МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

L-АРГІНІН

Група /призначення:

Амінокислота, яка належить до класу умовно незамінних і є активним та різнобічним клітинним регулятором численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти.

Діюча речовина: аргініну гідрохлорид.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня  інформація щодо несприятливих результатів вагітності після вживання аргініну людиною. Немає досліджень про можливі несприятливі наслідки прийому аргініну протягом вагітності у людини. У дослідженнях, які передбачали введення аргініну в кінці вагітності, не було встановлено ніяких негативних ефектів на кінцеві результати у плодів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Внутрішньоочеревинні ін’єкції щурам в дозі 15 мг/кг/день призводять до ненормального розвитку ембріона. Дослідження, засновані на харчуванні тварин, показали, що дефіцит аргініну може погіршити розвиток репродуктивних органів з несприятливим впливом на вагітність та період лактації. Аномалії задніх кінцівок виявляються майже в 50% потомства щурів, яким вводили аргінін в дозі 15 мг/кг/день внутрішньоочеревинно на 1-6 днях гестації.

Інформація щодо впливу на плід:

У рандомізованому подвійному контрольованому дослідженні, що проводилося у 2009 році, не знайдено значного впливу лікування L-аргініном на затримку внутрішньоутробного розвитку плода.

Через можливий метаболічний зв’язок з оксидом азоту, інфузії аргініну та харчові добавки були досліджені в якості інгібіторів маткових скорочень при передчасних пологах,  а також як засоби лікування гіпертензії при прееклампсії. Не існує єдиної думки щодо ефективності аргініну для контролю прееклампсії або можливої користі для потомства. Мета-аналіз даних (2014 рік) з опублікованих контрольованих випробувань показав, що прийом аргініну був значно ефективнішим, ніж плацебо в зниженні діастолічного артеріального тиску і пролонгуванні вагітності у жінок з гестаційною гіпертонією, але не було ніякого істотного впливу на зниження систолічного артеріального тиску, а також маса тіла новонародженого не змінювалась. У рідкісних випадках, аутосомно-рецесивний розлад циклу сечовини викликаний дефіцитом аргінази продукував підвищені концентрації аргініну та аміаку плазми, які можуть бути вилікувані за допомогою дієти з обмеженням вмісту аргініну.

Застосування препарату під час вигодовування (короткий висновок):

Аргінін є нормальною складовою людського молока. Відсутня інформація про застосування аргініну в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Є невелика кількість повідомлень про те, що аргінін може грати роль в процесі нормального сперматогенезу. У дослідженні, проведеному в 1940 роках, три чоловіки застосовували вільну від аргініну дієту продовж 9 днів, було відзначено значне зниження концентрації сперматозоїдів. Це спостереження привело до наступних досліджень, в яких безплідні чоловіки вживали добавки аргініну по 2-4 г/день протягом принаймні 10 тижнів. Результати цих досліджень були суперечливими і були піддані критиці за нездатність включити контрольні групи або використання плацебо. Один дослідник припустив, що корекція олігоспермії аргініном могла бути пов’язана зі спадковістю, а не бути простим дефіциту поживних речовин.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
Адаптовано 14.01.2016 р.:
Т.О. Закутній, студент 6 курсу медичного факультету №2 Буковинського державного медичного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.05.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...