МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛАМІЗИЛ

Група/призначення:

Протигрибковий засіб для системного застосування. Покази: грибкові інфекції шкіри, волосся і нігтів, дерматомікози тулуба, гомілок, ступні і волосяної частини голови; оніхомікоз (грибкова інфекція нігтів), спричинений грибами дерматофітами. При застосуванні внутрішньо препарат накопичується в шкірі, волоссі і нігтях у концентраціях, що забезпечують фунгіцидну дію.

Альтернативні назви / синоніми: тербінафін.
Діюча речовина: тербінафін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи дані отримані від експериментальних тварин  та невелику кількість повідомлень про використання у людини, препарат при використанні під час вагітності не повинен збільшувати ризик вроджених вад у плода. Проте найбезпечнішим було б розпочинати лікування поза вагітністю.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Препарат не призводить до зростання вроджених вад у потомства щурів при дозах до 260 мг/кг/день та кролів при дозах до 200 мг/кг/день. При культивуванні ембріонів щурів виявлено, що, в порівнянні з іншими протигрибковими препаратами, ламізил має нижчий потенціал спричинення порушень розвитку плоду, а  ембріотоксичність виникає при концентрації в 2000 разів вищій за ту, яка досягається в крові людини при прийомі терапевтичної дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи ламізил проникає через плаценту, проте його молекулярна вага це припускає.

У період між 1996 та 2002 роками виробник отримав 55  безпосередніх повідомлень про пероральне використання препарату вагітними. Серед відомих результатів були наступні: 26 народжених живими, 8 самовільних переривань, 6 медичних абортів, 2 вроджені вади розвитку, 1 неонатальна смерть недоношеного новонародженого.

Проводилось проспективне спостереження за 54 жінками, які звернулись в канадську інформаційну систему вагітних з приводу вживання тербінафіну при вагітності. З них 26 приймали препарат перорально, 23 – місцево. 24 жінки приймали препарат в І триместрі. Середня тривалість вживання препарату становила 32 дні. Результати цих вагітностей наступні: 50 народжених живими (92,6%), 3 самовільні переривання (5,5%), 1 медичний аборт. Серед народжених живими зареєстрований 1 випадок великої вродженої вади. Ці показники аналогічні загально популяційним.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Інструкція до препарату інформує, що в експериментальних тварин продукт проникав в грудне молоко після перорального вживання. Співвідношення концентрації молоко:плазма складає 7,1, тобто препарат може накопичуватись в молоці.

Щодо людини, то на сьогодні не має опублікованих даних про токсичність препарату при грудному вигодовуванні. Згідно з даними LACTMED, виробник інформує про 2 жінок, які прийняли одиничну дозу 500 мг після 8-годинного голодування. Грудне молоко збирали кожні 6 годин наступні 72 години. Через 18 годин препарат в молоці не виявлявся. На основі цих даних підраховано, що дитина, яка перебуває виключно на грудному вигодовуванні, отримає 3,8% материнської дози препарату. При місцевому застосуванні препарат погано всмоктується і малоймовірно, щоб дитина зазнала його впливу, хіба що він буде наноситись на соски грудей або буде контакт з нанесеним на шкіру ламізилом. Жоден з цих варіантів не рекомендується.

На сьогодні діючою є рекомендація відмови від грудного вигодування у випадку лікування ламізилом.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Оцінювали наслідки лікування ламізилом здорових чоловіків. Не було виявлено зміни концентрації тестостерону в сироватці.

Інструкція до препарату інформує про пероральне введення препарату кролям та щурам в дозах, які у 12 та 23 рази перевищують рекомендовану для людини без порушень фертильності.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.09.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!