МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛАКОЗАМІД

Група/призначення: протисудомний засіб.
Альтернативні назви / синоніми: лакосамід, вімпат.
Діюча речовина: лакозамід.
Рекомендації при вагітності:

Дуже обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини. Лакозамід не був тератогенним в двох видів тварин, але в одного асоціювався з нейроповедінковою токсичністю на фоні впливу, близького до отримуваного у людини на фоні лікування. Більше того, дослідження in vitro продемонстрували порушення активності CRMP2. CRMP2 (сімейство протеїнів медіатора колапсину) є білком, який регулює нейронні мережі головного мозку. Таким чином, лакозамід може призводити до несприятливих наслідків у розвитку центральної нервової системи у випадку призначення при вагітності. Допоки не має даних про використання при вагітності у людини препарат слід заборонити до вживання при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів пероральні дози в період органогенезу призводили до впливу в плазмі, вдвічі вищого від впливу у людини (AUC*) від максимальної рекомендованої для людини дози 400 мг/день і спричиняли материнську токсичність та ембріо-фетальну загибель. Не спостерігали тератогенних ефектів. Ця доза протягом вагітності, пологів та періоду лактації підвищувала перинатальну смертність та зниження ваги тіла у потомства. Доза, яка не спричиняла несприятливих наслідків для пре- та постнатального розвитку викликала концентрацію в плазмі приблизно на рівні показника від максимальної рекомендованої для людини дози. У кролів пероральні дози, які спричиняли концентрацію в плазмі на рівні від максимальної рекомендованої для людини призводили до материнської токсичності, але не до тератогенності.

Пероральний лакозамід також вводили щурам протягом неонатального та ювенільного періоду, оскільки постнатальний період відповідає ІІІ триместру вагітності у людини стосовно розвитку головного мозку. Цей вплив призводив до зменшення ваги головного мозку та тривалих нейроповедінкових змін (порушення поведінки «відкритого поля» та навчання і запам’ятовування). Доза, яка не викликала нейротоксичного ефекту призводила до концентрації в плазмі на рівні 0,5 від отримуваної при впливі максимальної рекомендованої дози для людини.

Лакозамід не був карциногенним при 2-річному дослідженні у мишей та щурів з використанням доз, які призводили до впливу в плазмі приблизно на рівні максимальної рекомендованої дози для людини та втричі вищої від неї, відповідно. Два з трьох досліджень мутагенності були негативними. Не виявляли несприятливого впливу на фертильність у самців та самок щурів.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.  Хімічно це функціоналізована амінокислота, схвалена FDA у 2008 році в якості антиконвульсанта. Перорально призначається як допоміжна терапія парціальних судом в пацієнтів з епілепсією віком від 17 років. Внутрішньовенно призначається в цій же групі пацієнтів у випадку тимчасової неможливості перорального застосування. Препарат частково метаболізується перед елімінацією до активного метаболіту. Зв’язування з білками плазми є мінімальним (біля 15%), але період напівиведення (близько 13 годин) є подовженим.

Невідомо, чи лакозамід проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками плазми та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер. Виробник створив Реєстр вагітних для лікарів та пацієнтів для звертання у випадку лікування в період вагітності (UCB AED Pregnancy Registry, раніше реєстр кеппра).

Тератологічна інформаційна служба в Берліні повідомила результати 7 вагітностей з впливом лакозаміду: один плід з множинними вродженими вадами розвитку після пренатального впливу 6 різних антиконвульсантів та дитини з вродженими вадами в анамнезі матері; 1 спонтанний аборт; 5 народжених живими дітей (1 дитина з дефектом міжпередсердної перетинки або відкритим овальним вікном; 1 дитина з гемангіомою, 1 дитина з транзиторним гідронефрозом). На додаток до цих 7 випадків відомо про 2 ретроспективні повідомлення (після відомого результату вагітності): здорова дитина та передчасно народжена дитина з крипторхізмом та помірним гідронефрозом. Ця невелика кількість випадків не дозволяє дійти якихось висновків.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання в період лактації у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками плазми (біля 15%) та довгий період напіввиведення (близько 13 годин) припускають проникнення до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий. Однак, слід звернути увагу на нейроповедінкову токсичність у неонатальних щурів на фоні клінічно релевантного рівня впливу. Допоки не буде отримано клінічних даних найбезпечнішою рекомендацією є уникнення прийому лакозаміду в період грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!