МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІНСУЛІН ЛІСПРО

Група/призначення:  

Протидіабетичний засіб, аналог інсуліну, характеризується швидшим та більш раннім початком піку дії та коротшим періодом глюкозознижувальної дії порівняно зі звичайним людським інсуліном.

Вироблений за рекомбінантною ДНК – технологією, відрізняється від простого інсуліну зворотною послідовністю пролінового та лізинового амінокислотних залишків в положеннях 28 та 29 В ланцюга інсуліну.

Альтернативні назви / синоніми: хумалог.
Діюча речовина:

Інсулін людський біосинтетичний.

Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ефекти інсуліну ліспро при вагітності подібні до таких інсуліну, тобто він не спричиняє зростання вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів та кролів. Дози, які в 4-ри рази перевищували рекомендовані для людини, не викликали несприятливих результатів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 1997 році повідомлялось про результати вагітностей двох жінок з діабетом ІІ типу, яких лікували інсуліном ліспро  та НПХ-інсуліном (нейтральний протамін Хагедорна, інсулін середньої тривалості дії). В першому випадку інсулін ліспро почали приймати до запліднення, вагітність перервано у терміні 20 тижнів через затримку внутрішньоутробного розвитку, виражену ембріопатію, при нормальному каріотипі плоду. У плода жіночої статі виявили наступні вроджені вади: ізомерія вушка передсердя лівобічна, правобічна дуга аорти, великий дефект міжшлуночкової перетинки, подвійний вихід правого шлуночка, поліспленія, зворотнє розміщення органів черевної порожнини. Друга жінка почала лікування інсуліном ліспро на 3 тижні вагітності. Запланований кесарський розтин проведено на терміні 37 тижнів, вага хлопчика 2820 кг, без ускладнень. Проте дитина раптово померла у віці 3 тижнів життя. При аутосії вивлено діафрагмальну килу з випинанням шлунка та кишечника в грудну порожнину та крипторхізм. В обох випадках причини вроджених аномалій виявились не з’ясованими, автори дослідження не вірять, що це асоціюється з неоптимальним контролем цукру. Вони також повідомляють про 4 інші випадки лікуванням інсуліном ліспро при вагітності. Троє з цих жінок знаходились в І триместрі, 4 жінка почала лікування у 26 тижнів і народила здорову дитину в терміні 38 тижнів.

Виробники препарату зазначають, що у жінок з цукровим діабетом вищим є ризик народити дитину з вродженими вадами розвитку, особливо вадами серця. При клінічних дослідженнях з інсуліном ліспро незаплановані вагітності наступили у 19 жінок, які народили живих дітей. Тільки в однієї дитини виявлена вроджена вада розвитку – диспластична нирка справа.

8 досліджень повідомили результати 836 вагітностей з вживанням інсуліну ліспро з наступними типами діабету: 735 випадків догестаційного та 101 випадок гестаційного. В 303 випадках не виявлено ускладнень.

Медичні карти 533 вагітностей у 496 жінок з прегестаційним діабетом були проаналізовані та розглянуті двома незалежними дизморфологами. 542 результати були наступними: 500 народжених живими, 31 самовільний викидень, 7 медичних абортів, 4 мертвонародження. Розподіл матерів: середній вік 29,9 років, 85,6% білошкірі, 97,2% з діабетом І типу. Всі жінки використовували інсулін ліспро принаймні за місяць до вагітності та в І триместрі, більш ніж 96% з них продовжили таке лікування в ІІ та ІІІ триместрах. 27 немовлят (5,4%) включно з двома випадками переривання за медичними показами  мали великі вроджені вади розвитку, а 2– малі аномалії (0,4%). Загальна частота вроджених вад становила 5,2%. Порівнявши частоту вроджених вад при лікуванні простим інсуліном, яка становить 2,1 – 10,9 %, дослідники дійшли висновку про відсутність різниці у використанні простого інсуліну та інсуліну ліспро.

У 2001 році проводилось дослідження плацент для з’ясування проникнення препарату. При використанні дози, яка в 50 раз перевищувала рекомендовану для людини, виявили проникнення інсуліну ліспро до плода.

У 2003 році вимірювали концентрацію інсуліну ліспро  в 11 жінок віком 31-40 років, серед яких 9 були вагітними (1 в І триместрі, 8 в ІІ та ІІІ триместрах). Спостерігали пряму залежність концентрації від дози препарату.

Підсумовуючи попередні дослідження слід зазначити, що інсулін ліспро проникає через плаценту.

4 огляди дійшли висновку, що інсулін ліспро краще контролює рівень цукру, ніж простий інсулін. 5-тий огляд вважає, що для призначення інсуліну ліспро при вагітності слід би накопичити більше інформації.

Застосування препарату під час вигодовування:

Не є протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!