МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕКСТРАН ЗАЛІЗА

Група/призначення:

Препарати тривалентного заліза для парентерального застосування. Це комплекс гідроксиду заліза з декстраном для внутрішньовенного або внутрішньом’язового використання для лікування залізодефіцитних станів (парентеральна форма заліза).

Покази: лікування залізодефіцитних станів при неефективності або неможливості лікування препаратами заліза для перорального застосування.

Альтернативні назви / синоніми:

Феррум-лек, декстрафер, імферон, інфед.

Діюча речовина: декстран заліза.
Рекомендації при вагітності:

Обмежений досвід застосування, тільки у випадку, коли користь для матері перевищує потенційний ризик для плода (після І триместру).

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація, слід зважувати переважання користі для матері.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В лабораторних тварин спричиняв вроджені вади розвитку при токсичних для матерів дозах.

Згідно з інструкцією до препарату відсутні дані контрольованих клінічних досліджень при внутрішньом’язовому введенні вагітним, його призначення в І триместрі вагітності протипоказано. В ІІ та ІІІ триместрах вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення декстрану заліза вагітним мавпам призводило до трансферу невеликої кількості до плода. Згідно з інструкцією до препарату він був тератогенним та ембріоцидним у мишей, щурів, кролів, собак та мавп при приблизно трикратній максимальній рекомендованій дозі для людини. Аномалії плодів спостерігали у мавп, мишей, щурів на фоні токсичних для матері доз. Тварини в цьому дослідженні не були залізодефіцитними.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Відсутні докази того, що декстран заліза усуває анемію скоріше за пероральні форми заліза у пацієнтів, які здатні абсорбувати цей елемент. Ускладнення парентерального введення включають біль при введенні та анафілактичні реакції. Оскільки існує ризик таких реакцій та через дискомфорт для пацієнта,  внутрішньом’язове введення не підходить для рутинного лікування залізодефіцитної анемії.

Наукова стаття 2016 року аналізувала безпечність внутрішньовенного  введення декстраану заліза для лікування залізодефіцитної анемії при вагітності, охопивши 27 жінок в ІІ триместрі та 162- в ІІІ. Хоча таку процедуру охарактеризували як безпечну та ефективну, стан немовлят в пологах не наводився.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату сліди неметаболізованого заліза проникають до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 02.11.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.11.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!