вигодовування
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Lenalidomide (Revlimid) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Lenalidomide: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Lenalidomide Accord: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
 7. Lenalidomide capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine.

 

Адаптовано 02.09.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.09.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...