МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

L-АРГІНІН

Група /призначення:

Амінокислота, яка належить до класу умовно незамінних і є активним та різнобічним клітинним регулятором численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти.

Діюча речовина: аргініну гідрохлорид.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня  інформація щодо несприятливих результатів вагітності після вживання аргініну людиною. Немає досліджень про можливі несприятливі наслідки прийому аргініну протягом вагітності у людини. У дослідженнях, які передбачали введення аргініну в кінці вагітності, не було встановлено ніяких негативних ефектів на кінцеві результати у плодів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Внутрішньоочеревинні ін’єкції щурам в дозі 15 мг/кг/день призводять до ненормального розвитку ембріона. Дослідження, засновані на харчуванні тварин, показали, що дефіцит аргініну може погіршити розвиток репродуктивних органів з несприятливим впливом на вагітність та період лактації. Аномалії задніх кінцівок виявляються майже в 50% потомства щурів, яким вводили аргінін в дозі 15 мг/кг/день внутрішньоочеревинно на 1-6 днях гестації.

Інформація щодо впливу на плід:

У рандомізованому подвійному контрольованому дослідженні, що проводилося у 2009 році, не знайдено значного впливу лікування L-аргініном на затримку внутрішньоутробного розвитку плода.

Через можливий метаболічний зв’язок з оксидом азоту, інфузії аргініну та харчові добавки були досліджені в якості інгібіторів маткових скорочень при передчасних пологах,  а також як засоби лікування гіпертензії при прееклампсії. Не існує єдиної думки щодо ефективності аргініну для контролю прееклампсії або можливої користі для потомства. Мета-аналіз даних (2014 рік) з опублікованих контрольованих випробувань показав, що прийом аргініну був значно ефективнішим, ніж плацебо в зниженні діастолічного артеріального тиску і пролонгуванні вагітності у жінок з гестаційною гіпертонією, але не було ніякого істотного впливу на зниження систолічного артеріального тиску, а також маса тіла новонародженого не змінювалась. У рідкісних випадках, аутосомно-рецесивний розлад циклу сечовини викликаний дефіцитом аргінази продукував підвищені концентрації аргініну та аміаку плазми, які можуть бути вилікувані за допомогою дієти з обмеженням вмісту аргініну.

Застосування препарату під час вигодовування (короткий висновок):

Аргінін є нормальною складовою людського молока. Відсутня інформація про застосування аргініну в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Є невелика кількість повідомлень про те, що аргінін може грати роль в процесі нормального сперматогенезу. У дослідженні, проведеному в 1940 роках, три чоловіки застосовували вільну від аргініну дієту продовж 9 днів, було відзначено значне зниження концентрації сперматозоїдів. Це спостереження привело до наступних досліджень, в яких безплідні чоловіки вживали добавки аргініну по 2-4 г/день протягом принаймні 10 тижнів. Результати цих досліджень були суперечливими і були піддані критиці за нездатність включити контрольні групи або використання плацебо. Один дослідник припустив, що корекція олігоспермії аргініном могла бути пов’язана зі спадковістю, а не бути простим дефіциту поживних речовин.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
Адаптовано 14.01.2016 р.:
Т.О. Закутній, студент 6 курсу медичного факультету №2 Буковинського державного медичного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.05.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!